Aktuálny stav a program Domu umenia/Kunsthalle Bratislava

Novým zriaďovateľom Slovenského centra vizuálnych umení a jeho galérie Domu umenia/Kunsthalle Bratislava (ďalej „KHB“) sa od 1. júla 2016 stala Slovenská národná galéria (ďalej „SNG“).

Výstavný program prízemného priestoru Kunsthalle LAB bude pokračovať bez zmien. Koncom septembra sa v ňom op-artovou inštaláciou predstaví rakúska autorka Esther Stocker. Jej výstavu KHB pripravuje v spolupráci s festivalom Biela noc. V decembri to bude rovnako samostatná výstava francúzskej umelkyne Agnès Thurnauer, ktorej diela sme mohli vidieť napríklad aj v Centre Georges Pompidou v Paríži. Podrobný plán týchto i nasledujúcich výstav, pripravovaných pre priestor Kunsthalle LAB, je možné nájsť tu: http://www.kunsthallebratislava.sk/buduce-vystavy.

 

V auguste bude Kunsthalle LAB z prevádzkových príčin zatvorený, prehrievanie priestoru neumožňuje bezpečnú prevádzku.  Medzi SNG a pôvodným zriaďovateľom – Národným osvetovým centrom ako vlastníkom tohto priestoru momentálne prebiehajú rokovania o vzájomnej spolupráci a zabezpečení funkčnej klimatizácie výstavného priestoru. Obe inštitúcie tak pracujú na vytvorení štandardných galerijných podmienok pre prezentáciu umelckých diel, ako aj pre pobyt návštevníkov v priestore najmä počas letných horúčav.   

 

Do hlavných výstavných priestorov KHB sa po zrušení výstavy Between Democracies pripravuje alternatívny výstavný projekt, na ktorom by mali spolupracovať kurátori KHB a SNG, výstava by mala byť uvedená na jeseň 2016. Detailnejšie bude výstavný plán hlavných výstavných priestorov predstavený na tlačovej konferencii SNG a KHB, ktorá sa pripravuje v septembri.    

 

Prostredníctvom edukatívnych a paralelných programov v priestore Kunsthalle KLUB KHB aj naďalej sprístupňuje súčasné vizuálne umenie rôznym cieľovým skupinám. Prednášky, diskusie či autorské prezentácie sa realizujú v nezmenenom režime –  pripravujeme pravidelné diskusné formáty ako Umenie pre verejný priestor či Artist Stalk. Špecificky na detského diváka bude aj naďalej zameraný úspešný galerijno-pedagogický program pod názvom Kunsthalle KIDS.

 

Všetky informácie o KHB nájdete na našej webovej stránke www.kunsthallebratislava.sk

Deň: 
streda, august 3, 2016