Program Kunsthalle Bratislava v roku 2018

Nastavenie výstavného plánu KHB v roku 2018 vychádza predovšetkým z cieľov medzinárodnej výmeny, prezentácie súčasného domáceho vizuálneho umenia, ako aj jeho zviditeľňovania v zahraničí.

V hlavných priestoroch na 1. poschodí KHB bude ako prvý predstavený samostatný projekt významnej slovenskej autorky maďarského pôvodu Ilony Németh (*1963). V rámci svojho programu sa zameria na aktuálnu oblasť participatívneho umenia s témou kolektívnej práce a pamäte. V galérii vytvorí inštaláciu s priamym zapojením divákov „do výroby“ cukru ako symbolu dobovej produkcie, ktorá postupne mizne rovnako ako pamäť či medziľudské vzťahy. Kurátorkou výstavy bude Nina Vrbanová, o doplňujúci program sa postará nemecká kurátorka maďarského pôvodu Krisztina Hunya.

V auguste bude nasledovať medzinárodná kolektívna výstava s pracovným názvom Orly a holubice. Projekt predstaví výber súčasných slovenských a nemeckých vizuálnych umelcov, ktorých tvorba sa zameriava na kritickú reflexiu otázok kultúrnej výmeny, ale aj identity a nacionality. Výstava bude výsledkom spolupráce KHB a Goetheho inštitútu v Bratislave, ktorý 25. výročie svojho fungovania na Slovensku plánuje zhodnotiť práve formou umeleckej revízie týchto tém. Kurátormi výstavy budú Omar Mirza a Lenka Kukurová.

Plán hlavných výstav na jeseň uzavrie skupinová výstava pod názvom OBJECTive. Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky bude reflektovať vzájomné vzťahy dvoch krajín, ich historickú kontinuitu i diferencie optikou aktuálnej umeleckej produkcie. Pôjde o reprezentatívny výber autorov narodených v 70. a 80. rokoch, ktorí sa dnes úspešne etablujú na medzinárodnej scéne a spoločne generujú obraz česko-slovenského sochárskeho jazyka, jeho ideových špecifík i výtvarného výrazu. Kurátorom výstavy bude Vladimír Beskid.

 

Druhým z pilierov činnosti KHB je aj výstavný program v priestore Kunsthalle LAB, ktorý v roku 2018 ponúkne celkom 5 nových výstav z oblasti aktuálneho vizuálneho umenia. Svoju novú tvorbu predstaví v úvode nového roka mladý slovenský autor Tomáš Rafa (*1979), ktorého socio-politicky zamerané výtvarné projekty ocenili samostatnou výstavou v prestížnom Múzeu moderného umenia (MoMA PS1) v New Yorku.

Na oblasť angažovaného umenia v apríli nadviaže aj samostatný projekt francúzskej autorky nemeckého pôvodu Deidi von Schaewen (*1941). Veľkorozmerná nástenná foto-inštalácia s názvom Múry vznikne pre výstavu priamo v lokalite nášho mesta. V lete galériu obsadí progresívna česká umelecká dvojica Jiří Franta (*1978) a David Böhm (*1982). V septembri plánujeme v rámci dynamizácie a variability programu aj jeden medzinárodný kurátorský projekt.

 

V roku 2018 KHB plánuje spustiť nový projekt databázy súčasného slovenského vizuálneho umenia v on-line forme, ktorá bude dostupná na webovom sídle kunsthallebratislava.sk. Cieľom projektu je vytvorenie kompaktného a odborne vysoko relevantného zdroja textových i obrazových informácií, ktorý bude primárne určený odborníkom (teoretikom, kritikom, kurátorom), ale taktiež širšej verejnosti. Existencia špecializovanej databázy nachádza svoje opodstatnenie nielen v dopyte výtvarnej obce či širšej komunity domácich a zahraničných teoretikov, ale aj vo vzťahu k inštitúcii KHB a jej kľúčovému poslaniu – edukovať, sprístupňovať a zviditeľňovať umenie. 

 

Aj v roku 2018 bude KHB ponúkať verejnosti aktivity zamerané na vzdelávanie v priestore Kunsthalle KLUB. Prebiehať budú autorské prezentácie a projekcie vystavujúcich umelcov, verejné diskusie venované aktuálnym témam s účasťou kurátorov, ako aj odborné prednášky zahraničných historikov a teoretikov obsahovo viazané či už na výstavný plán KHB, alebo na iné aktuálne témy a problémy súčasného euro-amerického umenia. Program v Kunsthalle KLUBe bude okrem toho pokračovať v obľúbených moderovaných diskusiách ako Umenie pre verejný priestor či Artist Stalk.

V práci s divákom pokračuje galerijno-pedagogický program pod názvom Kunsthalle KIDS, zameraný na rodiny a školy, vydávanie sprievodcov výstavami a program Detský kurátor, ako aj vzdelávanie dospelých v cykle Experiment Umenie. V apríli 2018 zároveň v spolupráci so Slovenskou národnou galériou pripravujeme konferenciu galerijnej pedagogiky zameranú na budovanie galérie ako vzdelávacej inštitúcie.