Camille Soulat, Feeling VIP is all we have ...

The rotten smell is you

Vystavujúce umelkyne: Nikola Balberčáková / Markéta Garai / Sophia Giovannitti / Paula Gogola / Đejmi Hadrović / Pennie Key / Anastasija Pavić / Camille Soulat
06.09. - 16.10. 2023
Kurátorka: Jelisaveta Rapaić
Vernisáž
05.09. 2023 o 19h

Performance: The Ultimate Coquette – Anastasija Pavić 05.09.23 o 20h

 

Je verejným tajomstvom, že my feministky sme zanedbali zahnívajúci problém, čo prebýva v tom istom dome, ktorý sme vybudovali, pod strechou, ktorú sme vztýčili, v stenách, ktoré sme postavili. Šíri sa ako skrytá choroba, ako psychosomatická minulosť číhajúca na svoju ďalšiu vražednú príležitosť, strážiaca hodnoty, ktoré boli nastavené v prúde starostlivosti, ale potok sa teraz zmenil na kameň. Zápach je prenikavý, obaľujúci a ohromujúci. Výdatné, šťavnaté, presakujúce ovocie sa zmenilo na zaprášené, ufúľané. Nejaký čas ostalo v izbe, ale keď bolo treba vyčistiť vzduch, bolo jednoduchšie otvoriť okno. Ako keby mala pomoc prísť zvonku.

V efemérnom priestore, ktorý tu vznikol, sa ukrývajú rôzne skúsenosti, ktoré bežne spôsobujú napätie vo feministickej domácnosti, pričom vnímajú hnutie ako viacgeneračnú rodinu, ktorá zo zvyku žije pod jednou strechou. A rodina by mala byť zjednotená, vyvolená; rodina drží spolu v dobrom i zlom, lenže skutočnosť za zatvorenými dverami nebýva vždy taká ružová. Tieto generačné rozdiely možno pozorovať v jednotlivých vlnách hnutia, najmä často prítomný rozkol medzi „staršími“ z druhej a tretej vlny a predstaviteľmi*kami štvrtej vlny. Zinscenovanie tohto dňa otvorených dverí nemá byť všeobjímajúcou rozsiahlou štúdiou o hnutí ani o štvrtej vlne. Skôr chce zdôrazniť a navrátiť do bezpečných rozhovorov témy, ktoré spôsobujú najväčší vnútorný nepokoj a ktoré si často verejne privlastňuje pravica proti niekomu z našich s pomocou niekoho iného z našich vlastných. Sexuálna práca, transsexualita a hyperfeminizmus, to sú pozície, pri ktorých sa hnutie nedokáže zjednotiť, a preto zlyháva pre svojich vlastných potomkov.

Výstava The rotten smell is you (Ten hnilobný zápach cítiť z vás) je prosbou, aby ste sa zamerali na premennú „vás“ v tejto rovnici, pričom samotné otvorenie otázky „vás“ je užitočnejšie ako odpoveď, či ide o diváka, pozície alebo cudzí faktor. Ide o východiskový bod a navigačný nástroj spletitou sieťou dejín, vzťahov, mocenských hier, politiky, tiel, ekonomík, emócií, identít, falošných systémov starostlivosti a vzájomných závislostí. The rotten smell is you si vyžaduje sebakontrolu, odkedy vstúpite do priestoru, je to hra na odhalenie zlého*ej feministu*ky v sebe. Hniloba predstavuje všetko zanedbané, neriešené, domnelé či prehliadané. Ako čiastočky, ktoré vám držia na stenách pľúc, aj dávno potom čo boli vdýchnuté.