Otvorená galéria

Editorky : Daniela Čarná, Barbora Tribulová, Katarína Trnovská
Vydané: 2018
Spolupráca:
Zborník z konferencie Otvorená galéria obsahuje príspevky k téme aktuálneho stavu a rozvoja galerijnej pedagogiky na Slovensku a v Čechách. Elektronická publikácia slúži ako pracovný materiál na ďalšie štúdium tejto disciplíny. Autori/-ky: Oldřich Bystrický, Daniela Čarná, Hana Dočkalová, Marie Fulková, Ivona Hasalová, Ondřej Horák, Iveta Horáková, Hana Hudcovičová Lukšů, Lucia Kotvanová, Marcela Kvetková, Martina Martincová, Jozef Matuška, Ida Muráňová, Soňa Patúcová, Alice Sovadinová, Barbora Škaloudová, Barbora Tribulová Jazykové korektúry: slovenský jazyk Soňa Hrúziková, český jazyk České centrum v Bratislave Fotografie: Jakub Černý, Peter Gáll, Ema Lančaričová, Soňa Patúcová, Zuzana Svatošová, Zuzana Šrámková, archív Kunsthalle Bratislava, archív Národní galerie Praha, archív Novej synagógy, archív Slovenskej národnej galérie, archív Stanice Žilina-Záriečie Grafický dizajn a layout: Eva Šimovičová, Jana Gavalda Belanová