Igor Hosnedl: Belladonna harvest

27.10. - 04.12. 2023
Kurátorka Tjaša Pogačar
Vernisáž
26.10. 2023 19h

Atropa bella-donna (ľuľkovec zlomocný) je vysoko toxická rastlina, ktorá pochádza zo strednej a východnej Európy. Je známa vražednými aj liečebnými účinkami, v renesancii sa využívala v kozmetike, čím si vyslúžila svoje meno, a okrem iného vyvoláva halucinačné sny. V ľudových povestiach sa spájala s diablom a čarodejníctvom a ľudia verili, že ten, kto ju užíva, získa nadprirodzené schopnosti, napríklad lietanie. Zvodný vzhľad tejto rastliny v kombinácii s jej smrteľným rizikom, blúznivými účinkami a vzťahom k ženskej kráse poukazuje na historické stereotypy a postoje k ženám, ktoré sa opierajú o rodové mýty podnecujúce sankcie voči všetkým, ktorí sa odchyľujú od zaužívaných rolí. Všeobecnejšie povedané, symbolika rastliny osciluje medzi toxicitou a intoxikáciou, smrťou a transmutáciou, takže je dobrým katalyzátorom pre témy, ktorým sa venuje táto výstava.

Atmosféra výstavy je čistá, takmer sterilná, ale napriek tomu vyvoláva telesné
asociácie. Maľby vo svojej nasýtenej farebnej palete pôsobia ako chirurgické rezy do sivoružovej pokožky galérie. Otvory odhaľujú interiér, niečo ako divadelné scény, kde sa do centra pozornosti dostávajú zvláštne kompozície klzkých foriem, skôr rastlín či strojov než živočíchov. Zdá sa, akoby boli podopreté na vodorovných plochách pripomínajúcich stôl, vyrastajú, rozmnožujú sa a zakoreňujú do priehľadných nádob alebo vytvárajú malé izbové záhrady. Všetko je veľmi čisté a vzduchotesné – povrchy, formy aj rezy. Ich úponky sa krútia, stáčajú, približujú k sebe a prepletajú, aby vytvorili fantazmagorické divadlo. V dôsledku tlmeného svetla alebo hypnagogického stavu, ktorý znamená prechod medzi snom a bdelosťou, môžete v tvaroch a tieňoch vašich izbových rastlín na chvíľu vidieť náznak prítomnosti niekoho iného.

Kvôli našej tendencii vkladať zmysluplnú interpretáciu do hmlistých podnetov zvykneme vnímať tvary, postavy a vzory tam, kde v skutočnosti nemusia byť. Ľudská tvár na povrchu cudzej planéty je jedným z príkladov pareidólie, ktorá sa môže ukázať aj ako špecifický druh slepoty, pretože prehliada možnosť objavovania a uspokojuje sa s útechou známych foriem. Igorove obrazy nenahrádzajú jedno druhým, ale uchovávajú si dvojité videnie. Na týchto obrazoch však nie je nič rozmazané. Kresba, ktorá tvorí jadro Igorovej maliarskej praxe, je precízna, s ostrými a jasnými hranami. Zosilnené gradienty vytvárajú na povrchoch zvláštny, umelý lesk a dodávajú im nadpozemské osvetlenie podobné ikonám a digitálnym obrazovkám.

Igor pripravuje svoje farby podľa špeciálneho receptu. K pigmentom pristupuje ako k účinným látkam, rozomletým a zmiešaným do mastí, ktoré po natretí na plátno vyvolávajú živé, fantastické obrazy. Maľba tu pôsobí ako médium na prístup k zmeneným stavom vnímania, kde sa hranice a rozdelenia medzi predmetmi, telami a prostredím, ktoré vytvárajú štruktúru našej každodennej skúsenosti, destabilizujú, rozpadávajú a transformujú. Tieto diela čerpajú z prírody, folklóru, mytológie a kultúrnej symboliky, čím vyvolávajú spomienky na ikonické obrazy a symboly, ukotvené v našej kolektívnej predstavivosti, a následne sa znovu rozplývajú a vracajú do húštiny. Siluety – prepletené prsty, kvet, sklonená hlava, zložené končatiny, niekoľko listov, genitálie, jablko, párik – sa objavujú a rozpadávajú, rovnako ako ich význam a zmysel pre tradičné roly a normy, ktoré pretrvávajú v našej kultúre a politike.

Niektoré formy sú odrezané, odseknuté, ale nie je v tom žiadna dráma ani bolesť. Niektoré sa ukazujú ako prázdne, chýba im hmota a pretrvávajú ako fantómové končatiny, ktoré naďalej prenasledujú a ovplyvňujú našu sociálnu a materiálnu realitu. Niektoré neustále rastú. Žiadne nevädnú. Podobne ako návštevníci na planéte Solaris z románu Stanisława Lema, ktorých nie je možné zabiť, ale stále sa vracajú, aby prenasledovali ľudí, ktorí si vysnívali ich existenciu.

V Igorových maľbách sa hranica medzi imagináciou a realitou, medzi ja a tým druhým, medzi vnútrom a vonkajškom, ukazuje ako priepustná. Zvláštna organická infraštruktúra z obrazov narúša rám a jej výhonky sa objavujú v okolitom priestore. Známa topografia sa posúva, je otočená naruby a vťahuje nás do obrazu. Naše telá sú teraz len prízračnými postavami medzi mnohými, ktoré sa už mihajú v maľovaných scénach. Igorove diela pôsobia, akoby nám hovorili, že sa chtiac či nechtiac ponárame, a zároveň vyjadrujú holistickú víziu sveta, kde materiálna a symbolická sféra vychádzajú z jedného väčšieho celku. Ponorenie, ako píše Elvia Wilk v knihe Death by Landscape (Smrť krajinou), nie je jednosmerné, „ale pripomína skôr vzájomné prenikanie, nepretržité a neustále… Svet sa vytvára prostredníctvom kopenetrácie; ponorenie je vždy vzájomné… Kopenetrácia je omamná. Je toxické snažiť sa jej brániť“.

Igorove diela nás vyzývajú pozerať sa na svet a na seba v ňom cez optiku metamorfózy. Telá, identity, symboly a významy tu existujú ako nestabilné a tvárne entity, zachytené v stave neustálej zmeny tvaru – prechádzajú z jednej formy do druhej, pričom ich obrysy sa môžu nanovo definovať a vykresliť novými spôsobmi. Úponky sú amputované, útvary oddelené, ale opäť klíčia, rastú, rozpadávajú sa a reformujú v nových konfiguráciách. Večný metamorfický stroj nemá konca. Napriek tomu, alebo práve preto, scény vyvolávajú pocit nadčasovosti a pripomínajú historické štýly symbolizmu a metafyzického maliarstva. V neustálom procese vyjednávania medzi figúrou a abstrakciou sa kryštalizujú nové symbolické formy, ktoré maľbám dodávajú mystickú kvalitu, keďže ich významy zostávajú skryté.

room