Agónia prírody v diele Krištofa Kinteru

Druhá tohtoročná výstava v Kunsthalle LAB predstaví tvorbu významného českého sochára Krištofa Kinteru. Práce trojnásobného finalistu ceny Jindřicha Chalupeckého mohli priaznivci umenia vidieť napr. minulý rok v Kunsthal Rotterdam či na mnohých ďalších domácich i zahraničných adresách súčasného umenia. Vernisáž jeho výstavy s názvom Prirodzená nervozita, ktorej kurátorkou je Nina Vrbanová, sa uskutoční vo štvrtok 5. mája 2016 od 18:00 do 20:00 hod. Výstava potrvá do 26. júna 2016.

 

Samostatná výstava českého sochára mladšej strednej generácie Krištofa Kinteru (*1973) v priestore Kunsthalle LAB prezentuje aktuálnu líniu jeho tvorby z obdobia posledných siedmych rokov, v ktorej s ironickou ľahkosťou poukazuje na nekľud až agóniu prírody ako odpovede na stav a kultúru euro-americkej spoločnosti dnes. Napriek štýlovej viacvrstevnatosti a estetickej rozmanitosti nepôsobia Kinterove diela nezrozumiteľne. Naopak, jeho sochy celkom priamo a úderne podnecujú ku komunikácii aj formou pobavenia diváka, pričom ale otvárajú zásadné otázky hraničných existenciálnych a etických tém.

 

Dielo Krištofa Kinteru sa vymyká tradičnej definícii sochárstva. Kurátorka Nina Vrbanová ozrejmuje jeho štýl slovami: Socha v jeho ponímaní nie je 3D kópiou aspektov narušenej a vychýlenej reality. Je spravidla metaforou človeka ako súčasti prírody. Statické sa v jeho koncepcii mení na pohyblivé, neživé na antropomorfizované, predmetné na figurálne, prírodné sa zvýznamňuje ako súčasť ľudského a opačne. V mene komunikácie je všetko akosi vyvedené z miery či rovnováhy bežného vnímania. Materiálové prostriedky autor nečerpá dominantne zo sféry umenia, ale z civilizačného prebytku pretechnizovaného sveta, ktorý dizajnovo (re)modeluje a výstižne glosuje.

 

PRIRODZENÁ NERVOZITA

Autor: Krištof Kintera

Kurátorka: Nina Vrbanová

Vernisáž: 5. mája 2016 od 18:00 do 20:00 hod.

Trvanie výstavy: 6. máj 2016 – 26. jún 2016

Miesto: Kunsthalle LAB