Pozná ho celý svet a doma je takmer neznámy

Centre Pompidou v Paríži aj MoMA v New Yorku ho majú vo svojich zbierkach. Bol československým umelcom, ktorý za svoj krátky život dosiahol mimoriadny medzinárodný úspech. Dom umenia/Kunsthalle Bratislava uvádza Prvú retrospektívu konceptuálneho umelca Jána Mančušku, ktorá je jeho prvou veľkou prehliadkou na Slovensku. Vernisáž výstavy sa uskutoční 12. novembra 2015 od 18:00 do 20:00 hod.

Ján Mančuška (1972 – 2011) nebol nikdy považovaný za predstaviteľa slovenskej umeleckej scény, on sám sa považoval za autora slovenského pôvodu žijúceho v Československu a neskôr v Čechách. Výstavu kurátorsky pripravil Vít Havránek pre Galerii hlavního města Prahy. V Dome umenia/Kunsthalle Bratislava je prvou reprízou a v upravenej verzii bude prezentovaná v Moravskej galérii v Brne. Retrospektívna výstava je postavaná na niekoľkoročnej rekonštrukcii, súpise diel a autorských scenárov. Vznikla v spolupráci Galérie hl. m. Prahy s Ján Mančuška Estate, Adrew Kreps Gallery New York, Meyer Riegger Berlin/Karlsruhe a dlhou radou inštitucionálnych a súkromných vypožičiavateľov. 

 

Ján Mančuška vstúpil na výtvarnú scénu v druhej polovici deväťdesiatych rokov spolu s Josefom Bolfom, Jánom Šerýchom a Tomášom Vaněkom ako umelecká skupina Bezhlavý jezdec. Jeho tvorba je vzdialeným pokračovaním československého konceptuálneho umenia šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Sám rozvíjal dve hlavné línie – postkonceptuálnu umeleckú tradíciu, v ktorej problematizoval jazyk v procese rozprávania (literárny jazyk, jazyk videa, performance či filmu) a na druhej strane rástol jeho záujem o komunikáciu. Fascinovali ho skutočné a existenciálne príbehy. Umelosť jazyku a ťaživosť zdielaného príbehu by sme tak mohli označiť za hlavné ťažisko sily jeho prejavu.  

 

Výstava je koncipovaná chronologicky, pričom kladie dôraz na precíznu reinštaláciu prelomových diel, ktoré boli veľkoryso požičané z významných medzinárodných a domácich zbierok a z inštitúcií ako sú Centre Pompidou Paríž, Kontakt Erste Group Viedeň či Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Viedeň. Návštevník na výstave nájde aj paralelné línie kresieb, štúdií a dobových materiálov, ktoré ponúkajú exkurz do postkonceptuálnej pracovne, ktorá nahradila klasický umelecký ateliér.

Výstavu sprevádza rozsiahla obrazová publikácia s množstvom autorových teoretických textov. K výstave sú pripravené sprievodné vzdelávacie programy – komentované prehliadky výstavou, kurátorský sprievod s Vítom Havránkom, programy pre školy a rodinné programy.

 

–––

 

JÁN MANČUŠKA

Prvá retrospektíva

Kurátor: Vít Havránek

Kurátor za Dom umenia/Kunsthalle Bratislava: Juraj Čarný

Vernisáž: štvrtok 12. novembra 2015 od 18:00 do 20:00 hod.

Trvanie výstavy: 13. november 2015 – 14. február 2016

Dom umenia/Kunsthalle Bratislava