Rozbor krajiny: Viacnohí, niekedy okrídlení, drobní spoločníci.

02.04. 2023, 16-19h
Kurátorka: Jelisaveta Rapaić

Pozývame vás na program venovaný hmyzu, ktorý pozostáva z prednášky Mareka Semelbauera analyzujúcej rôzne druhy opeľovačov, ich úlohu, potreby a účely a workshopu Jozefa Doda Kršeka, ktorý navrhne mestské pohostinné riešenia pre našich drobných spoločníkov v podobe budovania hotelov pre hmyz. Program pre verejnosť s názvom Rozbor krajiny: Viacnohí, niekedy okrídlení, drobní spoločníci, ktorého kurátorkou je Jelisaveta Rapaić, sa koná v súvislosti s aktuálnou samostatnou výstavou Anny Hulačovej Jedlé, krásne, neskrotné, ktorú kurátorsky pripravila Tjaša Pogačar. Prostredníctvom tohto podujatia sa pokúsime lepšie pochopiť zvyky, podmienky a budúcnosť hmyzu tým, že priblížime jeho život a budeme špekulovať o možnej pomoci a úpravách našich súkromných a verejných priestorov, ktoré môžeme realizovať, aby sa naše mestské prostredie stalo príjemnejším miestom pre život. Dúfame, že toto podujatie poskytne účastníkom*čkam potrebné nástroje, aby sa mohli angažovať v danej téme a zvýši  povedomie o potrebe chrániť okrem včely medonosnej aj iné druhy opeľovačov.

„Nachádzate sa na poli ekologicky krehkého, možno katastrofického, ale nie apokalyptického sveta, ktorý volá po novej predstave vidieckeho života; novou druhu agrofuturizmu, ktorý nie je formovaný horizontom utopických sľubov alebo idealizácií vidieka, ale otvorenou budúcnosťou neznámych možností.“ – Tjaša Pogačar (text k výstave)

Účasť na programe nie je nijako vekovo obmedzená. Všetky potrebné materiály na workshop dodá Kunsthalle Bratislava a účasť je bezplatná. Na prednášku Mareka Semelbauera o 16h nie je nutná registrácia. Svoje miesto na workshope o 17h si rezervujte zaslaním e-mailu s celým menom a telefónnym číslom s predmetom „Dissecting landscape“ na emailovú adresu jelisaveta.rapaic@kunsthallebratislava.sk do 2.4.2023. Nezaregistrovaní*é záujemcovia*kyne sa budú môcť zúčastniť v prípade voľnej kapacity, avšak odporúčame sa zaregistrovať.

 

room

Harmonogram:

16h: Prednáška o rôznych druhoch opeľovačov a ich prostredí s Marekom Semelbauerom (v slovenčine)

17h: Workshop budovania hmyzieho hotela s Jozefom Dodom Kršekom (v slovenčine a angličtine)


Mgr. Marek Semelbauer PhD. vyštudoval zoológiu na Prírodovedeckej Fakulte UK v Bratislave, v súčasnosti pracuje ako vedecký pracovník na Ústave zoológie SAV, v.v.i., výskumne sa venuje hmyzu, najmä muchám. Veľkú pozornosť venuje opeľovačom a ochrane prírody, dlhodobo sa venuje napr. manažmentu nelesných biotopov. Dlhodobo spolupracuje so združeniami BROZ, DAPHNE a Živica, je aktívnym členom o.z. KOZA. Jeho ochranárske projekty boli zamerané na zlepšenie podmienok diverzity v mestskom prostredí, ale aj v kultúrnej krajine, napr. obnova pasienkov v Dunajských luhoch alebo obnova sucho- a teplomilných trávnatých spoločenstiev s vysokou biologickou hodnotou.

Jozef Dodo Kršek sa snaží o uplatnenie udržateľných a regeneratívnych riešení pre budovy a areáli Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. V tomto duchu vznikli aj jeho projekty hmyzích hotelov a lúčnej plochy pre opeľovače. Pod záštitou ateliéru vvv, koncom mája otvorí na pôde VŠVU projekt apiRa  – platforma integratívnej terapie. ApiRa spája viaceré ozdravné a energizujúce pôsobenia prírodných komponentov a bytostí (včelích rodín, geometrie stavby, elektromagnetického poľa Zeme atď.).  Momentálne sa venuje štúdiu a praxi v oblasti optimalizácie biomechaniky človeka, kvantovej biológie a biodynamiky s presahom do včelárenia.