BRATISLAVSKÁ KUNSTHALLE HĽADÁ MEDIÁTOROV

Dom umenia/Kunsthalle v Bratislave, ktorý sa oficiálne otvorí v septembri tohto roku, hľadá mediátorov. Môžu sa nimi stať mladí ľudia, študenti, ktorí majú záujem o súčasné vizuálne umenie, majú komunikačné schopnosti, sú flexibilní a radi sa učia nové veci. Novovzniknutá inštitúcia, ktorej jednou z priorít je vzdelávanie, sa chce aj takýmto spôsobom, po vzore renomovaných európskych a svetových galérií, otvoriť verejnosti, novou formou motivovať návštevníkov, byť ústretová a tvorivá. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 16. júna 2014 na adrese vzdelavanie.kunsthalle@gmail.com.

“Výstavy budú strážiť takzvaní mediátori - špeciálne vyškolení zamestnanci, ktorí budú pripravení komunikovať o vizuálnom umení s divákmi. Podstatou ich komunikácie bude výkon porovnateľný s hereckým výstupom. Divák by si aj vďaka jeho prístupu mal uvedomiť, že súčasnému vizuálnemu umeniu nielen rozumie, ale môže ho zaujímať, fascinovať aj obohacovať,” povedal poverený riaditeľ Kunsthalle Juraj Čarný.
Dlhodobým cieľom bratislavskej Kunsthalle je otvoriť sa širokej verejnosti, nevyčleňovať sa len pre úzku komunitu. Tomu môžu dopomôcť práve mediátori ako nová forma “dozoru” na výstavách. Adepti, ideálne mladí, tvoriví, flexibilní ľudia, študenti, nemusia mať výhradne vzdelanie na umeleckých školách, dôležitý je ich záujem o súčasné vizuálne umenie. Na prelome mesiacov august - september ich čaká špeciálne školenie, ako aj neskôr školenie pred každým novým výstavným projektom. Mediátori by mali nielen poznať Kunsthalle a aktuálnu výstavu, mali by vedieť príjemnou formou motivovať návštevníkov, vtiahnuť ich do výstavy, naviesť ich, ako sa na ňu pozerať, čo si treba všímať, aké súvislosti pospájať, aby si odniesli ten pravý zážitok.
Kunsthalle sa chce intenzívne venovať vzdelávacím programom. Pôjde o prednášky, kurátorské sprievody, stretnutia s výtvarníkmi, komentované prehliadky, tvorivé dielne, kurzy, rôzne špecializované programy pre rodiny, deti, seniorov a podobne. Na túto činnosť bude angažovať profesionálnych galarijných pedagógov. 

Dom umenia/Kunsthalle Bratislava sa otvorí v septembri tohto roku výstavou s názvom PARADOX 90.

11. júna 2014 v Bratislave

Zuzana Golianová
PR manažérka
Dom umenia/Kunsthalle

Dátum: 
27.8.2014