Spolka, Mapping v zeleni, foto: Michal Sládek / Spolka.

Spolka: 10000 nových občanov Bratislavy

07.10. 2022 - 08.10. 2022
Kurátori SPOLKA kolektív

Stromy v mestách sa často považujú za poskytovateľov služieb, využívajú sa ako zdroj, infraštruktúra. Pomáhajú nám riešiť klimatické zmeny, znečistenie a prašnosť, poskytujú tieň, zadržiavajú vlhkosť alebo vytvárajú esteticky príjemné priestory, ktoré nás opäť spájajú s „prírodou“. Staráme sa o ne, pretože sú pre nás užitočné. Vysádzame ich po tisícoch, aby boli naše mestá obývateľné – aby sme vytvorili lepší biotop pre nás, ľudí. Vieme však, čo znamená obývať mestá pre pouličné stromy? Podľa Michaela Mardera sa rastliny často považujú za entity, ktoré nemajú svoj vlastný biotop, ale skôr za tvorcov biotopov pre iných. To platí najmä v mestských podmienkach. Stresové podmienky ulíc zvyčajne nie sú ideálne na to, aby sa stromom darilo vlastným zakorenením, vzťahovým a rizomatickým spôsobom, hoci niektoré druhy sa voči nim stali veľmi odolnými. Príspevkom kolektívu SPOLKA bude séria workshopov organizovaných v špecifickej štvrti zameraných na pouličné stromy – kolektívna skupina čítania a diskusia o medzidruhovom meste, mapovanie a pozorovanie životných podmienok stromov (so špecialistom na stromy), písanie špekulatívnych príbehov ako spôsob redizajnovania verejných priestorov pre medzidruhové vzťahy.
Spolka tvorí udržateľné mestá pre všetkých, zapája verejnosť do inovatívneho rozvoja miest. Spolka už svojou podstatou rozširuje „verejnosť“ zapojenú do urbanistického plánovania s cieľom prinášať marginalizované a neviditeľné perspektívy.

room

Nahor ↑