Foto: archív Kunsthalle Bratislava, ©Leontína Berkova.

S.O.S …—… The “Other“ by Hana Vojtová & Elena Vogman

S.O.S ...---... The ''Other'' by Hana Vojtová & Elena Vogman
21.04. 2022
Ján Ballx a Boris Ondreička Ján Ballx a Boris Ondreička
Program pre verejnosť
21.04. 2022, 18:00
Vstupné Vstupné dobrovoľné
Pozývame vás na prvú zo štyroch prednášok zo série S.O.S (Self Other Situation) s názvom Other, s hosťami Hanou Vojtovou a Elenou Vogman, pod vedením a kurátorskou taktovkou Jána Ballxa a Borisa Ondreičku. Prednáška sa uskutoční v Kunsthalle Bratislava, vo výstavnom priestore A HALL vo štvrtok 21. apríla o 18.00 hod.
S.O.S. je séria panelov o aspektoch „duševného zdravia“ v Kunsthalle Bratislava a organizovaná v spolupráci s Goetheho inštitútom. S.O.S. kurátorsky pripravili psychiater a umelec Ján Ballx a kurátor a umelec Boris Ondreička v nadväznosti na ich kontinuálny dialóg o vzťahu umenia, filozofie, etiky/politiky a psychiatrie, ktorý skúmajú na rôznych podujatiach súvisiacich s verejnosťou. S.O.S. vychádza z atmosféry globálnej naliehavosti urýchlenej príčinami pandemickej izolácie a ocitá sa v obklopení vojnových hrôz. Vo svojom programe S.O.S. pozýva odborníkov z rôznych disciplín, aby spoločne diskutovali o týchto aspektoch.
„The Other” ako “iná” alebo “druhá” ľudská bytosť rozdielna od “Self” / “ja” bude rámcom prvej časti série štyroch podujatí S.O.S. Príspevok Eleny Vogman bude vychádzať z jej dlhodobého projektu “Madness, Media, Milieus. Reconfiguring the Humanities in Postwar Europe”. Projekt skúma fundamentálnu rolu umení a médií prispievajúcich k vývoju psychiatrických milieu. Dr. Elena Vogman je odborníčkou v literárnej komparatistike a médiách, pracujúca v Berlíne. Situovaný vzťah “ja” voči “inému” ako súčasť hypotézy etickej koemergencie je poľom príspevku Hany Vojtovej. Pohybuje sa okolo potreby vnímania vzťahov seba a „iného“ a ich kontextu a najmä toho, ako prispievajú k vytváraniu a/alebo zmierňovaniu utrpenia. Mgr. Hana Vojtová je psychoterapeutka, klinická psychologička, EMDR trénerka a supervízorka pracujúca v Trenčíne.
“Iný/-á/-é/-í” chronologicky zámerne umiestňujeme na začiatok našej expedície o zdraví a duševnej starostlivosti ako platformu vnímania, chápania a exponovania opatery.
Hana Vojtová je klinická psychologička a psychoterapeutka. Pracuje v súkromnej praxi s dospelými klientmi a ako trénerka psychotraumatológie a EMDR. Jej profesionálny i osobný život a pohľad na život je ovplyvnený psychotraumatológiou i budhistickým učením. Obe perspektívy prinášajú pre ňu zmysluplný pohľad na utrpenie, na to, ako sa opakuje, aj ako je možné s ním pracovať a ho ukončiť. V tomto rámci sú ja, druhý a ich vzťahy vnímané ako nevyhnutne prepojené a neoddeliteľné. Vnímajúc našu zraniteľnosť, podmienenosť, zložitosť života vo svete, Vojtová vždy hľadala, ako lepšie porozumieť (našej) realite. Porozumenie sa pre ňu spája so súcitom a spolu vytvárajú odpovede na utrpenie a bytie (spolu), ako povstávajú.
Elena Vogman je odborníčka na komparatívnu literatúru a médiá. Od roku 2021 je hlavnou výskumníčkou výskumného projektu „Madness, Media, Milieus. Reconfiguring the Humanities in Postwar Europe“ na Bauhaus univerzite vo Weimare. Publikovala o formách vizuálneho myslenia a montáže, antropológii rytmu a médií a je autorkou dvoch kníh: Sinnliches Denken. Eisensteins exzentrische Methode (diaphanes, 2018) a Dance of Values. Sergei Eisenstein’s Capital Project (diaphanes, 2019). Bola hosťujúcou profesorkou na École normale supérieure v Paríži a na Newyorskej univerzite v Šanghaji. Zastávala postdoktorandské výskumné pozície na Medzinárodnom výskumnom inštitúte pre kultúrne technológie a filozofiu médií (IKKM) vo Weimare a na projekte DFG „Rhythm and Projection“ na Ústave všeobecnej a porovnávacej literatúry na Freie univerzite v Berlíne.
room