DAVID BÖHM – JIŘÍ FRANTA Nikto sa nebude smiať!

Kunsthalle LAB prináša samostatnú výstavu českej umeleckej dvojice Jiřího Frantu a Davida Böhma. Kreatívny tandem tvoria už od roku 2006 a za tú dobu sa im podarilo zrealizovať množstvo výstav doma i v zahraničí. Otvorenie výstavy, ktorú autori pripravili špeciálne pre tento priestor a ktorej kurátorom je Pavel Švec, sa uskutoční v stredu, 4. júla od 18:00 do 20:00 hod. Výstava potrvá do 2. septembra 2018.

 

Výstavné projekty Jiřího Frantu (*1978) a Davida Böhma (*1982) charakterizuje najmä snaha o hľadanie nových kontextov a významových presahov klasického média kresby, skúmanie jeho fyzických limitov, alebo napríklad reflexia širšieho vzťahu medzi obrazom a textovou štruktúrou. Zoznam ich spoločných prezentácií však zahŕňa aj performancie, videá, priestorové inštalácie, intervencie do verejného priestoru, nástenné maľby, a v neposlednom rade tiež publikačnú činnosť. Svojou spontánnosťou a heuristickým prístupom dvojica umelcov stimuluje kreativitu a imagináciu u divákov, ktorých špecifickým a podmanivým spôsobom vťahujú do hry, najčastejšie prostredníctvom uvoľneného, participatívneho prístupu, otvoreného pre kumuláciu asociácií.

 

Výstava Nikto sa nebude smiať! predstavuje tematizovaný prierez spoločnou tvorbou dvojice umelcov za posledné roky. Zahŕňa jednak doposiaľ nevystavené práce, ako aj realizácie staršieho datovania, avšak zasadené do nového kontextu. Z rozsiahlejších cyklov sa tu objavujú len jednotlivé diela a z viac ako dekády autorskej spolupráce sa tak vynárajú dominantné a pre ňu príznačné rysy: interaktivita, nekončiaci priateľský dialóg, ktorého výraznou a neoddeliteľnou súčasťou je tiež hra, takmer automaticky generujúca humor a vtip – fenomény tiahnuce sa ako červená niť celým týmto plodným a šantivým obdobím.

 

Ako dodáva kurátor výstavy, Pavel Švec: „Našťastie sú tu Franta s Böhmom, ktorí nám ukazujú, že všetko dobré a vitálne, čo máme so svojimi primitívnymi súputníkmi spoločné, nie je ešte zďaleka stratené a že fenomén hry a interakcie je na poli výtvarného umenia stále nepostrádateľnou a dôležitou veličinou.“ Humor a vtip sa môžu dotýkať i vážnych tém, vyjadrovať emócie, ktoré primárne nesúvisia len s radosťou. Je otázkou, či v tej či onej podobe nie sú vlastne nutnou súčasťou každého dobrého umeleckého diela. Zvlášť jeho komplikovanejšie, jemnejšie a viacúrovňové podoby, ktoré pracujú aj s istou znepokojujúcou či zádumčivou rovinou, sa na výstave dajú rozpoznať hneď v niekoľkých umeleckých realizáciách. Baletky s kuklami na hlavách, alebo hudobná partitúra vytvorená strelnou zbraňou – to všetko je prvoplánovo humorné len do chvíle, kým to v myšlienkach postavíme do súvislostí s dianím vo svete okolo nás.

 

 

Pavel Švec (*1980) žije a pracuje v Prahe. V rokoch 2002 až 2008 študoval v ateliéri Intermedia Václava Stratila na Fakulte výtvarných umění Vysokého učení technického v Brne. Od roku 2009 pôsobí ako asistent, správca zbierok a príležitostný kurátor vo vybraných pražských galériách ako Galerie Jiří Švestka, Galerie SVIT, Galerie 35m2, Hunt Kastner a Nevan Contempo.

 

Jiří Franta (*1978) a David Böhm (*1982), obaja absolventi Akademie výtvarných umění v Prahe (Ateliér malířství II /škola Vladimíra Skrepla), spolupracujú od roku 2006. Ako umelecká dvojica zrealizovali viacero výstav doma ivzahraničí. Zo samostatných výstavných projektov sú to napríklad – Slepcův sen (Fait Gallery, Brno), Za obrazy (Moravská galerie, Brno), Echolog (Jiri Svestka Gallery, Berlín), Skoro nic není uplně (Karlin Studios, Praha), Není to to, co by to mohlo být (Galerie NOD, Praha). Trikrát sa objavili tiež vo finále Ceny Jindřicha Chalupeckého. Popri spoločnej voľnej tvorbe sa venujú tiež ilustrácii, publikačnej a pedagogickej činnosti. Ich diela sú zastúpené v zbierkach Galerie hlavního města Prahy, Moravskej galerie v Brne, Muzea umění v Olomouci, Fait Gallery, Galerie výtvarného umění v Chebe, Adam Gallery a ďalších. Jiří Franta je zároveň členom umeleckej skupiny Rafani.

 

DAVID BÖHM A JIŘÍ FRANTA: Nikto sa nebude smiať!
Kurátor:
Pavel Švec
Otvorenie: streda, 4. júl 2018 od 18:00 do 20:00
Trvanie: 5. júl – 2. september 2018
Miesto: Kunsthalle LAB