OBJEKTívne

Redakcia / Korektúry / Fotografia / Grafický dizajn: Vladimír Beskid, Katarína Trnovská, Nina Vrbanová / Daniela Marsinová / Jakub Jančo / Eva Šimovičová
Autori: Vladimír Beskid, Jana Písaříková, Petr Ingerle
Preklady: John Minahane, Beata Havelská
Vydané: 2019