Workshop: Znovuobjavenie hľadania potravy

Workshop o dizajne potravín budúcnosti s Fuzzy Earth
17.09. 2022 11-14h

S veľkým potešením vám predstavujeme prvú spoluprácu v rámci „zdieľania priestoru“ realizovanú vrámci otvorenej výzvy A Shortcut s názvom Re-inventing Foraging, a to formou workshopu food dizajnu, pod vedením budapeštianskeho umeleckého dua Fuzzy Earth.

Paprika je hodnotová mena, ktorá sa pestuje v mikrosenzorických laboratóriách. Táto dutá bobuľa je naplnená syntetickou chuťou, umelou láskou, nenávisťou, falošnou farbou, geometriou a genetickým Boogie. Je to celoročne zbierané žlté delírium a tmavočervená hrozba.

Re-inventing Foraging sa pohráva s meniacou sa módou výroby potravín a vznikajúcim nedostatkom rozmanitosti plodín na celom svete. Počas workshopu sa účastníci∗čky budú zaoberať diskurzívnou cestou papriky a jej úlohou v priebehu času ako rastliny, potraviny, priemyslu, symbolu politickej moci a ekologického katalyzátora. Spoločne sa dozvieme o divokej minulosti papriky prostredníctvom jej putovania po svete, pričom odhalíme jej spletité, koloniálne a imperiálne dejiny. Budeme hovoriť o spôsoboch, akými bola genetika Capsicum pretváraná, a zúčastníme sa na procese šľachtenia vytváraním nových špekulatívnych odrôd. Ako fyzický výsledok workshopu sa pokúsime dať tvar naším budúcim paprikám pomocou hliny a 3D skenovania objektov do virtuálneho archívu.

Fuzzy Earth je umelecká dvojica, ktorú tvoria Tekla Gedeon (HU) a Sebastian Gsscanes (AT), ktorá skúmaním monokultúr, dizajnu potravín a environmentálnej zodpovednosti nanovo predstavuje možné potravinové budúcnosti. Re-inventing Foraging je pokračovaním ich prebiehajúceho výskumu zameraného na Capsicum annuum (paprika ročná). Počas celého procesu úzko spolupracovali s poľnohospodárskymi inžiniermi∗kami, botanikmi∗čkami a farmármi∗kami, aby odhalili alternatívne vnímanie súčasných poľnohospodárskych priestorov a nové spôsoby vnímania prírody. Posledné tri mesiace strávili účasťou na umeleckej rezidencii organizovanej A4-kou, ktorá im umožnila žiť, tvoriť a vykonávať výskum v Bratislave spoznávať miestnu komunitu. V rámci rezidencie si predstavovali možné potravinové systémy budúcnosti, pričom sa zamerali na papriku a skleníky. Ich inštaláciu Harvest in The Hanging Gardens si môžete pozrieť v A4 v rámci festivalu svetla Biela Noc v Bratislave medzi 16. a 18. 9. 2022 Viac o Fuzzy Earth.


Všetky materiály potrebné na workshop budú zabezpečené.
Jazyk: angličtina
Workshop je priateľský k domácim miláčikom a deťom, ale vzhľadom na diskurzívny segment je odporúčaný vek 13+
Účasť je bezplatná
Počet miest je obmedzený, preto je potrebné sa prihlásiť
Ak sa chcete zaregistrovať, napíšete nám prosím e-mail s predmetom „Workshop: Re-inventing Foraging” na jelisaveta.rapaic@kunsthallebratislava.sk . Pošlite nám svoje meno a telefónne číslo najneskôr do 16.09. 2022.


Otvorená výzva na využitie priestoru A Shortcut bola vyhlásená 14.07.2022 s termínom uzávierky 31.07.2022. Rozhodovala porota v zložení Jen Kratochvíl, Lýdia Pribišová, Jelisaveta Rapaić a Denisa Tomková.