Performance by björnsonova: Healed from 2015

2 / 2 / 2024 18h
Kurátorky*Kurátor: Jen Kratochvil, Tjaša Pogačar, Jelisaveta Rapaić

Performance: björnsonova & Tamara Antonijević, Lucia Kvočáková, Lucie Mičíková, Nik Timková & Zuzana Žabková

Premenlivému subjektu a kolektívu björnsonova sa podarilo veľmi presvedčivo vyzdvihnúť naše najjemnejšie stránky a zároveň otvorene hovoriť o radikálnych krokoch potrebných na dosiahnutie skutočnej zmeny pre lepšie a ohľaduplnejšie životné prostredie a spoločnú existenciu. Zvádzajú naše intímne myšlienky, upokojujú obavy, budujú cesty, sprostredkúvajú dievčenskosť, hrajú nostalgické melódie, čarujú, veria v zázraky a skladajú soundtrack k svojmu vlastnému obrazu.
Vďaka pripravovanému slovníku opäť spriehľadnia závoj medzi hmotným a mystickým a pozvú vás, aby ste sa k nim pridali pri hľadaní odpovedí na otázky o minulosti, prítomnosti, budúcnosti, láske, prehre, víťazstve, peniazoch, domove, cestovaní a všetkom, po čom vaše srdce túži. Na tejto ceste sa budeme vracať k textom a jazyku, ktoré pripisujeme neľudským entitám, objektom a bytostiam, aktivovaným prostredníctvom slovníka kombinujúceho autofikciu, výskum, citáty a zábavné fakty, sprostredkované kolektívom björnsonova a jeho partnermi. Slovník bude okrem magických príbehov, anekdot a spovedí fungovať aj ako veštecký nástroj Tamary Antonijević, Lucie Kvočákovej, Lucie Mičíkovej, Nik Timkovej a Zuzany Žabkovej, ktoré nás budú sprevádzať pri hľadaní odpovedí na jeho stránkach. Tentoraz si privedú aj špeciálneho hosťa, ktorého spoločným úsilím oživíme v šťastný piatkový večer. Dovtedy bude karta číslo 13 rozdelená, neaktívna a bude sa ponúkať ako priestor na stretávanie, tiché posedenie, vyfarbovanie, kreslenie, mapovanie mysle, skúmanie, strácanie sa a komunikáciu. Kolektív björnsonova vás pozýva, aby ste sa podieľali na oživení tejto karty, ktorá predstavuje tých, ktorí sa pozvali sami, ktorých meno chýba na stole s menami hostí, ktorá žije na poschodí vynechanom z hotelových výťahov, smrť – ktorá predpovedá nadchádzajúce zmeny.

Ako súčasť performatívneho programu výstavy…and they lived…

room