KARINA SMIGLA-BOBINSKI: ADA, nezávislý performer

Kunsthalle LAB v spolupráci s medzinárodným festivalom súčasného umenia Biela noc prinášajú interaktívnu výstavu poľsko-nemeckej umelkyne Kariny Smigla-Bobinski: ADA, ktorú návštevníci mohli predtým vidieť napríklad v Brazílii, USA, Veľkej Británii, Južnej Kórei či Rusku. Otvorenie výstavy, ktorej kurátorkou je riaditeľka festivalu Biela noc – Zuzana Pacáková, sa uskutoční vo štvrtok 27. septembra od 18:00 do 20:00. Výstava potrvá do 30. októbra 2018.

ADA je esteticky komplexná, interaktívna, héliom naplnená guľa, ktorej povrch tvorí niekoľko desiatok hrotov z dreveného uhlia. Od návštevníka vyžaduje participáciu, vťahuje ho do hry a chce, aby sa zapojil do procesu tvorby. Uvedením levitujúceho objektu do pohybu začína nepredvídateľná „akcia“ kresby po stenách, strope a na podlahe galérie.

 

Inšpiráciou pre vznik tohto diela bola činnosť Charlesa Babbage a Ady Lovelace, ktorí v 19. storočí vytvorili prvý koncept počítača. Babbage poskytol predbežný analytický stroj, Lovelace zase prvý software. Ada zdôraznila, že analytický stroj je schopný manipulovať so symbolmi podľa príkazu a generovať tak nielen matematické procesy, ale aj čokoľvek iné, napr. komponovať hudbu, skladať básne, alebo vytvárať obrazy rovnako ako to robí umelec. Teóriou Ady Lovelace sa voľne inšpirovala Karina Simigla-Bobinski pri tvorbe lietajúcej kresliacej lopty.

 

Avšak ADA je sebestačná a napriek snahe návštevníka riadiť ju, dokáže produkovať stopy, ktoré sú autonómne. Svojim pohybom v priestore vytvára kompozíciu línií a bodov s odlišnou intenzitou, formou a výrazom, ktoré nikto z prítomných, vrátane autorky, nie je schopný rozlúštiť. Napriek tomu, je výsledné dielo ADA nepochybne ľudské, pretože jediná dostupná metóda dekódovania jej kresby je asociácia.

 

Karina Smigla-Bobinski je presvedčená o nutnosti praktickej skúsenosti s umením. Sama hovorí, že „tak ako aj v mojich predošlých dielach, je pre mňa dôležité, aby sa každý návštevník mohol na základe svojej vôle či schopností rozhodnúť, ako hlboko sa ponorí do umeleckého zážitku.“ Autorka tým reaguje na tradičný spôsob nazerania na umenie v prostredí galérie, ktoré je častokrát obmedzené len na možnosť pozerania sa.

 

Môžeme za umelecké dielo považovať samotný objekt alebo kresby vytvorené na stenách? A napokon, ako ho máme interpretovať? To sú otázky, ktoré necháva ADA spolu s autorkou otvorené a zveruje ich do rúk návštevníkom.

 

Karina Smigla-Bobinski (*1967, Štetín, Poľsko) žije a pôsobí ako nezávislá umelkyňa
v Mníchove a Berlíne. Študovala umenie a vizuálnu komunikáciu na Akadémii výtvarných umení
v Krakove a Mníchove. Ako intermediálna autorka sa vo svojej umeleckej tvorbe zameriava
na prácu s analógovými a digitálnymi médiami. Tvorí a spolupodieľa sa na projektoch v rozmedzí od kinetických skulptúr, interaktívnych inštalácií, umeleckých intervencií, multimédií a pod.. Bobinskej diela boli vystavené vo viac ako štyridsiatipiatich krajinách na piatich kontinentoch, zahŕňajúc rôzne festivaly, galérie a múzeá.

 

Zuzana Pacáková (*1986, Košice, Slovensko) je kurátorkou, dramaturgičkou
a projektovou manažérkou. Vyštudovala koncepciu a riadenie kultúrnych projektov
na Sorbonne Nouvelle Paris 3 a kurátorské štúdiá súčasného umenia na Sorbonne Panthéon Paris v Paríži. Na Slovensko priniesla medzinárodný festival umenia Biela noc/Nuit Blanche 
a pôsobí ako jeho umelecká riaditeľka v mestách Košice a Bratislava.

 

 

KARINA SMIGLA-BOBINSKI: ADA

Kurátorka: Zuzana Pacáková

Otvorenie: štvrtok, 27. septembra 2018 od 18:00 do 20:00 hod.

Trvanie: 28. september – 30. október 2018

Miesto: Kunsthalle LAB

 

Dátum: 
24.9.2018