Čo sa stane, keď sa dve galaxie pri zrážke nedotknú?

Posledný tohtoročný výstavný projekt v Kunsthalle LAB bude venovaný slovenskej sochárke, aktuálnej finalistke Ceny Jindřicha Chalupeckého – Pavle Scerankovej. Vernisáž jej samostatnej výstavy s názvom Zrážka galaxií, ktorej kurátorkou je Nina Vrbanová, sa uskutoční vo štvrtok 17. decembra 2015 od 18:00 do 20:00 hod. Výstava potrvá do 14. februára 2016. 

Výstava Zrážka galaxií je sondou do aktuálnej tvorby sochárky Pavly Scerankovej (*1980, Košice). Absolventka pražskej Akadémie výtvarných umení tu prezentuje dve formálne príbuzné diela ako dve rôznorodé metafory vesmíru. Interaktívna kinetická inštalácia Zrážka galaxií (2014) sprítomňuje pohyby v kozmickom priestore ako krehkú analógiu medziľudských vzťahov. Objekt spolu s videom Veritas (2015) zasa odhaľujú a monumentalizujú vesmír vnemov, myšlienok či spomienok v priestore ľudskej mysle. Výstava reflektuje nové línie v tvorbe autorky s dôrazom na rozšírenie jej sochárskeho programu o kozmický priestor.

Vo význame bežnej definície média, Pavla Sceranková nepredstavuje tradičnú sochárku. Pracuje často s nájdenými predmetmi, fragilnými materiálmi, manipuluje starý nábytok či zapája domácu kuchynskú výbavu. Pohyb je takisto dôležitou súčasťou autorkinej tvorby. Centrálnym motívom sa tu stáva priestor ako analógia človeka, jeho videnia, vnímania a cítenia. Práve to sú podľa Pavly Scerankovej konštanty, ktoré tvoria svet. Nosnú líniu tvoria skôr mechanizované alebo animované skelety vecí, ktoré obnažujú vnútornú štruktúru, procesuálnosť a krehkosť ľudského vnímania.

Samostatná výstava autorky prezentuje záujem o tajuplný svet ľudskej mysle a v nej prebiehajúcich procesov vnímania. Na pohľad abstraktná, geometrizujúca kovová figúra (Veritas) už sama osebe ako keby bola skonštruovaná z množstva uhlov pohľadov. Veľmi krehký až opticky odhmotnený skelet tak sám svojou formou ukazuje, ako vzniká jeho obraz v mysli človeka. 

 

Na druhej strane skúma kozmický priestor a to aj vďaka spolupráci s astrofyzikom Brunom Jungwiertom, ktorý sa venuje kozmickým fenoménom a zrážkam galaxií. Interaktívna kinetická inštalácia (Zrážka galaxií) predstavuje model pohybu galaxií v kozmickom priestore, ktorý autorka vytvorila z porcelánového servisu pripevneného na dlhé kovové ramená. Vychá- dzajúc z astrofyziky, že k stretnutiu a zrážke galaxií spravidla dochádza až po veľmi dlhom čase, pričom ich skutočný fyzický kontakt nikdy nenastane.

 

Vo dvoch – doposiaľ na Slovensku nevystavených - dielach Sceranková vizualizuje poznanie, že svet ako ho vidíme, existuje predovšetkým tak, ako ho vnímame a cítime. Dve formálne príbuzné diela, to sú dve rôznorodé metafory vesmíru. Jedna ako sústava videnia a vní- mania v mysli človeka, druhá ako systém vzťahov nad nami a okolo nás.

 

ZRÁŽKA GALAXIÍ

Autorka: Pavla Sceranková

Kurátorka: Nina Vrbanová

Vernisáž: 17. decembra 2015 od 18:00 do 20:00 hod.

Trvanie výstavy: 18. december 2015 – 14. február 2016

Miesto: Kunsthalle LAB