Foto © archív KHB / Martin Marenčin

Kontrast: Búrka visí nad aroganciou Narcisa

Francisco Klinger Carvalho
17.08. 2020 - 17.01. 2021
Kurátor / Kurátorská spolupráca Martin Juef / Zorka Lednárová
Vstupné Voľne prístupné

Francisco Klinger Carvalho

(*1966, Óbidos, Pará, Brazília / Brazil)

 

Kontrast: Búrka visí nad aroganciou Narcisa, 2017, železo, zrkadlo,190 x 175 x 169 cm, majetok autora

 

Hlavnou myšlienkou konceptuálne orientovaného diela Kontrast: Búrka visí nad aroganciou Narcisa (2017) od brazílskeho umelca Francisca Klingera Carvalha je kultúrne podmienené chápanie územných hraníc, ako aj európska tendencia národnej identifikácie a geografickej izolácie. Hranice v západnej kultúre znamenajú zákaz, oddelenie, sú definované ako istá „nepriepustnosť“. Autor vo svojom objekte pre verejný priestor odkazuje na európsku kultúrnu tradíciu už v samotnom názve, v ktorom figuruje mytologický motív o Narcisovi. Prostredníctvom známeho príbehu poukazuje na sebastrednosť, egocentrickosť a aroganciu Západu. Priamy odkaz na tento starogrécky mýtus sa nachádza aj fyzicky v diele – v podobe zrkadla. Umelcovo presvedčenie pritom vychádza z jeho skúseností s imigračnou politikou európskych štátov, ktorá preferuje výlučne ich ekonomické a kultúrne záujmy. Konštrukcia s kovovými mrežami tak získava silný politický odkaz. Samotné mreže zhmotňujú napokon neistý vzťah medzi ochranou a izoláciou, starostlivosťou a represiou v rámci západného politického kontextu.


Ohlasy v médiách: