Foto © archív KHB / Martin Marenčin

Umenie na hlave

Paweł Althamer & Paulina Antoniewicz & Jacek Taszakowski, Ewa Axelrad, Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Piotr Bosacki, Paweł Bownik, Olaf Brzeski, Rafał Bujnowski, Oskar Dawicki, Wojciech Doroszuk, Nicolas Grospierre, Aneta Grzeszykowska & Jan Smaga, Łukasz Jastrubczak, Ewa Juszkiewicz, Magdalena Karpińska, Tomasz Kowalski, Agnieszka Kurant, Milena Korolczuk, Zbigniew Libera, Goshka Macuga, Marcin Maciejowski, Honorata Martin, Krzysztof Mężyk, Gizela Mickiewicz, Katarzyna Mirczak, Anna Molska, Mikołaj Moskal, Witek Orski, Sławomir Pawszak, Agnieszka Piksa, Agnieszka Polska, Katarzyna Przezwańska, Wojciech Puś, Karol Radziszewski, Joanna Rajkowska, Bianka Rolando, Wilhelm Sasnal, Maciej Sieńczyk, Janek Simon, Slavs and Tatars, Łukasz Surowiec, Monika Szwed, Iza Tarasewicz, Mariusz Tarkawian, Aleksandra Waliszewska, Jakub Woynarowski, Jakub Julian Ziółkowski, Anna Zaradny, Artur Żmijewski
27. 02. 2015 - 28. 06. 2015
Kurátor Sebastian Cichocki
Vernisáž
26. 02. 2015 o 18hod.
Video
room

Názov výstavy UMENIE NA HLAVE / Poľské súčasné umenie je prevzatý zo série umeleckých performancií 70. rokov 20. storočia, ktorých autorom je neoavantgardné duo KwieKulik (Zofia Kulik a Przemysław Kwiek). Umelci tvorili výtvarné diela na svojich hlavách a hlavách modelov či umelcov. Poukazovali na prvky hry, procesu, prepojenia medzi divákom, umelcom a umeleckým materiálom charakteristickým pre nové umenie.

Výstava je prehliadkou nielen metód modelovania sveta prostredníctvom umenia, ale aj chápania a predstáv (alternatívnych) skutočností, stratégie budovania vzťahov s minulosťou a anticipovania budúcnosti. Varšavská výstava poukazovala na to, čo je na poľskej umeleckej scéne aktuálne, pričom umelecké diela a javy boli zoskupené tak, aby vytvorili naráciu. Bratislavská výstava je založená na intuitívnejších a formálnejších vzťahoch medzi vybranými dielami a poukazuje na temný, obrazotvorný prvok v poľskom umení.

 

Sebastian Cichocki     

Kurátor výstavy