Pracovná pozícia: Kurátor*ka edičného programu

Pracovná pozícia: Kurátor*ka edičného programu
Rozsah pracovného úväzku: celý pracovný úväzok
Plat: 1300
Nástup: 1. augusta 2023

Kunsthalle Bratislava je štátom financovaná kultúrna inštitúcia bez stálej zbierky, zameraná na prezentáciu širokého spektra prístupov k súčasnému umeniu. Ako kurátor*ka edičného programu budeš súčasťou malého kurátorského, produkčného a umelecko-vzdelávacieho tímu Kunsthalle Bratislava. 

Benefity:

 • flexibilná pracovná doba 
 • služobný mobilný telefón
 • služobný notebook
 • kancelária v centre Bratislavy
 • ICOM karta (karta umožňuje bezplatný vstup alebo vstup za zníženú cenu do mnohých múzeí na celom svete)

Popis pracovných činností:                                                                               

 • zabezpečovanie prekladov a korektúr textov, koordinácia zmien a úprav tlačovín v procese príprav, zodpovedanie za finálnu predtlačovú korektúru a úplnosť obsahu
 • komplexné zabezpečenie prípravy a realizácie edičných výstupov a tlačovín 
 • ­príprava a časový harmonogram a plnenie edičného plánu
 • obsahové vedenie  a pravidelná aktualizácia webovej stránky Kunsthalle Bratislava
 • koordinácia práce medzi grafickým dizajnérom a kurátorským a produkčným tímom, dohliadanie na včasnú výrobu a dodanie podkladov
 • ­navrhovanie koncepčných a kreatívnych riešení  tlačovín a edičných výstupov v súlade so zameraním a kvalitatívnym štandardom Kunsthalle Bratislava
 • ­získavanie a sumarizovanie textových a obrazových podkladov na webstránku a do tlačovín (kurátorské texty, bibliografie, zoznamy, reprodukcie diel, fotodokumentáciu výstav a paralelných programov, popisky k dielam a i.)
 • komunikácia s tlačiarňou a včasné dodanie a objednanie tlačovín, vrátane administratívy a verejného obstarávania s tým spojeného
 • ­vedenie archívu edičných výstupov a všetkých tlačovín v elektronickej forme
 • písanie textových výstupov ako tlačové správy a koordinácia textových výstupov ako ročné správy o hospodárení 
 • komunikácia s potencionálnymi partnermi a vyhľadávanie sponzorov na možné edičné spolupráce a finančné podpory publikačnej činnosti Kunsthalle Bratislava

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa 
 • anglický jazyk – pokročilý (C1-2)
 • umenovedné vzdelanie (alebo príbuzné humanitné)
 • základné znalosti práce vo WordPress

V prípade záujmu pošlite váš štruktúrovaný životopis a motivačný list na email jen.kratochvil@kunsthallebratislava.sk / info@kunsthallebratislava.sk do 18.06.2023. Do predmetu emailu napíšte „Prihláška_Kurátor*ka edičného programu“.