Foto © archív KHB / Martin Marenčin

PARADOX 90: Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 – 1998)

Juraj Bartusz, Marko Blažo, Klára Bočkayová, Ivan Csudai, Anton Čierny, Pavlína Fichta Čierna, Daniel Fischer, Vladimír Havrilla, Július Koller, Bohuš a Monika Kubinskí, Otis Laubert, Peter Meluzin, Monogramista T.D, Ilona Németh, Roman Ondák, Boris Ondreička, Karol Pichler, Peter Rónai, Dorota Sadovská, Rudolf Sikora, Ľubo Stacho, Laco Teren, Jana Želibská
20. 09. 2014 - 01. 02. 2015
Kurátori Juraj Čarný, Richard Gregor, Daniela Čarná, Barbora Geržová, Beata Jablonská, Lýdia Pribišová, Mira Sikorová-Putišová, Nina Vrbanová
Vernisáž
19. 09. 2014 o 18hod.

Prvý projekt novozaloženej bratislavskej Kunsthalle pozostáva z ôsmich rovnocenných častí, pričom každá je fragmentom niektorej z významných výstav, ktoré sa uskutočnili v sledovanom období. Dnes, po uplynutí približne dvadsiatich rokov, si predstavitelia mladej a strednej generácie slovenských kurátorov vybrali dôležité projekty, ktorých citácia je zamýšľaná ako pripomienka ťažiskového podujatia a pocta jeho aktérom.

Počas obdobia tzv. mečiarizmu, v rokoch 1993 až 1998 sa vtedajšej politickej moci podarilo centralizovať, ovládnuť a personálne obsadiť vedenie takmer všetkých kultúrnych ustanovizní na Slovensku. Len niekoľko galérií a niekoľko výrazných osobností si napriek tomu udržalo a rozvíjalo vysoký štandard výstavnej činnosti – bez kompromisov regionálnym či iným kultúru relativizujúcim tlakom. Dá sa povedať, že táto hŕstka kurátorov, ktorá na svoje úsilie časom doplatila stratou pracovných pozícií, zabezpečila inštitucionálnu kontinuitu prevádzky kvalitného súčasného umenia, predovšetkým v zmysle nových médií. Dialo sa to za sťažených podmienok bez podpory štátu, no za pomoci zahraničných, najmä amerických, švajčiarskych, francúzskych, britských a českých kultúrnych fondov. Táto kontinuita predstavuje základnú hodnotu našich kultúrnych dejín po roku 1989. Zo spätného pohľadu vidíme okrem intenzívnej práce aj omyly a mystifikácie – boli nevyhnutnou daňou zaplatenou za diskontinuitu rokov v normalizačnej izolácii po roku 1968.

Dnes však s istotou vieme, že v danom čase vzniklo okrem klasických médií základná báza objektov, inštalácií, prostredí, site-specific diel či videoumenia, čo predstavuje jadro kultúrnej identifikácie celých deväťdesiatych rokov 20. storočia, a to v mnohom tvorí nezmazateľný základ aj pre umelecký vývoj v nadchádzajúcich dekádach. Obdobie dosiaľ nebolo súhrnne zmapované, preto sa projektom a jeho citeľnou kurátorskou heterogénnosťou snažíme priniesť prvé pluralitné čítanie uvedenej problematiky. Samotnou inštaláciou výstavy, vydaním katalógu a realizovaním sprievodných prednášok chceme iniciovať kritickú diskusiu, ktorá vyústi do konferencie v priebehu roku 2015 – tú vnímame ako nadgeneračnú syntézu, ktorú spracovanie takejto problematiky nevyhnutne potrebuje.

Richard Gregor

Kurátor výstavy

Výstava reflektuje vybrané kurátorské projekty deväťdesiatych rokov, za ktorými vtedy kurátorsky stáli aj: Zuzana Bartošová, Jana Geržová, Petra Hanáková, Mária Hlavajová, Alexandra Kusá, Radislav Matuštík, Zora Rusinová, Katarína Rusnáková, Alena Vrbanová. Výstava je rozdelená do ôsmich častí – citácií výstav pod gesciou ôsmich súčasných kurátorov a bol k nej publikovaný rovnomenný rozsiahly slovensko-anglický katalóg a pre detského návštevníka Sprievodca výstavou Paradox 90. z edície Súčasné umenie pre deti.

1/ 60/90 – štvrtá výročná výstava Sorosovho centra súčasného umenia Slovensko
galerijné a alternatívne priestory v Bratislave 23. októbra – 22. novembra 1997
Kurátorky pôvodnej výstavy: Alexandra Kusá, Petra Hanáková
Kurátorka výstavy Paradox 90.: Lýdia Pribišová
Vystavujúci výtvarníci na Paradox 90.: Július Koller – Roman Ondák

2/ Alternatívna slovenská grafika
Štátna galéria Banská Bystrica, Banská Bystrica 21. novembra 1997 – 28. februára 1998
Kurátorka pôvodnej výstavy: Alena Vrbanová
Kurátorka výstavy Paradox 90.: Beata Jablonská
Vystavujúci výtvarníci na Paradox 90.: Ivan Csudai, Pavlína Fichta Čierna, Vladimír Havrilla, Ľubo Stacho

3/ Interiér versus Exteriér alebo Na hranici (možných) svetov
Cosmos, a. s., Bratislava 27. septembra – 31. októbra 1996
Kurátorka pôvodnej výstavy: Mária Hlavajová Spolukurátorka pôvodnej výstavy: Marta Smolíková
Kurátorka výstavy Paradox 90.: Barbora Geržová Vystavujúci výtvarníci na Paradox 90.: Marko Blažo, Ilona Németh, Boris Ondreička, Peter Rónai

4/ Mimo limity
Štátna galéria, Banská Bystrica 6. mája – 5. júla 1998
Kurátorka pôvodnej výstavy: Zora Rusinová
Kurátorka výstavy Paradox 90.: Nina Vrbanová
Vystavujúci výtvarníci na Paradox 90.: Ivan Csudai, Daniel Fischer, Otis Laubert, Peter Meluzin, Karol Pichler

5/ Paradigma žena, Považská galéria umenia, Žilina 28. augusta – 6. októbra 1996
Fyzický/Mentálny, Považská galéria umenia, Žilina 31. augusta – 15. októbra 1995
Medzi mužom a ženou, Považská galéria umenia, Žilina 22. augusta – 17. októbra 1997
Kurátorka pôvodnej výstavy: Katarína Rusnáková
Kurátorka výstavy Paradox 90.: Mira Sikorová-Putišová
Vystavujúci výtvarníci na Paradox 90.: Ilona Németh, Jana Želibská

6/ Sen o múzeu?
Považská galéria umenia, Žilina 21. decembra 1995 – 11. februára 1996, Dom umenia, Bratislava 27. apríla 1996 – 14.mája 1996
Kurátori pôvodnej výstavy: Radislav Matuštík, Katarína Rusnáková
Kurátor výstavy Paradox 90.: Richard Gregor
Vystavujúci výtvarníci na Paradox 90.: Juraj Bartusz, Ivan Csudai, Peter Meluzin, Peter Rónai, Laco Teren

7/ Šedá cihla 35/1992
Galéria Júliusa Jakobyho, Košice 12. januára – 28. februára 1993, Záhorská galéria, Senica 1. apríla – 30. mája 1993
Kurátorka pôvodnej výstavy za SK: Zuzana Bartošová
Kurátorka výstavy Paradox 90.: Daniela Čarná
Vystavujúci výtvarníci na Paradox 90.: Klára Bočkayová, Vladimír Havrilla, Július Koller, Rudolf Sikora, Monogramista T.D

8/ Umenie aury, Pamäť miesta,  Vymedzenie priestoru Synagóga – Centrum súčasného umenia, Trnava 1995 – 1997, 1997 – 1998, 1999 – 2000
Kurátorka pôvodnej výstavy: Jana Geržová
Kurátor výstavy Paradox 90: Juraj Čarný
Vystavujúci výtvarníci na Paradox 90.: Anton Čierny, Monika Kubinská – Bohuš Kubinský, Ilona Németh, Dorota Sadovská, Monogramista T.D