Komentovaná prehliadka s Laurou Amann: Do Nothing, Feel Everything

 
18.08. 2022 o 18h
Pozývame vás na komentovanú prehliadku výstavy Do Nothing, Feel Everything, ktorú uvedie jedna z kurátoriek výstavy Laura Amann.
Vystavujúci umelci a umelkyne: Rastislav Bibza, Christoph Bruckner, Tony Cokes, Patricia Domínguez, Rahima Gambo, Niklas Lichti, Shana Moulton, Tom Seidmann-Freud and Anna Zemánková.
Výstava Do Nothing, Feel Everything (Nerobte nič, cíťte všetko) bola prvýkrát predstavená v Kunsthalle Wien (18. 11. 2021 – 24. 4. 2022).
Kunsthalle Bratislava výstavu reprízuje v jej novej aktualizovanej podobe.
Názov tejto skupinovej výstavy je pôvodne prevzatý z reklamy na tampóny, lenže pôvodný slogan znel: “Robte všetko, necíťte nič.” Tento prísľub otupenia je pre našu dobu viac než príznačný, ale snahou je prostredníctvom inverzie sloganu vyjadriť – okrem požiadavky iného životného tempa – potrebu iného druhu priestoru a časového rámca, v ktorom by bolo možné intenzívne cítiť a zároveň spracovať emocionálny dopad toho, čoho sme všetci okolo seba svedkami, sledujúc časovosť “nekonečného konca sveta”.
room