26.5.2021 - 11.7.2021

Výstava

NIKOLA ČIŽMÁROVÁ: Spomínaš si, ako sme sa stretli?

Dielo Spomínaš si, ako sme sa stretli? v Kunsthalle EXT sa zaoberá prvými stretnutiami a spomienkami autorky a jej priateľov či priateliek. Tvorí ju objektová inštalácia popolníkov, ktoré inscenujú miesto interakcií vo verejnom priestore. Súčasťou je zvukový záznam opisujúci každú zo situácií z dvoch uhlov pohľadu.
20.5.2021 - 11.7.2021

Výstava

IGOR EŠKINJA: Expozície

Sólový výstavný projekt pre Kunsthalle Bratislave odráža záujem Igora Eškinju o zmenu naratívu výstavného priestoru a vnímanie špecifík výstavného priestoru ako hlavnej projektovej premisy.
26.5.2021 - 11.7.2021

Výstava

EVA KOŤÁTKOVÁ: Zvyknite si na moje telo, mne sa v ňom žije dobre

Námestie funguje ako Petriho miska mnohovrstevnatého stretávania sa a interakcií. Takmer akoby išlo o nejaký podivuhodne usporiadaný, starostlivo konštruovaný a s úzkostlivou presnosťou choreograficky načasovaný experiment, a to napriek tomu, že to všetko pôsobí veľmi prirodzene.