Otvorene o feminizme!

Dom umenia/Kunsthalle Bratislava otvára vo svojej “window gallery” Kunsthalle LAB novú výstavu, ktorá sa zaoberá naďalej aktuálnou a citlivou témou na poli súčasného umenia – feminizmom. Výstava je organizovaná v rámci nultého ročníka festivalu FestFEM. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 16. júla 2015 od 18:00 do 20:00 hod. a výstava potrvá do 6. septembra.

Projekt Fem(inist) Fatale je podľa kurátorky Lenky Kukurovej “reakciou na súčasný stav našej spoločnosti z feministického pohľadu prostredníctvom výtvarného umenia“, pričom názov výstavy ironicky odkazuje k predstave „femme fatale“ ako jedného z mnohých symbolických rodových klišé. Osudovou sa tu však už nestáva zvodná žena, existujúca primárne pre mužský pohľad, osudový je feminizmus ako politický a životný postoj. Tento „osudový pohľad“ na svet dokáže meniť vnímanie bežnej reality tak, že sa už nikdy nebude zdať mocensky neutrálna.

Výstavný projekt Fem(inist) Fatale je vôbec prvou skupinovou výstavou na Slovensku, ktorá sa k feministickým východiskám hlási otvorene, hoci existovalo niekoľko umeleckých a galerijných aktivít, ktoré sa tematicky k feminizmu vzťahovali. Považujem sa za feministku. Je to jediný „-izmus“, ktorý som bez väčších problémov schopná aplikovať na svoju osobu“, hovorí Anna Daučíková, jedna z vystavujúcich. Selekcia umelkýň a umelcov je zostavená na základe predošlej spolupráce s feministickým kultúrnym časopisom, vzdelávacou a publikačnou organizáciou Aspekt, ako aj s rodovo orientovaným časopisom Glosolália. To, že téma feminizmu nie je len výsadou ženských autoriek, objasňuje napríklad zastúpený autor Milan Mikuláštik: „Vzhľadom na to, že rodové nerovnosti sú v našej spoločnosti stále smutnou realitou, považujem za úplne prirodzené „byť feministom“. Dokonca si myslím, že ak sa chcem považovať za demokraticky zmýšľajúceho človeka, je to moja povinnosť. Je užitočné, že sa k feministickým myšlienkam hlásia i niektorí muži.“

Postavenie žien v našej spoločnosti sa za ostatné desaťročia nepochybne zmenilo. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že žijeme v spoločnosti s rovnakými právami pre všetkých, o čom je presvedčená aj veľká časť verejnosti. Prečo teda znovu pripomínať feminizmus? Odpovede na túto, ako aj na ďalšie iné otázky prinášajú diela prezentované na výstave Fem(inist) Fatale. Umelkyne a umelci pracujú s témami ako sú rodové role, neheterosexuálne identity, neprítomnosť hrdiniek v histórií a horúcou témou je ešte stále otázka tradičnej rodiny.

Pri príležitosti výstavy budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia – diskusie, prednášky, divadelné predstavenie a čítačky, ktoré sa zamerajú na rozmanité podoby feministického a rodového výskumu (kunsthistorického, sociálnovedného, filozofického a i.) a umenia. Výstava Fem(inist) Fatale má teda ambíciu stať sa príspevkom do feministických diskusií o umení a o aktuálnej spoločenskej situácii.

 

Fem(inist) Fatale

Kurátorka: Lenka Kukurová

Autorky a autori: Jana Bodnárová, Petra Čížková, Mária Čorejová, Anna Daučíková, Lucia Dovičáková, Eva Filová, Milan Mikuláštík, Martin Piaček, Ivana Šáteková, Jana Štěpánová

Spolupráca: Lenka Krištofová a ASPEKT

17. júl – 6. september 2015

Kunsthalle LAB, Bratislava

 

         Michal Stolárik                                                                                         7. júla 2015 v Bratislave

         PR manažér

         Dom umenia/Kunsthalle Bratislava