Aké aktivity pripravuje Kunsthalle Bratislava pre obdobie rokov 2016 – 2017?

Dňa 1. júla Národné osvetové centrum delimitovalo Slovenské centrum vizuálnych umení a jeho galériu Dom umenia/Kunsthalle Bratislava (ďalej „KHB“) do správy Slovenskej národnej galérie. V tejto TS by sme radi predstavili model fungovania inštitúcie a jej najbližšiu budúcnosť. KHB pripravuje na obdobie rokov 2016 – 2017 niekoľko zaujímavých domácich i zahraničných výstavných projektov, ako aj sprievodných a vzdelávacích podujatí.

Výstavný plán pre Dom umenia/Kunsthalle Bratislava v tomto roku „dobehne“ v kombinácii domácich a externých projektov. Na prvom podlaží predstavíme výsostne aktuálnu výstavu venovanú reflexii tematiky slovenského štátu v súčasnom vizuálnom umení naprieč rôznymi médiami. Výstavný projekt s názvom A je tu zas? Slovenský štát v súčasnom umení dramaturgicky nadväzuje na politicky ladené projekty, ktorým sa kurátori KHB v minulosti venovali, a zároveň vytvára autonómny doplnok k výstave Sen x skutočnosť v Slovenskej národnej galérii. Na výstave kurátori z KHB, SNG a z externého prostredia ponúknu výber z diel autorov, ktorí sa problematike venovali v celej šírke aktuálnych žánrov. Divákom predstavíme fotografie, karikatúry, inštalácie, obrazy, sochy i videá. Autorsky sa kurátorky zamerali na celú súčasnú scénu a zastúpení budú klasici (Rudolf Sikora či Jozef Jankovič), ako aj mladšia generácia (Martin Piaček, Jaroslav Kyša, Anabela Sládek či Kassaboys). Názov výstavy odkazuje na román Timura Vermesa, ktorý hravou formou, ale s mrazivým výsledkom odhaľuje nástrahy a zákerné podprahové mechanizmy fašizmu.

Na druhom poschodí sa v novembri už tradične predstaví výber fotografických projektov pripravených v rámci podujatia Mesiac fotografie.

 

Okrem riešenia praktických problémov je prvoradou úlohou nového nastavenia KHB zvýšiť výstavnú dynamiku. Výstavný plán v roku 2017 ráta s novým usporiadaním priestorov, ktoré je výsledkom triezveho posúdenia finančných a produkčných možností KHB, ako aj nárokov a očakávaní širšej výtvarnej obce. Výstavné priestory budú slúžiť v rámci dvoch oddelených výstavných formátov: 1. poschodie a stredová sála ako KHB2. poschodie ako Dom umenia. Ostatne takýto prístup bol vždy implikovaný v názve. Toto rozdelenie podporí aj nové vizuálne usporiadanie priestorov i tlačových materiálov pod taktovkou novej kolegyne grafickej dizajnérky Evy Kašákovej. Program prízemného priestoru, ktorý bol zabezpečený až do júna 2017, zostáva bezo zmeny.

                                           

Pre priestor KHB sme výstavný plán zostavili kombináciou: rozbehnutých projektov (Štefan Papčo, projekty v Kunsthalle LAB), uvedenia nových dramaturgických celkov (Erik Šille) a v neposlednom rade sme prihliadali na aktuálnosť a súčasné trendy umenia (Apart & friends).

Prvá výstava v novom roku poukáže na modely participatívnej umeleckej praxe v rámci najsúčasnejšieho umenia a zároveň na autorské prejavy najmladšej generácie, rozvíjajúcej svoj rukopis naprieč rôznymi médiami. APART je názov tvorivej platformy troch mladých študentov Vysokej školy výtvarných umení (Denis Kozerawski, Peter Sit, Andrej Žabkay), venujúcich sa svojej samostatnej, ako aj spoločnej tvorbe, rôznym umeleckým akciám/situáciám, na ktorých participáciu prizývajú aj iných, prevažne mentálne spriaznených umelcov. V neposlednom rade sa venujú vydavateľskej činnosti (autorské ziny). APART znamená byť súčasťou niečoho (a part of st.) a zároveň aj pôsobiť oddelene, „od seba“ (apart). Autori vytvoria pre výstavu kolektívne site-specific dielo, v ktorom bude celkom potlačená ich jednotlivá autorská individualita v prospech celku.

Od júla do októbra 2017 predstavíme v priestore na 1. poschodí samostatnú prierezovú výstavu maliara Erika Šilleho (1978), jedného z najvýraznejších predstaviteľov „bratislavskej maliarskej školy“. Autor s charakteristickým rukopisom, neslovenským zmyslom pre farebnosť a s prepracovanou tematikou je symbolom nástupu silného záujmu o maľbu, ktorý bol veľmi razantný po roku 2000. Pripravovaná výstava je zároveň prvou „lastovičkou“ dramaturgického zámeru reprezentatívne predstavovať významných autorov mladšej strednej generácie, ktorí sú síce príliš mladí, ale už dostatočne etablovaní, aby bolo zrejmé, že spoluvytvárajú vizuálnu scénu. Práve KHB by malo byť tým miestom, ktoré potvrdzuje kvalitu súčasného umenia a kriticky prispieva k jeho reflexii.

Klasickým výstavám sa vymyká aj projekt venovaný súčasnému slovenskému sochárstvu v kurátorskej koncepcii Daniely Čarnej a Vladimíry Büngerovej (marec – október 2017, centrálna sála). Ten je koncipovaný ako edukatívny a zhodnocuje potenciál vzdelávacieho pracoviska KHB. K výstave bude pripravený komplexný program zameraný na spoznávanie a postupné obľubovanie si súčasného umenia.

Od októbra zaplní priestory 1. poschodia samostatná výstava úspešného slovenského sochára mladej generácie Štefana Papča (1983) v koncepcii francúzskej kurátorky ruského pôvodu Eleny Sorokiny. Súčasťou výstavného projektu je aj vydanie monografickej publikácie autora.

Výstavný program v priestore Kunsthalle LAB pokračuje podľa pôvodného plánu. Tento rok ponúkne ešte dva zahraničné tituly – samostatné výstavy Esther Stockerovej a Agnès Thurauerovej. V Rakúsku pôsobiaca autorka talianskeho pôvodu Esther Stocker sa predstaví atraktívnou, abstraktno-geometrickou inštaláciou Z budúcnosti, ktorá v tradičnom materiáli dreva navodí dojem virtuálneho priestoru. Výstavu KHB pripravuje v spolupráci s festivalom Biela noc. Ťažiskom prezentácie francúzsko-švajčiarskej autorky Agnès Thurnauer bude feministická interpretácia globálnych dejín umenia 20. storočia. V sérii objektov Portraits Grandeur Nature, ktorú diváci mohli vidieť aj v Centre Georges Pompidou v Paríži, autorka hravou formou transformuje mužské mená kľúčových postáv dejín do ženských, čím zdôrazňuje ich gendrový aspekt.

Vo februári 2017 prinesie do Kunsthalle LAB svoj experimentálny medzinárodný projekt kurátorka Elisa Rusca, v ktorom si bude klásť otázky o vzťahu medzi absenciou a prítomnosťou trojrozmerného umeleckého diela, medzi prázdnom a jeho hmotným vyjadrením v priestore. Nasledovať bude samostatná výstava multimediálne orientovaného autora Ota Hudeca, ako aj ďalšie s dôrazom na prezentáciu aktuálnych trendov v domácom i zahraničnom umení. Program Kunsthalle LAB odborne garantuje kurátorka KHB Nina Vrbanová.

 

Výstavný program v priestore Domu umenia (2. poschodie) budeme kreovať na základe záujmu externých partnerov. Do konca novembra budeme prijímať návrhy na projekty, ktoré bude vyberať komisia zložená z predstaviteľov NOC, MKSR, KHB, SNG a z externého prostredia. Pri posudzovaní budeme brať do úvahy kontinuitu rozbehnutých a zaužívaných spoluprác a samozrejme umeleckú kvalitu a relevantnosť výstav v domácom prostredí.

 

Dom umenia/Kunsthalle Bratislava sa zároveň profiluje ako vzdelávacia inštitúcia, ktorá pokračuje v osvedčenom modeli komunikácie s divákom prostredníctvom školených mediátorov – mladých ľudí prvého kontaktu. Prostredníctvom edukatívnych a paralelných programov KHB aj naďalej sprístupňuje súčasné vizuálne umenie rôznym cieľovým skupinám. K jednotlivým výstavám pripravujeme sprievodné podujatia vo forme komentovaných prehliadok a rozhovorov s umelcami a kurátormi priamo vo výstavných priestoroch či prednášky a diskusie s odborníkmi z rôznych vedných disciplín v Kunsthalle KLUB.

 

Radi by sme pokračovali v pravidelných formátoch ako Artist StalkUmenie pre verejný priestor, ktoré sa dočkajú aj svojich vlastných vizuálnych identít. Špecificky na detského diváka bude aj naďalej zameraný úspešný galerijno-pedagogický program pre rodiny a školy pod názvom Kunsthalle KIDS.

 

Deň: 
utorok, september 27, 2016