(U)vidíme

12.03. 2023, 18h

Kolektívny performatívny projekt s názvom (U)vidíme realizovaný a iniciovaný študentmi*kami a absolventmi*kami VŠVU v priestoroch Kunsthalle Bratislava,  formou prehliadky krátkodobej (ne)viditeľnej výstavy. Projekt rozoberá tvorivý, praktický a inštitucionálny proces vymýšľania, vytvárania a vystavovania umenia, pričom sa dotýka naliehavých problémov mladej generácie umelcov*kýň prostredníctvom špekulácie a rozprávania s nevyhnutnou dávkou satiry.

Vysvetliť sa pohľadom diváka*čky.
Vznikať spolu.
Rásť.
Násobiť sa.
Zväčšovať absurdno.
Výtvarno zliterárniť – prekročiť za hranice média a vstúpiť do neznáma.
Nechať sa nadinterpretovať inou mysľou. 
Vzájomne sa obohatiť.
Povedať, čo (u)vidia vaše receptory.
Cítiť počuté.
Hľadať prázdno a zaplniť ho.
Rozprávať. Humorne. Kriticky. 
Diskutovať.
Spochybňovať.
Citit súčasnosť.
Hľadať spolu.
Spoločne imaginovat‘.
Túžiť a stavať vzdušné zámky.
Smiať sa pri pive.
Diskutovať v bubline. 
Hľadať svoje vlastné cestičky. Orientovať sa vo svete.

Opisujú objekt/situáciu/inštaláciu/fabuláciu/abstrakciu vo forme performence.
Dielo je v kontexte, dielo je koncept skrz-naskrz.
Dielo je situácia, v ktorej sme a do ktorej vstupujeme.

room

Vystavujúci*e umelci*kyne: Adam Balogh,Tomáš Deák, Richard Hronský, Július Majerník, Celestína Minichová, Marco Rapant, Hugo Raýman, Lukáš Sobota, Martin Toldy.