Foto: archív Kunsthalle Bratislava, ©Adam Šakový.

Warm-up Party 2023: Maja Štefančíková & Kunsthalle Bratislava tím & publikum

3. 3. 2023, 18.00
Kurátorka: Lýdia Pribišová
DJ Stroon
Technická podpora: Juraj Mydla

Uvoľňuje. Oslobodzuje. Ponúka priestor na sebarealizáciu. Zbližuje. Tanec dokáže toto a ešte oveľa viac. Rozvíja fyzické, tvorivé, fantazijné, emocionálne a intelektuálne schopnosti. Prehlbuje naše sociálne zručnosti a dáva nám príležitosť manifestovať naše nálady a myšlienky prostredníctvom pohybu. A aby toho nebolo málo, tanec zohrieva. Práve tancujúci ľudia a ich energia sú centrom podujatia Warm-up Party 2023. Skupina ľudí vďaka tancu splynie v jeden homogénny kolektív, ktorý bude vysielať vibrácie do okolitých múrov a tie pošlú odpoveď vo forme energetického signálu. Vyskúšame tancom zahriať nielen seba, ale aj priestor okolo nás. 

Prečo sa o to chceme pokúsiť? Ceny energií dosiahli v roku 2022 historické maximum, najmä v dôsledku neodôvodnenej ruskej invázie na Ukrajinu a využívania dodávok ruského plynu ako vojnovej stratégie. Krajiny EÚ výrazne obmedzili dovoz ruských energetických surovín a zaviedli sankcie v reakcii na brutálnu a rozsiahlu ruskú vojnu na Ukrajine. Rusko zámerne znižuje dodávky plynu, preto jeho ceny v EÚ prudko rastú. Čo ovplyvňuje aj cenu elektriny vyrábanej v plynových elektrárňach, no aj cenu elektriny vo všeobecnosti. 

Ministerstvo kultúry SR podobne ako iné inštitúcie verejnej správy sa snaží vysporiadať s problém vysokých cien za energie a navrhlo úsporne opatrenia. Všeobecné odporúčania majú za cieľ ušetriť počas vykurovacej sezóny 15 %, a to v prípade, ak to povaha účelu inštitúcie dovoľuje. Kunsthalle Bratislava spolu so správcom budovy Národným osvetovým centrom prijali opatrenia priamo súvisiace s reguláciou vykurovacieho systému priestorov a kancelárií a aktuálne fungujú v šetriacom režime na 16-18 stupňov °C.

Teplota výstavných priestorov Kunsthalle Bratislava sa aktuálne pohybuje v rozpätí medzi 13°C a 18 °C. Áno, v priestoroch Domu umenia je zima. Uvedomujeme si chlad, trasie nás. Uvažujeme, ako sa zahriať. Doteraz nás hriala budova, teraz potrebuje zahriať ona aj my. Vieme zvýšiť teplotu v nej naším telom? Vo filme Matrix hovorí Morpheus Neovi, že ľudské bytosti produkujú 25 000 BTU telesného tepla. Je to naozaj tak?

Priemerný človek generuje zhruba toľko tepla ako 100-wattová žiarovka. Koľko ľudí by muselov Kunsthalle pracovať, aby vyhriali jej priestory? Závisí to od množstva faktorov – veľkosti miestnosti, jej výšky, systému vetrania, od toho, koľko slnečného svetla prenikne oblokmi, od počtu ľudí v kancelárii, ich oblečenia, či sedia, alebo sa prechádzajú, ale aj od toho, aký majú produktívny mozog či metabolizmus, tiež aj od ich váhy, od toho čo zjedli na obed, koľko kalórií vedia spáliť vo forme tepla na jouly a iné.

Každá budova je samostatný organizmus. Keď do nej vstúpime, vnímame teplotný rozdiel. V lete nás vestibul príjemne chladí, v zime nás hreje. Teraz, v počas zimných mesiacov, v budove Domu umenia vnímame po chvíli chlad, keď sa nehýbeme. Vydržíme tu len krátko, trasúc sa od zimy. Vo výstavnom priestore A Black Box na prvom poschodí Kunsthalle Bratislava, určenom na diskusie, prednášky, sledovanie filmov a videí, ich zvládnu dopozerať len veľmi silne motivovaní jedinci v páperových bundách. Zamestnanci*kyne v Kunsthalle Bratislava pracujú v kabátoch.

Keď nám je zima, trasie nás, cítime chvenie, naskakuje nám husia koža a podvedome si trieme ruky o seba, aby sme sa zahriali. Aký proces vlastne vtedy v našom tele prebieha? Zimomriavky vznikajú, keď sa svaly v našom tele stlačia a uvoľnia, aby sa pokúsili vytvoriť teplo. Pri podchladení sa telo trasie, aby sa samo zahrialo. Trasenie, chvenie a mykanie sú v zásade automatické procesy zahrievania sa. No rovnako často, ako býva tras liečivý a uvoľňujúci, sa môže prejaviť aj v momente, keď sa telo ocitne medzi životom a smrťou, keď bojuje na hranici mentálneho zdravia a psychických porúch. Tras sa všeobecne spája so stresom a strachom, čiže so stavom, v ktorom akoby sme neboli schopní ovládať vlastné telo. A práve chvenie ako istý druh pohybu sa používa aj ako overená protistresová a tanečná technika. Natriasanie sa je forma uvoľnenia a relaxácia, je základom každej tanečnej párty a ústi do akéhosi spoločného uvoľňujúceho tranzu. Tranz je horúci. Sme ľudia zamestnaní v Kunsthalle Bratislava. No sme aj tanečníci*čky. Tancujeme, aby sme zohriali náš pracovný priestor.

Len štrnásť tancujúcich zamestnancov*kýň vie za 30 minút vyrobiť 7kW energie. Čo to znamená? Zvýšenie teploty hlavného výstavného priestoru A Hall v Kunsthalle Bratislava o 2°C. Príď preto aj ty a zapoj sa do vykurovacieho systému, ktorý poháňajú tancujúce ľudské telá. Zatancuj si s nami. Každá vyrobená energia sa počíta.  

 

room

Maja Štefančíková je vizuálna umelkyňa. Vo svojej tvorbe sa venuje vytváraniu dočasných performatívnych situácií, ktoré vznikajú predovšetkým cez pohyb a hlas. Má skúsenosti s rôznymi druhmi médií – od skla cez video až po tanec, avšak telo v priestore a čase je médium, ktoré si vyberá najčastejšie. Maja vytvára performatívne situácie či performatívne environmenty, ktoré sú kontemplatívne, ale zároveň aj hravé. Situácie koncipuje ako nepretržité, dlhotrvajúce akcie v galérii či vo verejnom priestore. Vytvára pevnú choreografickú štruktúru, ktorá je modifikovaná aj vonkajšími faktormi. Jej diela a performatívne akcie boli okrem iného vystavené v Slovenskej národnej galérii, Dome umenia v Brne, Kunstverein Eisenstadt v Rakúsku, v priestoroch tranzit.sk v Bratislave, na Ars Electronice v Linzi. V roku 2022 vystavovala v Budapest Galérii a na bienále Všichni jsme emotivní v Prahe, ktoré organizovalo tranzit.cz. V roku 2021 sa zúčastnila rezidenčných pobytov v Pezinku a New Yorku.


Výskum k projektu bol realizovaný vďaka štipendiu Nadácie mesta Bratislavy.