KHB prerušuje výstavu PARADOX 90., po Mesiaci fotografie bude pokračovať ďalej, program LABu a KLUBu zostáva nezmenený

Dom umenia/Kunsthalle Bratislava (KHB) preruší svoju výstavu s názvom PARADOX 90. Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 – 1998). Úvodná výstava v novovzniknutej galérii potrvá do 22. októbra 2014 a ďalej bude pokračovať od 11. decembra 2014 do 1. februára 2015. Dôvodom je výstavný plán medzinárodného festivalu Mesiac fotografie (MF). Zo strany KHB ide o ústretový krok voči podujatiu s viac ako dvadsaťročnou tradíciou a voči verejnosti, ktorá si v novembri za výstavami fotografií zvykla chodiť do týchto priestorov v centre Bratislavy. Program Kunsthalle LABu a KLUBu zostáva pre návštevníkov bratislavskej kunsthalle nezmenený.

„Rozhodli sme sa výstavu prerušiť v zmysle snahy o najväčšiu možnú ústretovosť smerom k Mesiacu fotografie, podujatiu s dlhoročnou tradíciou a silným domácim a medzinárodným diváckym
zázemím," povedal poverený riaditeľ KHB, šéfkurátor Richard Gregor. Dramaturgiu MF 2015 pre priestory Domu umenia plánuje vedenie KHB pripraviť v spolupráci s festivalom.
KHB organizačne spadá pod Národné osvetové centrum, ktoré bezodplatne poskytlo výstavné priestory Domu umenia/Kunsthalle Bratislava pre prezentáciu projektov organizovaných združením FOTOFO v rámci Mesiaca fotografie. Na rozdiel od výstav z ponuky KHB, na ktoré je vďaka Dom umenia/Kunsthalle Bratislava (KHB) preruší svoju výstavu s názvom PARADOX 90. Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 – 1998). Úvodná výstava v novovzniknutej galérii potrvá do 22. októbra 2014 a ďalej bude pokračovať od 11. decembra 2014 do 1. februára 2015.
Dôvodom je výstavný plán medzinárodného festivalu Mesiac fotografie (MF). Zo strany KHB ide o ústretový krok voči podujatiu s viac ako dvadsaťročnou tradíciou a voči verejnosti, ktorá si
v novembri za výstavami fotografií zvykla chodiť do týchto priestorov v centre Bratislavy. Program Kunsthalle LABu a KLUBu zostáva pre návštevníkov bratislavskej kunsthalle nezmenený.
„Rozhodli sme sa výstavu prerušiť v zmysle snahy o najväčšiu možnú ústretovosť smerom k Mesiacu fotografie, podujatiu s dlhoročnou tradíciou a silným domácim a medzinárodným diváckym
zázemím," povedal poverený riaditeľ KHB, šéfkurátor Richard Gregor. Dramaturgiu MF 2015 pre priestory Domu umenia plánuje vedenie KHB pripraviť v spolupráci s festivalom.
KHB organizačne spadá pod Národné osvetové centrum, ktoré bezodplatne poskytlo výstavné priestory Domu umenia/Kunsthalle Bratislava pre prezentáciu projektov organizovaných združením FOTOFO v rámci Mesiaca fotografie. Na rozdiel od výstav z ponuky KHB, na ktoré je vďaka generálnemu partnerovi Tatra banke vstup voľný, sa na výstavy MF bude platiť obvyklé vstupné.

Program v ostatných priestoroch KHB zostáva nezmenený. V Kunsthalle LABe bude do 23. októbra 2014 autorská výstava rakúskeho výtvarníka Karla Salzmanna s názvom Vlnové štúdie.
Tvorba mladého sound-artistu osciluje na pomedzí vizuálneho umenia a zvukovo-kinetických experimentov. Skúmaním zvuku, experimentálnej hudby a súčasných hudobných fenoménov sa tento výtvarník
zaoberá od začiatku 90. rokov. Od 6. do 27. novembra 2014 bude v LABe výstva Electro Moon

  • Vision: Random Eye Check kurátora Krzysztofa Siatku. Dvojica umelcov Elwira Wojtunik a Popesz
  • Csaba Láng predstaví v Bratislave vizuálne atraktívnu inštaláciu situovanú na výkladoch galérie. Simulovanéi reálne kamery zvonku náhodne snímajú okolitý verejný priestor a chodcov. Zozbieranésnímky sú prenesené do vnútra výstavného priestoru a vytvárajú na výkladoch monumentálnu priestorovú koláž. Klasický model vzťahu medzi divákom a galériou sa obracia, priestor tu pozoruje diváka, nie naopak. Poslednou výstavou, ktorá sa v LABe otvorí do konca kalendárneho roku bude výstava tvorby svetoznámeho rakúskeho výtvarníka Erwina Wurma v kurátorskej koncepcii Juraja Čarného. Wurm je u nás známy napríklad dielom na bočnej fasáde budovy bratislavského sídla rakúskej stavebnej spoločnosti v blízkosti Mlynských Nív. Výstava potrvá do 26. februára 2015.
    V Kunsthalle KLUBe sa podľa pôvodného plánu uskutočnia v danom období tri diskusie, ktoré
    patria do sprievodného programu výstavy Paradox 90.

12. 11. 2014 o 17.00 Inštalácia 90. rokov, prednáška Vladimíry Büngerovej
26. 11. 2014 o 17.00 Feminizmus.sk, prednáška Alexandry Tamásovej
10. 12. 2014 o 17.00 Deväťdesiate a SCCA, prednáška Lucie Gavulovej

Výstava PARADOX 90. Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 – 1998), ktorej

vernisážou sa 19. septembra tohto roku zároveň otvárala KHB, je citáciou, výberom fragmentov ôsmich kurátorských projektov deväťdesiatych rokov. Výstava je koncipovaná ako pocta kurátorom a
výtvarníkom, ktorí počas nepriaznivej politickej situácie na Slovensku reprezentovali trendy súčasného vizuálneho umenia . „Deväťdesiate roky 20. storočia zostali v tieni umeleckej tvorby,
veľkého množstva aktivít a iniciatív, ktoré nasledovali. Pritom však tvoria dosiaľ málo pomenovaný fundament pre mnohé z tendencií súčasného umenia, a zároveň premostenie s tým hodnotným, čo
vzniklo ešte pred rokom 1989. Preto sme vybrali práve tento výstavný titul ako prvý pre novovzniknutú bratislavskú Kunsthalle. Obdobie “mečiarizmu” je hanebným obdobím našich politických dejín, no v rámci progresívneho vizuálneho umenia vyvolalo obdivuhodnú rezistenciu, ktorá nepripustila ďalší kultúrny prepad - náš projekt bude poctou jej hlavným aktérom a ich práci,“ povedal poverený riaditeľ KHB Richard Gregor, ktorý spolu s Jurajom Čarným tvorí dvojicu generálnych kurátorov úvodnej výstavy. Kurátormi výstavy, ktorí reagujú na spomínané obdobie ďalej sú: Daniela Čarná, Barbora Geržová, Beata Jablonská, Lýdia Pribišová, Mira Sikorová-Putišová, Nina Vrbanová. Výstava Paradox 90. reflektuje vybrané kurátorské projekty deväťdesiatych rokov, za ktorými vtedy stáli aj: Zuzana Bartošová, Jana Geržová, Petra Hanáková, Mária Hlavajová, Alexandra Kusá,Radislav Matuštík, Zora Rusinová, Katarína Rusnáková, Alena Vrbanová. Výstava je rozdelená do ôsmich častí – osem citácií ôsmich výstav pod gesciou ôsmich súčasných kurátorov. Počas MF budú na prvom poschodí vo výstavných priestoroch KHB tri výstavy: Slovenská nová vlna 80. roky, Fotografia v službách propagandy, SONY World Photo Awards 2014. Vernisáž je podľa informácií FOTOFO naplánovaná na 3. november 2014.

Zuzana Golianová 20. októbragenerálnemu partnerovi Tatra banke vstup voľný, sa na výstavy MF bude platiť obvyklé vstupné. Program v ostatných priestoroch KHB zostáva nezmenený. V Kunsthalle LABe bude do 23.
októbra 2014 autorská výstava rakúskeho výtvarníka Karla Salzmanna s názvom Vlnové štúdie. Tvorba mladého sound-artistu osciluje na pomedzí vizuálneho umenia a zvukovo-kinetických experimentov.
Skúmaním zvuku, experimentálnej hudby a súčasných hudobných fenoménov sa tento výtvarník zaoberá od začiatku 90. rokov. Od 6. do 27. novembra 2014 bude v LABe výstva Electro Moon Vision: Random Eye Check kurátora Krzysztofa Siatku. Dvojica umelcov Elwira Wojtunik a Popesz Csaba Láng predstaví v Bratislave vizuálne atraktívnu inštaláciu situovanú na výkladoch galérie. Simulované i reálne kamery zvonku náhodne snímajú okolitý verejný priestor a chodcov. Zozbierané
snímky sú prenesené do vnútra výstavného priestoru a vytvárajú na výkladoch monumentálnu priestorovú koláž. Klasický model vzťahu medzi divákom a galériou sa obracia, priestor tu pozoruje
diváka, nie naopak. Poslednou výstavou, ktorá sa v LABe otvorí do konca kalendárneho roku bude výstava tvorby svetoznámeho rakúskeho výtvarníka Erwina Wurma v kurátorskej koncepcii Juraja Čarného. Wurm je u nás známy napríklad dielom na bočnej fasáde budovy bratislavského sídla rakúskej stavebnej spoločnosti v blízkosti Mlynských Nív. Výstava potrvá do 26. februára 2015.
V Kunsthalle KLUBe sa podľa pôvodného plánu uskutočnia v danom období tri diskusie, ktoré patria do sprievodného programu výstavy Paradox 90.
12. 11. 2014 o 17.00 Inštalácia 90. rokov, prednáška Vladimíry Büngerovej
26. 11. 2014 o 17.00 Feminizmus.sk, prednáška Alexandry Tamásovej
10. 12. 2014 o 17.00 Deväťdesiate a SCCA, prednáška Lucie Gavulovej

Výstava PARADOX 90. Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 – 1998), ktorej vernisážou sa 19. septembra tohto roku zároveň otvárala KHB, je citáciou, výberom fragmentov
ôsmich kurátorských projektov deväťdesiatych rokov. Výstava je koncipovaná ako pocta kurátorom a výtvarníkom, ktorí počas nepriaznivej politickej situácie na Slovensku reprezentovali trendy
súčasného vizuálneho umenia . „Deväťdesiate roky 20. storočia zostali v tieni umeleckej tvorby, veľkého množstva aktivít a iniciatív, ktoré nasledovali. Pritom však tvoria dosiaľ málo pomenovaný
fundament pre mnohé z tendencií súčasného umenia, a zároveň premostenie s tým hodnotným, čo vzniklo ešte pred rokom 1989. Preto sme vybrali práve tento výstavný titul ako prvý pre
novovzniknutú bratislavskú Kunsthalle. Obdobie “mečiarizmu” je hanebným obdobím našich politických dejín, no v rámci progresívneho vizuálneho umenia vyvolalo obdivuhodnú rezistenciu,
ktorá nepripustila ďalší kultúrny prepad - náš projekt bude poctou jej hlavným aktérom a ich práci,“ povedal poverený riaditeľ KHB Richard Gregor, ktorý spolu s Jurajom Čarným tvorí dvojicu
generálnych kurátorov úvodnej výstavy. Kurátormi výstavy, ktorí reagujú na spomínané obdobie ďalej sú: Daniela Čarná, Barbora Geržová, Beata Jablonská, Lýdia Pribišová, Mira Sikorová-Putišová,
Nina Vrbanová.
Výstava Paradox 90. reflektuje vybrané kurátorské projekty deväťdesiatych rokov, za ktorými vtedy stáli aj: Zuzana Bartošová, Jana Geržová, Petra Hanáková, Mária Hlavajová, Alexandra Kusá, Radislav Matuštík, Zora Rusinová, Katarína Rusnáková, Alena Vrbanová. Výstava je rozdelená do ôsmich častí – osem citácií ôsmich výstav pod gesciou ôsmich súčasných kurátorov.
Počas MF budú na prvom poschodí vo výstavných priestoroch KHB tri výstavy: Slovenská nová vlna 80. roky, Fotografia v službách propagandy, SONY World Photo Awards 2014. Vernisáž je
podľa informácií FOTOFO naplánovaná na 3. november 2014.
Zuzana Golianová 20. októbraDom umenia/Kunsthalle Bratislava (KHB) preruší svoju výstavu s názvom PARADOX 90. Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 – 1998). Úvodná výstava v novovzniknutej galérii
potrvá do 22. októbra 2014 a ďalej bude pokračovať od 11. decembra 2014 do 1. februára 2015.
Dôvodom je výstavný plán medzinárodného festivalu Mesiac fotografie (MF). Zo strany KHB ide o ústretový krok voči podujatiu s viac ako dvadsaťročnou tradíciou a voči verejnosti, ktorá si
v novembri za výstavami fotografií zvykla chodiť do týchto priestorov v centre Bratislavy. Program Kunsthalle LABu a KLUBu zostáva pre návštevníkov bratislavskej kunsthalle nezmenený.
„Rozhodli sme sa výstavu prerušiť v zmysle snahy o najväčšiu možnú ústretovosť smerom k Mesiacu fotografie, podujatiu s dlhoročnou tradíciou a silným domácim a medzinárodným diváckym
zázemím," povedal poverený riaditeľ KHB, šéfkurátor Richard Gregor. Dramaturgiu MF 2015 pre priestory Domu umenia plánuje vedenie KHB pripraviť v spolupráci s festivalom.
KHB organizačne spadá pod Národné osvetové centrum, ktoré bezodplatne poskytlo výstavné priestory Domu umenia/Kunsthalle Bratislava pre prezentáciu projektov organizovaných
združením FOTOFO v rámci Mesiaca fotografie. Na rozdiel od výstav z ponuky KHB, na ktoré je vďaka generálnemu partnerovi Tatra banke vstup voľný, sa na výstavy MF bude platiť obvyklé vstupné.
Program v ostatných priestoroch KHB zostáva nezmenený. V Kunsthalle LABe bude do 23.októbra 2014 autorská výstava rakúskeho výtvarníka Karla Salzmanna s názvom Vlnové štúdie.
Tvorba mladého sound-artistu osciluje na pomedzí vizuálneho umenia a zvukovo-kinetických experimentov.
Skúmaním zvuku, experimentálnej hudby a súčasných hudobných fenoménov sa tento výtvarník zaoberá od začiatku 90. rokov. Od 6. do 27. novembra 2014 bude v LABe výstva Electro Moon
Vision: Random Eye Check kurátora Krzysztofa Siatku. Dvojica umelcov Elwira Wojtunik a Popesz Csaba Láng predstaví v Bratislave vizuálne atraktívnu inštaláciu situovanú na výkladoch galérie. Simulované
i reálne kamery zvonku náhodne snímajú okolitý verejný priestor a chodcov. Zozbierané snímky sú prenesené do vnútra výstavného priestoru a vytvárajú na výkladoch monumentálnu
priestorovú koláž. Klasický model vzťahu medzi divákom a galériou sa obracia, priestor tu pozoruje diváka, nie naopak. Poslednou výstavou, ktorá sa v LABe otvorí do konca kalendárneho roku bude
výstava tvorby svetoznámeho rakúskeho výtvarníka Erwina Wurma v kurátorskej koncepcii Juraja Čarného. Wurm je u nás známy napríklad dielom na bočnej fasáde budovy bratislavského sídla
rakúskej stavebnej spoločnosti v blízkosti Mlynských Nív. Výstava potrvá do 26. februára 2015.
V Kunsthalle KLUBe sa podľa pôvodného plánu uskutočnia v danom období tri diskusie, ktoré patria do sprievodného programu výstavy Paradox 90.
12. 11. 2014 o 17.00 Inštalácia 90. rokov, prednáška Vladimíry Büngerovej
26. 11. 2014 o 17.00 Feminizmus.sk, prednáška Alexandry Tamásovej
10. 12. 2014 o 17.00 Deväťdesiate a SCCA, prednáška Lucie Gavulovej

Výstava PARADOX 90. Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 – 1998), ktorej vernisážou sa 19. septembra tohto roku zároveň otvárala KHB, je citáciou, výberom fragmentov ôsmich kurátorských projektov deväťdesiatych rokov. Výstava je koncipovaná ako pocta kurátorom a výtvarníkom, ktorí počas nepriaznivej politickej situácie na Slovensku reprezentovali trendy súčasného vizuálneho umenia . „Deväťdesiate roky 20. storočia zostali v tieni umeleckej tvorby, veľkého množstva aktivít a iniciatív, ktoré nasledovali. Pritom však tvoria dosiaľ málo pomenovaný fundament pre mnohé z tendencií súčasného umenia, a zároveň premostenie s tým hodnotným, čo vzniklo ešte pred rokom 1989. Preto sme vybrali práve tento výstavný titul ako prvý pre novovzniknutú bratislavskú Kunsthalle. Obdobie “mečiarizmu” je hanebným obdobím našich politických dejín, no v rámci progresívneho vizuálneho umenia vyvolalo obdivuhodnú rezistenciu, ktorá nepripustila ďalší kultúrny prepad - náš projekt bude poctou jej hlavným aktérom a ich práci,“ povedal poverený riaditeľ KHB Richard Gregor, ktorý spolu s Jurajom Čarným tvorí dvojicu generálnych kurátorov úvodnej výstavy. Kurátormi výstavy, ktorí reagujú na spomínané obdobie ďalej sú: Daniela Čarná, Barbora Geržová, Beata Jablonská, Lýdia Pribišová, Mira Sikorová-Putišová, Nina Vrbanová.
Výstava Paradox 90. reflektuje vybrané kurátorské projekty deväťdesiatych rokov, za ktorými vtedy stáli aj: Zuzana Bartošová, Jana Geržová, Petra Hanáková, Mária Hlavajová, Alexandra Kusá, Radislav Matuštík, Zora Rusinová, Katarína Rusnáková, Alena Vrbanová. Výstava je rozdelená do ôsmich častí – osem citácií ôsmich výstav pod gesciou ôsmich súčasných kurátorov.
Počas MF budú na prvom poschodí vo výstavných priestoroch KHB tri výstavy: Slovenská nová vlna 80. roky, Fotografia v službách propagandy, SONY World Photo Awards 2014. Vernisáž je podľa informácií FOTOFO naplánovaná na 3. november 2014.
Zuzana Golianová 20. októbra

Dátum: 
20.10.2014