Bratislavská KUNSTHALLE predstaví v letnom vysielaní RÁDIA DEVÍN 50 súčasných slovenských výtvarníkov

Bratislavská KUNSTHALLE predstaví v letnom vysielaní RÁDIA DEVÍN 50 súčasných slovenských výtvarníkov    
 
 Dom umenia/Kunsthalle v Bratislave a Rádio Devín vytvorili 50 portrétov slovenských výtvarníkov, ktoré 
Rádio Devín zaradilo do svojej letnej programovej štruktúry. Premiérový cyklus rozhovorov s názvom 
“Audioportréty” sa začne vysielať v pondelok 30. júna a potrvá do konca leta 2014. Rozhlasové portréty naviažu na 
pripravovaný knižný projekt Art Academy s názvom “50 súčasných umelcov Slovenska”. 
 “Rozmýšľali sme nad tým, ako verejnosti priblížiť našich výtvarníkov, ktorí sú známi “len” cez svoje dielo. 
Rozhovory v Rádiu Devín sa nám zdali byť tou správnou formou,” povedal poverený riaditeľ Kunsthalle Juraj Čarný.  
 “Vždy ma zaujímalo, aký je človek, na ktorého obraz, sochu, objekt sa pozerám; čo ho inšpiruje, aká je sila 
v ňom, odkiaľ ju čerpá a či je jeho dielo výpoveďou o ňom, o svete, o nás… Spolupráca s Kunsthalle a Art Academy 
nám umožňuje nazrieť do duše mladých, súčasných umelcov a zvukom „maľovať“ ich portréty. Verím, že 
výnimočnosť z našej radosti pri tvorbe cyklu sa prejaví aj v záujme poslucháčov. Napokon, všetky audioportréty budú 
aj na našom webe, takže si ich budú môcť poslucháči kedykoľvek vypočuť,” uviedla šéfdramaturgička Rádia Devín Eva 
Reiselová.  
 Rozhovory s výtvarníkmi vedie redaktorka Zuzana Tkáčiková. Prvú, už tento pondelok, predstaví Katarínu 
Poliačikovú, ďalej to bude Lucia Dovičáková, Igor Ondruš, Lucia Tallová,  Marek Kvetan, Jana Farmová, Ildiko Palová, 
Stano Masár a ďalší. V premiére sa Audioportréty odvysielajú od pondelka do piatku, vždy popoludní o 15.15 hod. a 
každý rozhovor bude mať aj svoju reprízu, ktorú si poslucháči Rádia Devín budú môcť vypočuť na nasledujúci deň v 
Rannom ladení, približne o 7.40. Po premiérovom uvedení budú rozhovory k dispozícii aj na intermetovej stránkr 
rádia.  
 Pod výber súčasných výtvarníkov sa podpísali piati kurátori/kritici: Juraj Čarný, Barbora Geržová, Richard 
Gregor, Diana Majdáková a Katarína Müllerová. Zamerali sa na umelcov mladej a strednej generácie, ich výber má 
odrážať umelecké dianie najmä posledných desiatich rokov. “Táto kniha nerozpráva príbeh o súčasnom slovenskom 
umení. Nepodáva absolútny, ani definitívne uzavretý pohľad na celú umeleckú scénu. Nespracováva materiál 
aktuálnej umeleckej produkcie v zmysle teórie umenia ako vedeckej disciplíny. Publikácia, je pohľadovým rezom 
súčasnou scénou cez predstavenie jej kľúčových osobností,” napísala editorka knihy Diana Majdáková z Art Academy. 
Publikácia typu “Art Now” by mala podľa nej slúžiť ako príručka pre každého so záujmom o prvotné zorientovanie sa 
v oblasti súčasného umenia a na knižný trh by sa mala dostať na jeseň tohto roku.    
Zuzana Golianová       27. júna 2014 v Bratislave 
Dátum: 
27.6.2014