Bratislavská Kunsthalle ponúka v KLUBe sériu prednášok, komentované prehliadky aktuálnych výstav, vzdelávacích programov a po prvý raz vstupuje do programu festivalu BLAF

Dom umenia/Kunsthalle Bratislava (KHB) rozširuje program svojej výstavnej činnosti o sprievodné podujatia. Napĺňa tak svoje poslanie vzdelávať a ponúka priestor súčasné vizuálne umenie nielen vidieť, ale ho aj bližšie spoznávať. V Kunsthalle KLUBe sa po letnej prestávke opäť spúšťajú prednášky a diskusie, s ktorými KHB v prvom rade nadväzuje na svoje aktuálne výstavy. Tie zároveň sprevádzajú aj komentované prehliadky venované širokej verejnosti; vzdelávacie programy a tvorivé dielne sú zacielené na školy, rodiny, dospelých a seniorov. Z toho vychádza aj mimoriadny program, ktorý pripravila KHB pre tohtoročný BLAF (2. – 5. 10. 2014). Vstup na podujatia KHB je voľný.
„Poslaním Kunsthalle KLUBu je sprístupňovať súčasné vizuálne umenie prostredníctvom prednášok, prezentácii, diskusií, moderovaných programov a projekcií. Z dramaturgického hľadiska sú programy otvorené vstupu ďalších subjektov pôsobiacich na umeleckej scéne v Bratislave, regiónoch aj zahraničí, s cieľom spájať rôznorodé názory a skupiny,“ povedal k činnosti Kunsthalle KLUBu Juraj Čarný, ktorý bol v roku 2013 poverený zriadením, neskôr vedením KHB a v súčasnosti je manažérom medzinárodných vzťahov. Kunsthalle KLUB spustil svoju činnosť v decembri 2013 so zámerom vstúpiť do dramaturgie V-klubu s programom
venovaným súčasnému vizuálnemu umeniu.

V rámci BLAFu ponúka KHB 2. a 3. októbra tvorivé programy pre materské, základné a stredné školy a názvom Labyrint umenia.
V sobotu (o 10, 14, 16 a 18.000 hod.) môžu rodiny s deťmi od 3 do 13 rokov absolvovať v novootvorenej galérii workshop Bodkovaný svet. „Niektoré postavy na obrazoch vyzerajú, akoby vystúpili z rozprávok. Na ceste za umením 90. rokov sa stanú sprievodcami návštevníkov, budú pátrať po „vzorkovaných“ obrazoch a vytvoria si aj vlastné obrazo-objekty,” doplnila manažérka pre vzdelávacie programy KHB Daniela Čarná.
V nedeľu o 16:00 prevedú návštevníkov výstavy PARADOX 90. - Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 - 1998) jej iniciátori a generálni kurátori Juraj Čarný a Richard Gregor. Prehliadka výstavy bude spojená s odborným výkladom. O 17:30 príde na rad taktiež komentovaná prehliadka a bezprostredne po nej workshop pre dospelých – Archeológia spomienok, ktorý rovnako nadviaže na videnú výstavu a spomienky, asociácie na 90. roky.
Všetky vzdelávacie programy sú prístupné aj počas roka. Sú buď pevnou súčasťou ponuky KHB alebo sa dajú dohodnúť na základe objednávky; stačí napísať na adresu vzdelavanie.kunsthalle@gmail.com.

Séria prednášok, ktorá je naplánovaná do konca roka 2014 sa obsahovo viaže na výstavu PARADOX 90. - Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 – 1998). KHB oslovila kurátorov a teoretikov umenia, ktorí prinesú prostredníctvom tematických prednášok ďalšie pohľady na umenie 90. rokov. V rámci cyklu prednášok vystúpia napríklad Beata Jablonská, Vladimíra Büngerová, Alexandra Tamásová a Lucia Gavulová. „Sprievodný program k prvej výstave “Paradox 90.” je postavený na sérii odborných prednášok a prezentácií, ktoré sa zamerajú na vybrané témy a okruhy umenia 90. rokov na Slovensku. Reflektované budú
predovšetkým tie oblasti umenia, ktoré významným spôsobom určovali charakter umenia a výtvarnej scény daného obdobia, pričom prezentovaná výstava ich traktuje iba parciálne. Z tohto dôvodu tieto témy vyžadujú osobitnú pozornosť v rámci sprievodného programu ako doplnenia a rozšírenia kontextu výstavy. Zároveň pôjde o “nové pohľady” - “novej generácie” historikov umenia a kurátorov na uplynulé obdobie a najmä povahu či charakter jeho umenia,“ objasnila koncept prednášok kurátorka Nina Vrbanová.

Rovnako ako cyklus šéfkurátora KHB Richarda Gregora, ktorý sa koná v spolupráci so Slovenskou sekciou AICA - Re:Visited a v rámci ktorého prichádzajú do Bratislavy poprední svetoví kunsthistorici, aby tu diskutovali o aktuálnych témach teórie a dejín umenia, bude v Kunsthalle KLUBe ďalej pokračovať aj séria diskusií v koncepcii Lýdie Pribišovej – LUPA. Tento formát sa zameriava na kurátorskú prax, metodológiu a aktuálne kurátorské stratégie. LUPA predstavuje kurátorov pochádzajúcich z rôznych generácií a rôznych sociálno-politických a geografických kontextov, ich programy, projekty a koncepty. V stredu 5. novembra o 17:00 hod. bude hosťkou Lýdie Pribišovej riaditeľka edukačného centra Nadácie Michelangela Pistoletta - Cittadellarte z mesta Biella Cecilia Guida.

Výstavný priestor Kunsthalle LAB si už od otvorenia KHB zvolil pravidelný formát sprievodov po aktuálnych výstavách – neformálne „10-minútovky“ sa konajú každý druhý pondelok o 13:00 hod. „cestou z obeda“. Až do 23. októbra 2014 je v tomto atraktívnom priestore na prízemí budovy Domu umenia autorská výstava rakúskeho sound-artistu Karla Salzmanna: Vlnové štúdie.

 

Sprievodné podujatia k výstave Paradox 90. do konca roku 2014:

Pre verejnosť:
5. 10. 2014 o 16.00 Paradox 90. – Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 - 1998), kurátorský sprievod Juraja Čarného a Richarda Gregora
5. 10. 2014 o 17.30 Archeológia spomienok, komentovaná prehliadka a workshop pre dospelých
8. 10. 2014 o 17.00 Deväťdesiate roky bez maľby? Ich súčasná dohra a jej následky, prednáška Beaty Jablonskej
15. 10. 2014 o 15.00 Nová tvár Domu umenia, program pre seniorov
16. 10. 2014 o 17.00 Paradox 90. – Šedá cihla 35/1992, kurátorský sprievod Daniely Čarnej
17. 10. 2014 o 19.00 Paradox 90. – Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 - 1998), komentovaná prehliadka v anglickom jazyku
20. 10. 2014 o 17.00 Paradox 90. – 60/90 – štvrtá výročná výstava Sorosovho centra súčasného umenia Slovensko, kurátorský sprievod Lýdie Pribišovej
12. 11. 2014 o 17.00 Inštalácia 90. rokov, prednáška Vladimíry Büngerovej
26. 11. 2014 o 17.00 Feminizmus.sk, prednáška Alexandry Tamásovej
10. 12. 2014 o 17.00 Deväťdesiate a SCCA, prednáška Lucie Gavulovej
12. 12. 2014 o 18.00 Verejná tajnosť, komentovaná prehliadka a workshop pre dospelých
14. 12. 2014 o 17.00 Paradox 90. – Alternatívna slovenská grafika, kurátorský sprievod Beaty Jablonskej
17. 12. 2014 o 17.00 Paradox 90. – Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 - 1998), komentovaná prehliadka v anglickom jazyku

Pre rodiny:

4. 10. 2014 o 10.00,
14.00, 16.00, 18.00 Bodkovaný svet, workshopy pre rodiny
13. 12. 2014 o 10.00 Čo mi lieta nad hlavou, workshop pre rodiny

Pre školy:
Labyrint umenia: tvorivé programy pre školy (na objednávku počas celého trvania výstavy: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk)

LAB:

Karl Salzmann: Vlnové štúdie
Kurátorka: Katia Huemer
Trvanie: 20. 9. – 23. 10. 2014
Samostatná výstava rakúskeho sound-artistu, ktorého tvorba osciluje na pomedzí vizuálneho umenia a hudby. Jeho audio-kinetické objekty a inštalácie skúmajú materiálnosť zvuku a hudby, ako aj ich metaforické významy. Autor na výstave predstaví diela z posledného obdobia, ako aj najnovšie pripravené priamo pre výstavu.

Electro Moon Vision: Random Eye Check
Kurátor: Krzysztof Siatka
Trvanie: 7. 11. – 27. 11. 2014
Dvojica umelcov Elwira Wojtunik a Popesz Csaba Láng predstaví vizuálne atraktívnu inštaláciu situovanú na výkladoch galérie. Simulované i reálne kamery zvonku náhodne snímajú okolitý verejný priestor a chodcov. Zozbierané snímky sú prenesené do vnútra výstavného priestoru a vytvárajú na výkladoch monumentálnu priestorovú koláž. Klasický model vzťahu medzi divákom a galériou sa obracia, priestor tu pozoruje diváka, nie naopak.

Erwin Wurm
Kurátor: Juraj Čarný
Trvanie: 12. 12. 2014 – 26. 2. 2015
Tvorba rakúskeho výtvarníka Erwina Wurma (1954) pracuje s objektom, inštaláciou, kresbou, videom, fotografiou a tzv. minútovými sochami (One Minute Sculptures). Vstupuje v nich do neočakávaných vzťahov s predmetmi každodenného života a redefinuje otázky hraníc sochárstva. Cielene pracuje s humorom a sarkazmom, ktorý využíva ako spôsob autorského reflektovania spoločnosti. Jeho tvorba sa v Bratislave exkluzívne predstaví objektom Renault 25/1991 (2008) a videom Tell (2007/2008).

Sprievodné podujatia k výstavám do konca roku 2014:
10-minútové pondelkové sprievody o 13.00

22. 9. 2014 Karl Salzmann: Vlnové štúdie
6. 10. 2014 Karl Salzmann: Vlnové štúdie
20. 10. 2014 Karl Salzmann: Vlnové štúdie
10. 11. 2014 Electro Moon Vision: Random Eye Check
24. 11. 2014 Electro Moon Vision: Random Eye Check
15. 12. 2014 Erwin Warm

Zuzana Golianová
PR manažérka
Dom umenia/Kunsthalle Bratislava

3. septembra 2014 v Bratislave