Polygon Creative Empire predstavuje svoj návrh (zatiaľ) fiktívneho investičného „megaprojektu“ – Sissi Quartier

Interdisciplinárny projekt Sissi Quartier, ktorým Kunsthalle LAB otvára sezónu 2019, je výsledkom práce maďarského zoskupenia Polygon Creative Empire, ktoré tvoria umelkyne Orsolya Bajusz a Virág Bogyó, antropologička Ágnes Patakfalvi-Czirják a kurátorka Kinga Lendeczki. Sissi Quartier je pokračovaním projektu Stopover – Ways of Temporary Exchange, ktorý mal v roku 2017 premiéru vo výstavnom priestore frei_raum Q21, MuseumQuartier vo Viedni. Vznikol v kurátorskej koncepcii Judit Angel, Christiane Erharter, Dóra Hegyi, Michaela Geboltsberger a Heide Wihrheim. Otvorenie v Kunsthalle LAB sa uskutoční 14. februára od 18:00 do 20:00 a výstava potrvá do 14. apríla 2019.

 

Autorky pôsobiace pod menom Polygon Creative Empire prezentujú v priestoroch Kunsthalle LAB svoj návrh (zatiaľ) fiktívneho investičného „megaprojektu“ Sissi Quartier, ktorý stojí na pomedzí vizuálneho umenia a výskumu. Výstavný projekt nesie názov podľa jednej z najznámejších panovníčok druhej polovice 19. storočia. Z historickej postavy sa však dnes Sissi zmenila iba na ikonu, symbol jemnosti a krásy, ktorý možno vidieť na rôznych spomienkových predmetoch, suveníroch, či turistických atrakciách. Autorky si cisárovnú zvolili práve pre jej súčasnú transformáciu na „pop-ikonu“. Slovo quartier v názve projektu zas odkazuje na mestskú zónu MuseumsQuartier vo Viedni, kde sídlia verejné múzeá a galérie, ktoré sa stávajú stredobodom záujmu investorov.

 

Polygon Creative Empire si na realizáciu svojho projektu vybrali existujúci región, rozprestierajúci sa na území troch štátov medzi Viedňou, Bratislavou a Győrom, ktorý je pre svoju výhodnú geografickú polohu a potenciál cezhraničnej spolupráce nazývaný aj „zlatý trojuholník“. Výsledkom ich prieskumu je návrh rozvoja tohto regiónu, ktorým súčasne kritizujú praktiky investorov a teda napr. aj to, že novovzniknuté miesta nie sú primárne určené pre domácich obyvateľov, ale skôr pre návštevníkov, ktorí územím iba prechádzajú, alebo ho využívajú na krátkodobé pobyty. Ide o budovy, akými sú nákupné centrá či hotely, stavba ktorých však súvisí aj s modernizáciou komunikácií či parkovísk. Pri takomto vytváraní nových miest však investori zabúdajú na celkom dôležitý faktor, ktorým je pridaná kultúrna hodnota.

 

Napodobňujúc túto stratégiu sa autorky rozhodli, že na problém poukážu prostredníctvom budovania takých miest, ktoré poskytujú príležitosti pre prácu, komerciu a turizmus. Preto v tomto duchu v Kunsthalle LAB vytvorili priestorovú inštaláciu pozostávajúcu z architektonických modelov, makiet, či reklamných bannerov s chytľavými sloganmi. S využitím všadeprítomnej ikony cisárovnej Sissi navrhli modely budov a „inštitúcií“ s atraktívnym dizajnom príjemnej destinácie poskytujúcej návštevníkom rozmanité služby. Súčasťou ich komplexu je napr. zdravotnícke centrum, oddychová zóna, dostihová dráha, vyhliadková veža či turistické chodníky. Autorky nezabúdajú ani na to, že niektoré hraničné oblasti sú považované za územia nikoho, v rámci ktorých sa odohrávajú nelegálne aktivity, akými sú pašovanie, pranie peňazí či obchod s bielym mäsom.

 

Pri koncipovaní projektu autorky logicky postupovali podľa stratégií veľkých spoločností, ktoré sa na základe subjektívneho rozhodnutia a požiadaviek rozvíjajúceho sa kapitalizmu snažia umelo vybudovať nový „región“. Cieľom takýchto miest je vytvoriť priestor pre ďalšie zisky investora nehľadiac na lokálne tradície či génia loci konkrétneho miesta. Polygon Creative Empire skúmajú a reflektujú, aký vplyv má na budovanie týchto území práve kapitál a osobné záujmy investorov, čo je potrebné pre ich vznik a poukazujú aj na všadeprítomnú nevyhnutnosť budovania značky, pre ktorú sa miestne historické zdroje využívajú len ako efektné dekorácie.

 

POLYGON CREATIVE EMPIRE: Sissi Quartier

Kurátorky: Judit Angel, Dóra Hegyi

Text k výstave: Barbora Komarová

Otvorenie: 14. február 2019 od 18:00 do 20:00

Trvanie: 15. február – 14. apríl 2019

Miesto: Kunsthalle LAB

 

Dátum: 
8.2.2019