Photo: archive Kunsthalle Bratislava, ©Leontína Berkova.

S.O.S …—… Situation s Alexandrou Hedako Mason a Janom Roubalom

druhé podujatie S.O.S.
11.05. 2022 o 19h
Kurátori Ján Ballx a Boris Ondreička

Pozývame vás na druhé podujatie S.O.S. s názvom Situation (Situácia), s hosťami Alexandrou Hedako Mason a Janom Roubalom, pod vedením a kurátorskou taktovkou Jána Ballxa a Borisa Ondreičku. Prednáška sa uskutoční v Kunsthalle Bratislava vo výstavnom priestore A HALL, 11.05.2022 o 19h.

Alexandra Hedako Mason, žijúca v Spojených štátov amerických, sa zaoberá kultúrnou kritikou, sociálnymi hnutiami, biopolitikou, techno-futurizmom a „povahou libidinálnej ekonomiky v súvislosti s osobnými a kolektívnymi formami túžby“. Jan Roubal, žijúci v Českej republike, rozvíja perspektívu teórie poľa v klinickej psychoterapeutickej práci, skúma fenomény depresie „od psychopatológie k estetike kontaktu“ v situovanej liečebnej fenomenológii, ktorá nás môže viesť ďalej od Druhého (Other) k morálke spochybňujúcej kapitoly subjektivít.

Alexandra Hedako Masonová vo svojej práci Shattering of the Vessels skúma momentálne si predstaviteľnú, ale možnú budúcnosť, v ktorej má každý rovnaký prístup k sexuálnym robotom s pokročilými schopnosťami umelej inteligencie. Na základe afro-pesimistického opisu subjektu a Paul B. Preciadovho „jedlého panoptika“ (edible panopticon), táto práca transdisciplinárne smeruje smerom von k preskúmaniu myšlienky, že to čo „sa deje medzi kupujúcim sexuálneho robota a hračkou počas kopulácie, je akt hry, ktorý spája organické so syntetickým“. Prostredníctvom BDSM hier a pornografických filmov môžeme skúmať sexualitu vo vzťahu k výmene moci a imaginatívnemu mysleniu. Dokonca aj v súčasných synteticko-organických partnerských vzťahoch, ako sú tie medzi „skutočnými bábikami“ a ich ľudskými náprotivkami, sa zdá, že pocity smútku a väčší pocit strachu sú nevyhnutné, podobne ako pocit straty, ktorú človek pociťuje, keď je jeho bábikový partner vážne poškodený a potrebuje opravu. Okrem toho napriek našej snahe môže vždy existovať určité napätie medzi tým, čo vyvoláva vzrušenie, a činmi a myšlienkami, ktorým by sme sa inak ako politické bytosti mohli brániť. To všetko odhaľuje, že hoci nie sme schopní úplne pochopiť všetko, čo je obsiahnuté v „Ja“, nemôžeme si pomôcť, ale pokúsiť sa to pochopiť v celej jeho zložitosti.

Jan Roubal vo svojom príspevku rozvíja perspektívu teórie poľa, ktorá nám umožňuje nahliadnuť na procesy v klinickej situácii, ktoré presahujú jednotlivca. Strach, hanbu, bolesť, ale aj nádej a radosť potom môžeme vnímať ako pohyby poľa, ako poryvy vetra, ktoré sa opierajú do klinickej situácie. Klient aj terapeut sú vystavení týmto poryvom a ohýbajú sa pod nimi. Terapeut tak na sebe zažíva pohyby klinickej situácie, ale neprivlastňuje si ich, ani si svoje zážitky neberie osobne. Takéto poňatie má pomerne radikálne dôsledky pre klinickú prácu aj pre stretnutie so skúsenosťou utrpenia v širšom kontexte.


Práca Alexandry Mason zahŕňa rôzne témy vrátane kultúrnej kritiky a sociálnych hnutí v Amerike. Veľká časť jej výskumu sa sústreďuje na rozdelenie medzi verejným a súkromným, podzemné siete a alternatívne ekonomiky a erotiku v súvislosti s osobnými a kolektívnymi formami túžby. Magisterský titul získala na CUNY School for Labor and Urban Studies a bakalársky titul na The New School v New Yorku. Alexandra prednášala na festivaloch Red May v Seattli, Class of Interpretation v Prahe v roku 2018, a zúčastnila sa na festivale Regenerative Feedback, ktorý kurátorsky pripravila Sonia de Jager. Naposledy prezentovala svoju esej Degrees of Lewdity: A Review for The Slow Readers, na transdisciplinárnom podujatí zameranom na skúmanie rodovej nerovnosti a umelej inteligencie. Jej práca a myšlienky sa objavili v časopise High Tech: A Magazine by Highsnobriety; v časopise a výskumnej platforme Glass Bead. Okrem toho pracovala aj na rôznych projektoch s kolektívom Anon a altwoke collective. Viac jej esejí v súčasnosti nájdete na stránke sadgirltheory.com

Docent MUDr. Jan Roubal, PhD. je psychoterapeut, psychiater, supervízor a lektor psychoterapeutických výcvikov v Českej republike a na medzinárodnej úrovni. Vyučuje na Katedre psychológie Psychologickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, kde sa podieľa aj na činnosti Centra pre výskum psychoterapie. Je spolueditorom kníh Současná psychoterapie (Portál, 2010), Gestalt Therapy in Clinical Practice. From Psychopathology to the Aesthetics of Contact (FrancoAngeli, 2013) a Towards a Research Tradition in Gestalt Therapy (Cambridge Scholars Publishing, 2016). Jan Roubal pracoval v psychiatrickej nemocnici, prevažne s depresívnymi a úzkostnými pacientmi, a v súčasnosti pôsobí ako psychoterapeut v súkromnej praxi. V roku 2022, vyjde jeho kniha Nepřekážet naději. Terapeutův průvodce depresivním polem, ktorá rozvíja perspektívu teórie poľa v klinickej psychoterapeutickej práci.

 

 

 

room