Open call: Winter Market

Uzávierka:
10. 12. 2023

Pozývame vás prihlásiť svoje diela na nadchádzajúci Zimný trh v Kunsthalle Bratislava, ktorý sa uskutoční v stredu 20. decembra 2023 v našom hlavnom výstavnom priestore, A Hall na výstave …and they lived…, ako súčasť Vianočných trhov v Starej tržnici. Výstava …and they lived… čiastočne funguje ako modulárna scéna, na ktorej sa konajú rôzne druhy performance a aktivít. Na Zimnom trhu budete mať príležitosť prezentovať a predávať svoje diela spolu s ostatnými miestnymi umelcami*kyňami, dizajnérmi*kami a tvorcami*kyňami. Dúfame, že táto iniciatíva pomôže podporiť miestnych umelcov*kyne a dizajnérov*ky. Podujatie vám poskytne príležitosť predstaviť vašu tvorbu širšiemu publiku a vytvoriť si priamy kontakt s obdivovateľmi*kami vašej tvorby.

 

Komu je táto výzva určená?

 

Táto výzva je určená pre tvorcov*kyne, umelcov*kyne a dizajnérov*ky, ktorí by radi predávali svoje výtvory a diela na Vianočnom trhu v Kunsthalle Bratislava. Vítané sú rôzne techniky, objekty a predmety, ako napríklad: kresby, maľby, grafiky, sochy, keramika, textil, šperky, zvuk, hudba, knihy, ziny, textové diela a iné.

 

Prihlásiť sa môžu profesionálni umelci*kyne, ako aj študenti*ky. Podmienkou je, aby ste (jednotlivec alebo skupina) boli autorom/-mi prezentovaných diel. Vianočný trh nie je určený na predaj diel iných autorov*iek, alebo na výmenu tovaru z druhej ruky.

 

Ako vyjadriť svoj záujem a zaregistrovať sa?

 

Ak chcete vyjadriť svoj záujem o účasť na Zimnom trhu, pošlite nám e-mail na adresy jelisaveta.rapaic@kunsthallebratislava.sk a info@kunsthallebratislava.sk s predmetom „Winter Market Open call“, a to najneskôr do 10. 12. 2023.

 

Vaša prihláška by mala pozostávať z jedného súboru vo formáte PDF (ktorý by nemal presiahnuť 20 Mb a nemal by obsahovať odkazy na zdieľanie súborov, ktorých platnosť môže vypršať) a musí obsahovať nasledujúce informácie:

 

  • Osobné údaje vrátane vášho mena, kontaktného čísla a odkazu na vašu webovú stránku, sociálne siete alebo iné platformy, kde si môžeme pozrieť vašu prácu. 
  • Krátky profesijný životopis (maximálne 100 slov) 
  • Obrázky umeleckých diel, ktoré chcete predávať na trhu (musia obsahovať základné informácie: technika, rozmery atď.) 
  • Odporúčame vám poslať aj vaše portfólio v súbore PDF, aby sme mali možnosť oboznámiť sa s vašou prácou, ale nie je to povinné. 

 

Podmienky:

  • Vybraní autori musia byť schopní doručiť diela do Kunsthalle Bratislava najlepšie a najneskôr do 19. decembra do 13:00. Diela musia byť označené. 
  • Autori musia byť prítomní v deň konania Zimného trhu 20. 12. 2023 od 13.00 do 20:00 h a musia byť schopní odniesť svoje nepredané diela ešte v ten istý večer. 
  • Autori musia zabezpečiť možnosti balenia pre ich predané diela. 
  • Umelci si musia zabezpečiť možnosť peňažnej výmeny za predaj svojich diel.

Ďalšie informácie:

Registrácia a účasť sú bezplatné. Celý zisk z predaja si ponecháte vy. Ceny svojich diel si regulujete a určujete sami. Kunsthalle Bratislava ani žiadna iná tretia strana si nebude brať žiadnu províziu z predaja, ktorý uskutočníte.

Zimný trh bude otvorený pre širokú verejnosť a pozvaní budú aj zberatelia*ľky, galeristi*ky, kurátori*ky a iní kultúrni pracovníci*čky – preto umelcom*kyniam odporúčame, aby to brali do úvahy pri príprave svojho výberu.

Kunsthalle Bratislava sa postará o úpravu a prípravu priestoru na toto podujatie v závislosti od počtu prihlásených záujemcov*kýň a charakteru prezentovaných diel. V prípade, že dostaneme viac prihlášok, ako nám dovoľuje kapacita priestorov, náš tím urobí finálnu selekciu prezentujúcich umelcov*kýň.

Zimný trh sa bude deliť o priestor s našou aktuálnou výstavou …and they lived… vo výstavnom priestore A Hall. 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa neváhajte obrátiť na našu kurátorku programu pre verejnosť: jelisaveta.rapaic@kunsthallebratislava.sk a CC info@kunsthallebratislava.sk

Prajeme vám príjemný adventný čas a tešíme sa na vaše prihlášky.

room