Bratislavská KUNSTHALLE sa otvorí 19. septembra 2014 vernisážou výstavy PARADOX 90.

KHB je galériou Slovenského centra vizuálnych umení a sídli v Dome umenia na Námestí SNP 12 v centre Bratislavy. Organizačne spadá pod Národné osvetové centrum, ktoré zriaďuje Ministerstvo kultúry SR.
“Výstava Paradox 90. nadväzuje ma výskumné aktivity tímu štyroch kurátorov (Čarný, Garlatyová, Gregor, Putišová-Sikorová), ktorí v roku 2011 pre PGU v Žiline a Dom umenia v Bratislave pripravili výstavu Nulté roky. Prvoradou ambíciou projektu bolo nielen otvoriť kritickú diskusiu o umení tejto dekády, ale predstaviť slovenských umelcov v zahraničí, čo sa podarilo v dvoch renomovaných múzeách - v Debrecíne (MODEM) a Berlíne (Freies Museum). Výstava Paradox 90. bude výsledkom práce nového tímu mladých kurátorov,” povedal k vzniku výstavného projektu Juraj Čarný, ktorý tvorí spolu s Richardom Gregorom dvojicu generálnych kurátorov úvodnej výstavy; tá potrvá do nedele 1. februára 2015.
„Deväťdesiate roky 20. storočia zostali v poslednom období v tieni umeleckej tvorby, veľ kého množstva aktivít a iniciatív, ktoré nasledovali. Pritom však tvoria na jednej strane dosiaľ málo pomenovaný fundament pre mnohé z tendencií súčasného umenia, a zároveň premostenie s tým hodnotným, čo vzniklo ešte pred rokom 1989. Preto sme vybrali práve tento výstavný titul ako prvý pre novovzniknutú bratislavskú Kunsthalle. Obdobie “mečiarizmu” je hanebným obdobím našich politických dejín, no v rámci progresívneho vizuálneho umenia vyvolalo obdivuhodnú rezistenciu, ktorá nepripustila ďalší kultúrny prepad - náš projekt bude poctou jej hlavným aktérom a ich práci,“ doplnil Richard Gregor. Výstava Paradox 90. reflektuje vybrané kurátorské projekty deväťdesiatych rokov, za ktorými vtedy stáli napríklad: Zuzana Bartošová, Jana Geržová, Petra Hanáková, Josef Hlaváček, Mária Hlavajová, Alexandra Kusá, RadislavMatuštík, Vlasta Čiháková-Noshiro, Zora Rusinová, Katarína Rusnáková, Jiří Šetlík, Jiří Ševčík, Jana Ševčíková, Jiří Valoch a Alena Vrbanová. Dnes na spomínané obdobie reagujú ôsmi kurátori a kurátorky a ponúkajú súčasný pohľad na ich koncepcie. Svojím výberom výstavných prác z 90. rokov okrem Juraja Čarného a Richarda Gregora prispeli: Daniela Čarná, Barbora Geržová, Beata Jablonská, Lýdia Pribišová, Mira Sikorová-Putišová a Nina Vrbanová.
„Počas tzv. mečiarizmu sa vtedajšej politickej moci podarilo ovládnuť a personálne obsadiť takmer všetky kultúrne ustanovizne na Slovensku. Niekoľ ko málo galérií a doslova niekoľ ko málo výrazných osobností si napriek tomu udržalo a rozvíjalo vysoký štandard dramaturgickej činnosti – bez kompromisov regionálnym či iným antikultúrnym tlakom. Dá sa povedať, že táto hŕstka kurátorov, ktorá na svoje úsilie časom doplatila stratou pracovných pozícií, zabezpečila inštitucionálnu kontinuitu prevádzky kvalitného súčasného umenia, predovšetkým v zmysle nových médií,“ píše v rozsiahlom katalógu k výstave Richard Gregor.
Okrem hlavných výstavných priestorov pripravuje KHB dramaturgiu aj do dvoch ďalších – LABu a KLUBu. Výstavné projekty budú sprevádzať vzdelávacie aktivity smerom k školám, rodinám s deťmi, seniorom aj dospelým. Vstupné sa v KHB platiť nebude.
Zuzana Golianová
PR manažérka
Dom umenia/Kunsthalle Bratislava
8. augusta 2014 v Bratislave

Dátum: 
19.9.2014