Keď vyprchá prvotná úsmevnosť, vstúpi do hry realita

„Súčasné umenie dnes nie je ničím iným než biznisom, my si však z toho uťahujeme.”, hovoria Nika Oblak & Primož Novak – autorská dvojica, ktorá premiérovo vystavuje na Slovensku. Vernisáž výstavného projektu A teraz o niečom úplne inom 5, ktorého kurátorkou je Petja Grafenauer, sa uskutoční vo štvrtok 5. novembra 2015 od 18:00 do 20:00 hod. v Kunsthalle LAB. Výstava potrvá do 6. decembra 2015. 

Slovinskí umelci Nika Oblak a Primož Novak tvoria autorské duo od roku 2003. Sú predstaviteľmi novodobých globálnych kočovníkov cestujúcich z jedného konca sveta na druhý. Participujú na rezidenciách, pracujú na projektoch a vystavujú na medzinárodnej pôde. Práve akýsi medzinárodný charakter je pre slovinskú výtvarnú scénu od konca osemdesiatych rokov typický. Ich tvorba je z formálneho hľadiska dokonalá, atraktívna a lesklá – akoby bola vystrihnutá z bulvárneho plátku. Oblak & Novak nie sú priamo fascinovaní globálnou popkultúrou, vedome skôr využívajú už jestvujúce formy populárnej kultúry ako prostriedok zdôrazňujúci absurdnosť reality. Vo svojej práci sa zameriavajú na kritické skúmanie súčasných médií a kapitalistickej spoločnosti, pretože sami sú súčasťou sociálneho systému založeného na bezbrehom konzume s kapitalistkou tvárou.

Na výstave A teraz o niečom úplne inom 5 dvojica prezentuje pneumatické videoinštalácie Sizyfovská práca, Realita je out, Škatuľa či Hýbateľ hranice, ktorá je verejnosti predstavená prvý raz. Diela odhaľujú každodennú rutinu či umelé potreby vyplývajúce z konzumného spôsobu života a zobrazujú našu existenciu ako stroj, ktorý je v ustavičnej prevádzke. 

Napriek dojmu, akým môžu pneumatické videoinštalácie pôsobiť na prvý pohľad, i rôznym možnostiam ich čítania, predstavujú veľmi osobné umelecké diela, ktoré vypovedajú rovnako veľa o autoroch, ako aj o našej spoločnosti. Technicky sú založené na pneumatickom mechanizme, vďaka ktorému obohacujú dvojrozmernosť obrazovky o tretí rozmer. Obraz tak zdanlivo dokáže prekonať hranice obrazovky a prestúpiť do reálneho sveta.

Tvorba Niky Oblak a Primoža Novaka je atraktívna a komunikuje so svojím publikom. Naživo sú mimoriadne pôsobivé a v Kunsthalle LAB budú svojou jednoduchosťou určite pútať pozornosť rôznych generácií divákov. Diela budú nabádať k otázkam o ich technickej podstate. Keď však vyprchá prvotná úsmevnosť a publikum začne dielam venovať skutočnú pozornosť, vstúpi do hry realita. Autori nám predstavujú príbeh drobného človeka uväzneného v škatuli, z ktorej sa nedokáže vyslobodiť. Dookola sa však o to usiluje, nevzdáva sa až do posledného dňa – vtedy televízia prestane fungovať a smiech vystrieda hrozivé ticho a (s)púšť ako následok neskorého kapitalizmu.

 

–––

A teraz o niečom úplne inom 5

Kurátorka: Petja Grafenauer Autori: Nika Oblak & Primož Novak

Vernisáž: 5. novembra 2015 od 18:00 do 20:00 hod.

Trvanie: 6. november – 6. december 2015

Kunsthalle LAB, Bratislava