A JE TU ZAS? Slovenský štát v súčasnom umení

Kunsthalle Bratislava (KHB) otvára výstavu venovanú reflexii tematiky Slovenského štátu v súčasnom slovenskom vizuálnom umení. Na prvom poschodí KHB budú môcť diváci vidieť diela od viac ako dvadsiatich autorov a autoriek, z ktorých viacerí sa tejto téme venujú programovo. Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 3. novembra 2016 od 18:00 do 20:00 hod. Výstava potrvá do 26. februára 2017.

Výstava s názvom A je tu zas? Slovenský štát v súčasnom umení reaguje na aktuálnu a nielen na poli vizuálneho umenia citlivú tému – kontroverzného obdobia dejín Slovenska. Kurátorky výstavy Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Bohunka Koklesová a Nina Vrbanová pripravili výber diel autorov z celého spektra súčasnej výtvarnej scény. Zastúpení sú dnes už klasici slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Juraj Bartusz, Jozef Jankovič či Rudolf Sikora), ako aj etablovaní predstavitelia strednej a mladej generácie (Ilona Németh, Svätopluk Mikyta, Martin Piaček či Jaroslav Kyša). Názov výstavy odkazuje na známy román Timura Vermesa, ktorý hravou formou, ale s mrazivým výsledkom odhaľuje nástrahy a zákerné podprahové mechanizmy fašizmu.

 

Výstava v KHB je tematicky jasne vymedzená a má aj svoju dramaturgickú logiku. Reflektuje jednu z výrazných línií súčasného umenia na Slovensku, ktorou je angažované umenie. Zároveň nadväzuje na minulé projekty, ktorých ambíciou bolo sprostredkovať aktuálne diskutované témy (Strach z neznámeho, 2016; Fem(inist) Fatale, 2015; obe výstavy pre KHB pripravila kurátorka Lenka Kukurová). 

 

Jednotlivé diela nevznikli na objednávku (s výnimkou jednej adaptácie), všetky už boli vystavené alebo publikované a sú súčasťou aktuálneho umeleckého diskurzu. To iba potvrdzuje fakt, že súčasné umenie sa tejto zložitej socio-politickej téme nevyhýba, ale naopak ju opätovne reflektuje v spektre viacerých generácií umelcov.

 

Výstava jasne ukazuje, že aj umelci si kladú podobné otázky ako väčšina občanov: čo s dedičstvom klérofašistického Slovenského štátu? Máme ho študovať? Ignorovať či popierať? Snažiť sa ho pochopiť? Opovrhovať ním? Ospravedlňovať sa zaň? Umelci však jazykom umenia na mnohé odpovedajú a (nielen) vnímavému divákovi ponúkajú zážitok, ale aj materiál na premýšľanie.

 

Sprievodné programy k výstave:

Súčasťou výstavy je už tradične sprievodný a vzdelávací program. Pripravené sú komentované prehliadky, rozhovory a workshopy s umelcami a kurátormi priamo vo výstavných priestoroch, prednášky a diskusie s odborníkmi k téme politického umenia v súčasnosti.

Vzdelávacie programy a workshopy pre rodiny, školy, mladých ľudí a dospelých sa zamerajú na uvažovanie o individuálnej a historickej pamäti. Budú klásť otázky a hľadať odpovede o možnostiach súčasného umenia pri reflexii histórie. V rámci projektu Kunsthalle KIDS, zameraného na detského návštevníka, vychádza k výstave tzv. detský sprievodca. O výstave budú návštevníka informovať permanentne prítomní mediátori, ktorých poslaním je komunikovať o vystavených dielach. 

 

K dispozícii bude tiež zaužívaný formát tlačového materiálu k výstave – skladačky obsahujúcej úvodný text a reprodukcie niektorých diel. A rovnako tak "online sprievodca" výstavou, ktorý bude po novom roku prístupný tiež v tlačovej podobe. Prehľad vzdelávacích programov nájdete na www.kunsthallebratislava.sk Programy je možné objednať na adrese: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk

 

––––

 

A JE TU ZAS? SLOVENSKÝ ŠTÁT V SÚČASNOM UMENÍ

Vystavujúci autori a autorky: Alexandra Anušev Borsíková, Dalibor Bača, Juraj Bartusz, Anton Čierny, Jozef Jankovič, Peter Kalmus, Kassaboys, Noro Knap, Daniela Krajčová, Jaroslav Kyša, Radko Mačuha, Svätopluk Mikyta, Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič, Ilona Németh, Martin Piaček, Rastislav Podoba, Nora Ružičková, Rudolf Sikora, Anabela Sládek, Ľubo Stacho, Martin Šútovec, Milan Vagač, Jaroslav Varga

 

Kurátorky: Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Bohunka Koklesová, Nina Vrbanová

Vernisáž: vo štvrtok 3. novembra 2016 od 18:00 do 20:00 hod.

Trvanie výstavy: od 4. novembra 2016 do 26. februára 2017