Otvorená výzva na projekty vo verejnom priestore

Otvorená výzvu pre výstavný priestor A Shortcut je skúškou vytvorenia modelu zdieľania priestorov a vytvorenia siete vzťahov, ktoré chceme vytvoriť s kultúrnou komunitou. 

Vzhľadom na infláciu a ekonomické problémy posledných mesiacov sme zistili, že inštitúcia nie je schopná naraz optimálne využívať všetky priestory, ktoré spravuje. Keďže sme si vedomí, že nie veľa organizácií, kolektívov alebo inštitúcií, ktoré majú takéto priestory k dispozícii či často fungujú bez stáleho fyzického priestoru – považovali sme tento pilotný projekt za vhodný testovací priestor pre takéto snahy.

Je dôležité zdôrazniť, že takéto typy spoluprác a aktivít v oblasti zdieľania priestorov nie sú pre Kunsthalle Bratislava novinkou, ale v minulosti boli skôr komunikované interne na základe obdržaných požiadaviek. Veríme, že zverejnenie tejto otvorenej výzvy smerom k verejnosti by pozitívne prispelo k transparentnosti a zjednodušilo by to zasielanie návrhov zo strany žiadateľov*liek tým, že by to podporilo angažovanosť a verejne to deklarovalo naše ambície.

Preto predkladáme verejnú otvorenú výzvu na tento typ spoluprác v snahe nadviazať viac priamych kolaborácii a rozšíriť náš dosah. Ide o model, na ktorý sa v nadchádzajúcom roku budeme výrazne zameriavať a budeme ho ďalej rozvíjať, čo bude zahŕňať otvorený dialóg vo forme panelových diskusií o najlepších spôsoboch fungovania verejnej inštitúcie vo vzťahu k potrebám našej komunity. Zatiaľ sa veľmi tešíme na spôsoby, akými vám môžeme pomôcť pri využívaní nášho vonkajšieho výstavného priestoru – A Shortcut.

Výstavný priestor A Shortcut  je situovaný na rohu Treskoňovej ulice a Námestia SNP pred budovou Domu umenia, presnejšie pred výstavným priestorom –  A Window, Kunsthalle Bratislava (pôvodne LAB). 

Táto príležitosť nás motivovala k pomenovaniu priestoru – A Shortcut (Skratka), pretože máme pocit, že ňou je, a to v každom zmysle slova: urbanistická a konceptuálna.Na základe toho vyzývame k jej plnému využitiu. 

Cesty k využitiu verejných priestorov, najmä v centrách miest, môžu byť často vyčerpávajúcim procesom, dúfame, že toto poslúži ako “skratka” pre niektoré vaše plány. Dajte nám vedieť, ako vám môžeme pomôcť!


OTVORENÁ VÝZVA

Pozývame kultúrnych pracovníkov*čky, umelcov*kyne, kurátorov*ky a aktivistov*ky, aby navrhli krátkodobý projekt na nadchádzajúce mesiace roku 2022, ktorý sa bude realizovať približne od konca augusta do polovice októbra vo výstavnom priestore A Shortcut v Kunsthalle Bratislava, ktorý sa nachádza pred výstavným priestorom A Window (pôvodne LAB) na rohu Námestia SNP a Treskoňovej ulice).

Preferované typy projektov: komunitné, angažované, orientované na existujúcu(-é) skupinu(-y) v núdzi, environmentálne, špecifické pre danú lokalitu, diskurzívne, orientované na mládež alebo seniorov, program pre verejnosť sa môže orientovať aj na písané slovo, performance, zvuk, tanec atď.

Čo ponúkame:

  • produkčnú podporu v rámci interného tímu Kunsthalle Bratislava (samostatne objednaná externá produkčná podpora nie je hradená inštitúciou, ak to nie je dohodnuté inak)
  • propagáciu projektu/podujatia
  • využitie priestorov Kunsthalle Bratislava s dostupnou technickou podporou
  • dostupnosť mediátorov počas otváracích hodín galerijného priestoru A Window (predtým LAB)

Kto sa môže prihlásiť?

Ktokoľvek. Miestni alebo zahraniční pracovníci *čky, umelci *kyne, kurátori *ky, aktivisti *ky. Výzva je otvorená aj pre duá, kolektívy, organizácie a iné typy skupinových formácií.

Ako sa prihlásiť?

Pošlite:

  • Návrh projektu/súhrn (do 600 slov)
  • Technické požiadavky (čo budete od nás potrebovať na realizáciu projektu. Mal by obsahovať aj vizuálny materiál, technické špecifikácie, užitočné odkazy atď.)
  • Portfólio s krátkou biografiou obsahujúcou kontaktné údaje (telefónne číslo, meno, miesto pobytu) a užitočné odkazy (webová stránka/sociálne médiá). Video a zvukové diela by mali byť prístupné prostredníctvom odkazu.

Všetky materiály môžu byť v slovenskom alebo anglickom jazyku a musia byť zaslané vo formáte PDF. Všetky súbory by nemali spolu presiahnuť 10 MB, inak bude vaša prihláška vyradená. Prihlášky by mali byť zaslané na adresu info@kunsthallebratislava.sk s predmetom: A Shortcut Open Call (vaše meno, priezvisko), najneskôr do 31.07. 2022. Žiadosti doručené po tomto dátume sa nebudú posudzovať.

Materiály posúdi porota v zložení: Jen Kratochvil, Lýdia Pribišová, Jelisaveta Rapaić a Denisa Tomková. Žiadatelia*ky budú o rozhodnutí poroty informovaní najneskôr do 08. 08. 2022.

Tešíme sa na vaše prihlášky. Veľa šťastia!