Ženské dejiny umenia podľa Agnès Thurnauer v Kunsthalle LAB

Kunsthalle LAB zavŕši tohoročnú sezónu zahraničných výstav prezentáciou francúzsko-švajčiarskej umelkyne Agnès Thurnauer. Výstavný projekt s názvom Krajina a jazyk, ktorého kurátorkou je Mira Sikorová-Putišová, bude vôbec prvou sondou do tvorby autorky na Slovensku. Otvorenie sa uskutoční v stredu 7. decembra 2016 od 18.00 do 20.00 hod. za osobnej účasti autorky aj kurátorky výstavy, ktorá potrvá do konca januára 2017.

Ťažiskovú líniu diel výstavy tvorí séria rozmerných objektov/obrazov Portréty v životnej veľkosti (2007 – 2009), ktorú diváci mohli vidieť napríklad aj v Centre Pompidou v Paríži. Podstatou tejto série je textová transformácia mužských mien – kľúčových postáv dejín umenia 20. storočia do ich ženských variácií. „Tlačidlá“ – okrúhle závesné objekty svojou formou vytvárajú alúziu tradičných portrétov, ktoré v tomto prípade skôr zastupujú (ako zobrazujú) fiktívne ženské postavy. Na konceptuálnych obrazoch tak spoznávame Marcelle Duchamp-ovú, Annie Warhol-ovú, Jacqueline Pollock-ovú a ďalšie ženy-umelkyne, ktoré v dejinách absentujú.

 

Autorka prostredníctvom feminizovaných portrétov slávnych mužských umelcov kladie otázku, do akej miery je aspekt rodu dôležitý pri vnímaní maľby či umenia vôbec. Poukazuje na fatálnu nerovnosť zastúpenia žien a mužov v histórii vizuálneho umenia, no skôr ako o kritiku písaných dejín umenia sa pokúša o znejasnenie ich jednoznačne gendrového – „mužského čítania“.

 

Paralelnou súčasťou jej prezentácie sú aj ďalšie diela, ktoré podobným princípom komentujú „mužské čítanie“ dejín umenia. Krajina a jazyk (2016) je rozmerná textovofigurálna maľba, ktorá je jednou z verzií projektu s rovnomenným názvom, ktorému sa Agnès Thurnauer venuje už od roku 2003. Je vôbec prvou, kde autorka začala reagovať na otázku rodu v histórii umenia a túto líniu postupne rozpracovala vo viacerých médiách. Na výstave je zastúpená tiež v práci kombinujúcej objekty s textom. Tento jej už dlhodobý záujem o vzťah jazyka/textu a umenia sa odráža tiež v kresbe s názvom XX Story (2003).

 

Po výstave Fem(inist) Fatale (2015) je projekt Agnès Thurnauer v poradí už druhým v priestore Kunsthalle LAB, ktorý reaguje na problematiku feminizmu a najmä gendrovej nerovnováhy, tentokrát však výsostne na poli výtvarného umenia s dôrazom na písanú históriu umenia ako spôsob kanonizácie tzv. mužských dejín umenia.

 

 ––––

 

AGNÈS THURNAUER

Krajina a jazyk

Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová

Vernisáž: streda 7. december 2016 od 18:00 do 20:00 hod.

Trvanie výstavy: 8. december 2016 – 29. februára 2017

Miesto: Kunsthalle LAB, Nám. SNP 12, 811 06 Bratislava