25.11.2021 - 18.1.2022

Výstava

Cena Oskára Čepana 2021

Luki ESSENDER, Èv van HETTMER, Ondřej HOUŠŤAVA, Tamara KAMETANI, Viktorie LANGER
25.11.2021 - 26.1.2022

Výstava

DENISA LEHOCKÁ: Bez názvu

Denisa Lehocká vytvorila komplexnú „priestorovú koláž“ pre miesto, nechávajúc výstavný priestor uzatvorený. Je to hlboký „výklad“, ktorý umožňuje výstavu vizuálne prístupnú pre verejnosť zvonka.
25.11.2021 - 6.2.2022

Výstava

MATEJ GAVULA: Promenáda

Výstava Promenáda Mateja Gavulu na Treskoňovej ulici pri Kunsthalle Bratislava je zameraná na problém uchovávania verejného priestoru a jeho vzťahu ku kultúrnej pamäti lokálneho obyvateľstva. Autorove dielo sleduje dôsledky zásahov developera bez zreteľa na identitu a spoločenský kontext architektúry a miesta. Ide o hybridný sochársky projekt s kritickým apelom.