Čo pripravila Kunsthalle Bratislava pre rok 2019? / Plány a perspektívy KHB

V aktuálnom roku Kunsthalle Bratislava (ďalej „KHB“) verejnosti ponúkne hutný a dynamický program, ktorý okrem atraktívnych domácich a medzinárodných výstav predstaví aj ďalšie projekty súčasného vizuálneho umenia. Celkom 8 rozsiahlych, ako aj rozsahom menších výstav v priestore Kunsthalle LAB, budú sprevádzať početné vzdelávacie a edičné výstupy, doplní a rozrastie sa verejná on-line databáza súčasného umenia, a chýbať nebudú ani externé spolupráce. Z pozície lídra sa KHB tento rok uchádza o európsky grant Kreatívna Európa s medzinárodným interdisciplinárnym umeleckým projektom Eastern Sugar.

 

 • Hlavné výstavy v Kunsthalle Bratislava

 

Koncepcia a štruktúra výstavného plánu KHB v roku 2019 vychádza z prioritných cieľov galérie, akými sú medzinárodná výmena, podpora a prezentácia domáceho vizuálneho umenia, ako aj jeho zviditeľňovanie v zahraničí.

 

V priestoroch KHB na 1. poschodí bude na začiatku apríla uvedený česko-slovenský výstavný projekt Inverzná romantika. Výstava predstaví tvorbu piatich popredných umelcov súčasnej scény (Ivan Pinkava, Josef Bolf, Martin Gerboc, Jiří Petrbok, Richard Štipl). Prostredníctvom médií fotografie, maľby, kresby a sochy autori spracúvajú tému „inverznosti“, ktorá je v ich dielach zásadným spôsobom prítomná a plní kritickú úlohu vo vzťahu k súčasnosti. Autorom rovnomennej knihy a kurátorom výstavy je český historik umenia Petr Vaňous. Pojem romantika sa v širšom význame zvykne spájať s označením prejavov vyhrotenej fantázie. Adjektívum „inverzný“ v tomto kontexte označuje čosi prevrátené, obrátené, či dokonca „zvrátené“. Výstava bude v KHB realizovaná premiérovo. Sprevádzať ju bude rozsiahla rovnomenná publikácia, ktorá v tvorbe vybraných autorov odhaľuje pojem inverznej romantiky, a ktorá bola ako samostatný umenovedný projekt predstavená v pražskom Rudolfine minulý rok.

 

Leto a jeseň v KHB budú patriť pokračovaniu medzinárodnej výstavy s názvom Orient 2, ktorej kurátorom je riaditeľ pražského centra súčasného umenia FUTURA – Michal Novotný. V jeho ponímaní je putovný projekt Orient zamyslením nad identitou strednej a východnej Európy, rovnako ako aj nad rozdielnymi prístupmi v tvorbe vybraných umelcov a umelkýň. Téma výstavy pojednáva aj o zlyhaní vlastnej identity, ktorú kurátor považuje za zjednocujúci aspekt tejto nejasnej oblasti. Rozporuplná túžba po hrdosti a vlastenectve a zároveň pocit hanby z toho, odkiaľ pochádzame, vedie k potláčaniu a negácii určitej spolupatričnosti. V rámci dlhodobej dramaturgie KHB je táto výstava nadviazaním na geo-politické a socio-kultúrne rámce súčasného umenia, ktorým sa ako inštitúcia systematicky venuje. Kolektívny výstavný projekt Orient bol prezentovaný vo viacerých európskych kultúrnych inštitúciách. V roku 2018 ho návštevníci mohli vidieť v Kim? Contemporary Art Centre v Rige, v BOZAR Centre for Fine Arts v Bruseli a v Bunkier Sztuki Gallery v Krakowe.

 

Pri príležitosti okrúhleho 30. výročia Nežnej revolúcie sa v novembri predstaví kolektívny projekt kurátorky Lenky Kukurovej s pracovným názvom Umenie v politickom kontexte (politické aspekty v slovenskom a českom vizuálnom umení po roku 1989). Výstava i plánovaná publikácia tematicky odkazujú na revolúciu ako významný politický medzník, ktorý zásadne ovplyvnil úlohu a vnímanie umenia v spoločnosti. Projekt bude skúmať súčasné umenie, ktoré kriticky reflektuje spoločenské problémy v českom a slovenskom socio-politickom kontexte. Zámerom výstavy je aj mapovanie foriem, prostredníctvom ktorých sa rozličné politické témy odrážajú v dielach a výtvarných programoch umelcov a umelkýň na Slovensku a v Česku. Vynútená „angažovanosť“ umenia mala v minulosti za následok devalváciu tohto pojmu. Výstava spolu s publikáciou budú reflektovať jeho postupný návrat do umeleckej a umenovednej praxe. Spomedzi zastúpených umelcov a umelkýň možno spomenúť Dalibora Baču, Juraja Bartusza, Radovana Čerevku, Jiřího Černického, Davida Černého, Pavlínu Fichta Čiernu, skupiny Guma Guar a Rafani, Martina Zet a ďalších. 

 

 • Výstavy v Kunsthalle LAB

 

Vo februári sa program v Kunsthalle LAB spustí výstavou s názvom Sissi Quartier, ktorú autorsky pripravila skupina maďarských umelkýň, antropologičky a kurátorky Polygon Creative Empire (Virág Bogyó, Orsolya Bajusz, Ágnes Patakfalvi-Czirják, Kinga Lendeczki). Projekt kriticky reflektuje to, akým spôsobom budovanie značky posilňuje investície do nehnuteľností a "ne-miest", dokonca aj v oblasti kultúry. Názov výstavy referuje k MuseumsQuartier, inštitúcii, ktorá je rovnako predmetom záujmu investorov. Výstava je pokračovaním projektu Stopover – Ways of Temporary Exchange, ktorý mal v Quartier 21 vo Viedni premiéru v roku 2017. Kurátorkami projektu sú Judit Angel, Christiane Erharter, Dóra Hegyi, Michaela Geboltsberger, Heide Wihrheim.

 

Kolektívnu výstavu v apríli vystrieda samostatná prezentácia slovenskej sochárky pôsobiacej v Berlíne – Zorky Lednárovej. Do galérie autorka prinesie rozmernú interaktívnu inštaláciu vytvorenú na spôsob monumentalizovanej hry v kocky. Obsah hry je tu však nečakane zamenený. Dielo kombinuje šesť rôznych máp sveta, ktoré okrem politického rozdelenia znázorňujú aj indexy vzdelania, korupcie, písomných systémov, indikátor blahobytu a kultúry po vplyve globalizácie, čím v interakcii s divákom vznikajú nové variabilné mapy sveta. Kurátorkou výstavy je Lucia Gregorová Stach.

 

Samostatnou výstavou sa v júli predstaví aj litovský umelec Žilvinas Landzbergas, ktorého dielo si diváci mohli pozrieť aj na uplynulom ročníku prestížneho Bienále v Benátkach. Špeciálne pre priestor Kunsthalle LAB umelec vytvorí site specific inštaláciu, ktorá zapojí rôzne lokálne, ako aj autorom privezené materiály. Inštalácia bude pozostávať z prírodných prvkov ako drevo, konáre a korene stromov, kusy nábytku, kamene a podobne. Landzbergasove inštalácie obvykle transformujú miesta na situácie s vlastným časom a priestorom. Výstavu kurátorsky zastreší Lýdia Pribišová.

 

Jeseň v Kunsthalle LAB bude už tradične spojená s medzinárodným festivalom svetelného umenia Biela Noc. Divácky mimoriadne reflektované a navštevované výstavy v spolupráci galérie a festivalu spravidla predstavujú vizuálne atraktívne a často aj interaktívne inštalácie, šité na mieru priestoru, ktoré pre KHB koncipuje kurátorka a riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková. Na medzinárodne uznávané meno autora či autorky sa diváci môžu tešiť už v priebehu najbližších týždňov.

 

Na oblasť angažovaného umenia koncom roka nadviaže aj samostatný projekt francúzskej fotografky nemeckého pôvodu Deidi von Schaewen. Autorka sa vo svojej tvorbe venuje najmä fotografii architektúry a je jednou z najpresvedčivejších fotografiek pôsobiacich na medzinárodnej scéne. V Kunsthalle LAB predstaví monumentálnu nástennú foto-inštaláciu s názvom Múry, ktorá vznikne ako koláž záberov nasnímaných autorkou v lokalite nášho hlavného mesta. Výstavný projekt vznikne aj vďaka podpore a spolupráci s Francúzskym inštitútom a Goetheho inštitútom.

 

 • Vzdelávanie v Kunsthalle Bratislava

 

V aktívnej práci s divákom pokračuje galerijno-pedagogický program, ktorý je priamo spojený s výstavným plánom KHB. Vzdelávacie programy približujú nevšedný svet umenia rôznym skupinám detských (Kunsthalle KIDS) aj dospelých návštevníkov (Experiment umenie). Ich cieľom je spoločné uvažovanie o vybraných témach a vystavených dielach a ich tvorivá interpretácia, ktorá vytvára priestor pre osobný postoj a zážitok každého návštevníka. Sú otvorené pre rodiny, materské, základné, stredné a vysoké školy, mladých ľudí, dospelých a seniorov, ktorým KHB ponúka rôzne typy programov, prednášok, diskusií, komentovaných prehliadok a workshopov.

 

Každého návštevníka KHB v našich priestoroch už tradične privítajú mediátori umenia s ponukou diskusie o výstavách a dielach. Súčasťou programov pre deti pod názvom Kunsthalle KIDS je okrem pravidelných rodinných sobôt (16.02. o 10:00) a programov pre školy aj nový formát Detský mediátor, ocenený Bielou kockou 2017. V rámci neho sme otočili rolu vzdelávajúceho a vzdelávaného a výstavami sprevádzajú deti dospelých ich vlastnou optikou (najbližšie 17.02. o 15:00 na výstave OBJEKTívne).

 

      Dospelému divákovi ponúkame popri kurátorských, komentovaných prehliadkach a diskusiách možnosť prehĺbenia vlastnej tvorivosti v teoreticko-praktickom programe Experiment umenie (najbližšie 18.02. o 17:00). Popri pravidelnej edícii tzv. detských sprievodcov – interaktívnej skladačky k výstavám (nielen) pre deti, ktorých sme zatiaľ publikovali 11, v roku 2019 pripravujeme samostatnú publikáciu pre deti v autorskej spolupráci Daniely Čarnej a Lucie Kotvanovej pod názvom Nakresli mi ovečku.

 

 • Sprievodné a pravidelné programy v Kunsthalle KLUB

 

Aj v roku 2019 bude KHB ponúkať verejnosti aktivity zamerané na vzdelávanie v priestore Kunsthalle KLUB. Plánované sú autorské prezentácie a projekcie vystavujúcich umelcov, verejné diskusie venované aktuálnym témam s účasťou kurátorov, ako aj odborné prednášky zahraničných historikov a teoretikov umenia obsahovo viazané či už na výstavný program KHB, alebo na iné aktuálne témy a problémy súčasného umenia.

 

K výstave OBJEKTívne je vo februári (11.02.) pripravený špeciálny sprievod výstavou s názvom Medzi objektmi a slovami: interpretačná prechádzka výstavou OBJEKTívne, s historikom umenia Petrom Megyešim, ktorý sa zameria na hľadanie a odkrývanie významov vystavených diel. Prostredníctvom živého procesu interpretácie sa pokúsi mapovať obsahy umeleckých diel a verbalizovať videné. Cieľom interpretačnej prechádzky je snaha porozumieť objektom a prostredníctvom nich i načúvať autorským výpovediam o dnešnej dobe.

 

V priestore Kunsthalle KLUB (20.02.) je zase pripravená diskusia Anny Varteckej – kurátorky, teoretičky súčasného umenia a pedagogičky s umelcami Jiřím Kovandom, Pavlou Scerankovou a Lenkou Klodovou. Diskusia bude zameraná na tému objektu v ich tvorbe, ktorý hravo i vážne osciluje na hranici písaného autobiografického textu, intuitívne formovaného procesu, bujnejúcej organickej matérie a mechanického telesného záznamu. V spoločnom rozhovore odkryjú osobitý spôsob 3D myslenia v ich tvorbe.

 

Bohatý sprievodný program je pripravený aj k výstave Inverzná romantika. Každý z pätice umelcov (Ivan Pinkava, Josef Bolf, Martin Gerboc, Jiří Petrbok, Richard Štipl) sa samostatne odprezentuje priamo na výstave v spoločnom rozhovore s historikmi a teoretikmi umenia, ktorí reflektujú ich tvorbu. Oslovení budú historička umenia zameriavajúca sa na fotografiou - Lucia Fišerová, teoretik umenia, kurátor a pedagóg na pražskej AVU - Otto M. Urban, či filozof, profesor a prekladateľ Miroslav Marcelli. Okrem toho budú pripravené kurátorské a autorské sprievody s kurátorom výstavy Petrom Vaňousom a vystavujúcimi autormi.

 

K výstavnému projektu kurátorky Lenky Kukurovej s pracovným názvom Umenie v politickom kontexte (politické aspekty v českom vizuálnom umení po roku 1989) je 16. a 17. 11. 2019 pripravená premiéra filmu Spýtaj sa Vašich 89 – pamätník k udalostiam 17. novembra 1989, spojený s diskusiou k téme 30 rokov demokracie na Slovensku. Film nadväzuje na úspešný projekt Spýtaj sa Vašich 68. Námetom je rovnaký koncept: ilustrovaný, emotívne ladený pamätník a záznam výpovedí „oral history“, spomienok obyčajných ľudí na významný medzník v našich novodobých dejinách, tentokrát 17. november 1989.

 

Program v priestore Kunsthalle KLUB bude okrem toho pokračovať už piaty rok v pravidelných moderovaných diskusiách Niny Augustínovej s názvom Umenie pre verejný priestor, ktorých zámerom je predstavenie aktivít jednotlivcov a organizácií z oblasti umenia a public art iniciatív. Už najbližšie – 27.02. sa tu predstavia ilustrátorka Saturejka (Mária Sládečková) a maliarka Alexandra Barth.

 

Rovnako pravidelný formát talking art heads prezentuje aktuálne tendencie a stratégie v súčasnom vizuálnom umení doma i v zahraničí. Jeho zámerom je prezentovať širšiemu publiku umeleckú tvorbu autora, autorky či umeleckého zoskupenia. Leitmotívom, či akýmsi spojovacím článkom výberu diskutujúcich umelcov, je prienik umeleckej imaginácie, analytického prístupu a snahy ponúknuť inú perspektívu na všeobecne prijaté ustálené pravdy o svete. Program koncipuje a moderuje estetik Erik Vilím.

 

Celkom nový a nateraz posledný pravidelný formát TALK TALK o tvorcoch, aktéroch a témach z prostredia architektúry a dizajnu vedie Ľubica Hustá – kurátorka, riaditeľka Bratislava Design Week a editorka online magazínu MAG D A. Hostkami januárového vydania – 30. 1. –  budú Dana Tomečková a Lucia Gašparovičová, kedy sa porozprávajú o ich tvorbe, o súčasnom šperku a o tom, v čom je užité umenie užité a v čom už nie. 

 

 • Kunsthalle ARTBASE

 

Kľúčovým poslaním KBH je edukovať, sprístupňovať a zviditeľňovať vizuálne umenie. Osobitne to platí pre súčasné slovenské vizuálne umenie, ktoré má vzrastajúci potenciál na presadenie sa aj na medzinárodnej scéne. KHB hodlá byť v tomto ohľade aj naďalej programovým mediátorom, flexibilne reagujúcim na súčasné trendy šírenia informácií prostredníctvom digitálnych technológií. Aj preto prichádza s novým projektom on-line databázy súčasného slovenského vizuálneho umenia s názvom ARTBASE, ktorej pilotný obsah verejne sprístupnila v decembri 2018 na webovom sídle kunsthallebratislava.sk.

 

Tento projekt sa od začiatku profiluje ako kompaktný a odborne vysoko relevantný zdroj textových i obrazových informácií, ktorý je primárne určený odborníkom (teoretikom, kritikom, kurátorom), ale rovnako aj širokej verejnosti. Prvú šesticu umelcov a umelkýň (Anna Daučíková, Denisa Lehocká, Ilona Németh, Roman Ondak, Štefan Papčo, Pavla Sceranková) doplnia v roku 2019 ďalšie mená renomovaných slovenských autorít z oblasti vizuálneho umenia (okrem iných to budú napr. Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, Boris Ondreička, Oto Hudec, Svätopluk Mikyta, Lucia Nimcová, Jaroslav Kyša a ďalší). Dvakrát ročne (február, september 2019) vyberá osobnosti päťčlenná medzinárodná komisia, ktorej členovia nateraz reprezentujú oblasť a umelecko-historický kontext krajín V4, pričom hlavné kritériá posudzovania autorít sú: generačný fokus (stredná a mladšia stredná generácia žijúcich umelcov), medzinárodný kredit a potenciál umelca, kvalita umeleckej prezentácie v rámci európskeho kontextu, autentický prístup k súčasným témam a formám umenia, kritickosť.

 

 V období od februára do decembra 2019 plánuje odborný tím ARTBASE najmä rozšíriť a postupne dynamizovať existujúci obsah. Unikátnym obsahom budú nové odborné štúdie o vybraných slovenských umelcoch, spracované etablovanými teoretikmi súčasného umenia, pôsobiacimi na Slovensku i zahraničí (okrem iných KHB oslovila Petru Hanákovú, Daniela Grúňa, Katarínu Bajcurovú, Víta Havráneka, Jana Zálešáka, Kathrin Rhombergovú a ďalších). Od mája 2019 budú postupne pribúdať aj videoprofily umelcov a umelkýň, ktorých výrobu KHB pripravuje v spolupráci s kolektívom dokumentaristov Vysokej školy múzických umení. KHB bude počas celého roku 2019 priebežne vyvíjať a profesionalizovať on-line platformu v zmysle súčasných trendov a požiadaviek kladených na príbuzný typ databáz či archívov, a v neposlednom rade aj medializovať projekt v medzinárodnom prostredí. Jednou z foriem propagácie ARTBASE v zahraniční v roku 2019 je aj oslovovanie európskych umeleckých inštitúcií, ktorých zbierky zahŕňajú diela slovenských umelcov a umelkýň, s ideou využitia ich komunikačných kanálov adresovaných medzinárodnému publiku.

 

 • Edičné výstupy Kunsthalle Bratislava

 

Od roku 2017 je v rámci KHB kladený dôraz aj na edičné a publikačné projekty, ktorých je tento rok na pláne hneď niekoľko. Koncom februára 2019 (24.02.) bude v rámci finisáže výstavy OBJEKTívne uvedený rovnomenný bilingválny katalóg k výstave s textami Vladimíra Beskida, Petra Ingerleho a Jany Písaříkovej. Okrem rozšíreného teoretického vstupu kurátora výstavy a bohatej fotodokumentácie tak publikácia obsiahne aj prevzatú štúdiu českých teoretikov umenia, v ktorej reflektujú fenomén panelákových sídlisk prostredníctvom tvorivých programov vybraných českých a slovenských umelcov a umelkýň.

 

V marci 2019 uvedieme slovenskú jazykovú mutáciu e-katalógu k výstave Ilona Németh: Eastern Sugar, ktorého prvotná anglická verzia je od minulého roka verejne dostupná na webovom sídle KHB, ako aj na medzinárodnej on-line vydavateľskej platforme ISSUU. Slovenská jazyková verzia e-katalógu tak sprístupní kompletný archív a obsiahlu dokumentáciu výstavy konečne aj domácemu publiku. Tento výstavný projekt získal Cenu Nadácie Tatra banky za umenie 2018. 

 

      Koncom mája 2019 vydá KHB publikáciu k výstave Orly a holubice, ktorá vzniká s podporou hlavného partnera výstavy - Goetheho inštitútu na Slovensku. Divácky aj mediálne úspešná výstava prebehla v lete 2018 a bola zameraná na slovenské a nemecké vizuálne umenie, ktorého hlavnou témou boli otázky národnej identity a kultúrnej výmeny. Katalóg bude reflektovať témy výstavy a bude obsahovať texty od slovenských kurátorov výstavy (Lenky Kukurovej a Omara Mirzu) a zároveň od riaditeľa Goetheho inštitútu Friedricha Dahlhausa. Vizuálne atraktívna publikácia bude bilingválna.

 

    V rámci série publikácií k hlavným výstavám KHB plánuje na jeseň 2019 vydať dvojjazyčný katalóg Umenie v kontexte. Publikácia vznikne pri príležitosti výstavy zameranej na politické obsahy v slovenskom a českom umení po roku 1989. Publikácia bude sčasti predstavovať umelecké diela, no od umeleckej roviny presiahne aj do roviny politologickej a sociologickej. Ako súčasť publikácie sú plánované aj texty od známych slovenských sociológov (napr. Oľga Gyarfášová a Grigorij Mesežnikov). Na textoch a výstave budú spolupracovať aj rozličné mimovládne organizácie, ktoré sa venujú otázkam demokracie a ľudských práv (napr. Post Bellum, IVO, iniciatíva Spýtaj sa Vašich, či Nadácia Heinrich Boell Stiftung).

 

Osobitným publikačným projektom KHB v roku 2019 je kniha s názvom Nakresli mi ovečku, ktorá sa plánuje v rámci vzdelávacích aktivít KHB. Kniha určená nielen deťom bude zameraná na fenomén kresby v období 20. a 21. storočia, pričom jej autorkami budú galerijné pedagogičky Daniela Čarná a Lucia Kotvanová. Kresbou komunikujeme bežne, používame ju keď chceme niekomu vysvetliť cestu, alebo keď si „čmárame“ pri telefonovaní či na hodine.  Aj umelecké dielo vzniká ako nápad v hlave umelca, ktorý si často najprv nakreslí.

 

 • Európsky grant Kreatívna Európa

 

KHB sa z pozície lídra tento rok uchádza o európsky grant Kreatívna Európa s medzinárodným interdisciplinárnym umeleckým projektom Eastern Sugar. Súbor plánovaných aktivít počas obdobia dvoch rokov (20. 11. 2019 – 19. 11. 2021) tvorí umelecký výskum, intenzívna medzinárodná spolupráca kurátorov, tvorba nových diel vizuálneho umenia, celkom päť medzinárodných kolektívnych výstav realizovaných v zahraničí, participatívne inštalácie, vzdelávacie programy a rozsiahla interdisciplinárna publikácia.

 

Projekt sa sústredí na problematiku európskej produkcie cukru, pričom vychádza z rovnomennej výstavy Ilony Németh, ktorú KHB realizovala a premiérovo predstavila v roku 2018. Cukor je tu chápaný ako metafora pre pojem Európy v neustálej transformácii. Prostredníctvom jazyka súčasného umenia chcú autori projektu osvetliť sociálne dôsledky politických a podnikateľských rozhodnutí, položiť otázku zodpovednosti, diagnostikovať korene súčasnej krízy, ale predovšetkým chcú týmto projektom prispieť k lepšiemu pochopeniu európskej minulosti a zabrániť opakovaniu chýb, čím vzniká základný predpoklad pre lepšiu budúcnosť.

 

Kontrahovanými partnermi, ktorí prevezmú koncepciu a realizáciu jednotlivých častí projektu (výstavy, vzdelávacie programy, publikácia, etc.) sú:

 • Rotor – Centrum súčasného umenia v Grazi (Rakúsko),
 • Schafhof – Európsky dom umenia v Mníchove (Nemecko),
 • Galéria La Box / ENSA v Bourges (Francúzsko),
 • T-TUDOK Inc. – Centrum pre manažment vedomostí a výskum v oblasti vzdelávania v Budapešti (Maďarsko),
 • FUTURA – Centrum súčasného umenia v Prahe (Česko).