Prednaska_Pharmacopoeia_2022
Photo © archive KHB // Leontína Berková

Rozmanitosť fotografických podložiek a vrstiev

Janka Blaško Križanová
02.04. 2022

Prednáška, reštaurátorky Janky Blaško Križanovej zaoberala rozmanitosťou fotografických podkladov a vrstiev už od dagerotypu až po strieborno želatínovú fotografiu vo vzťahu k výstave Pharmacopoeia Aleksandry Vajd a Anetty Mona Chişa, ktorú kurátorsky pripravil Jen Kratochvil.
Prednáška sa konala cez deň kvôli prirodzenému svetlu.

V súvislosti s výstavou Pharmacopoeia bola výskumníčka Janka Blaško Križanová pozvaná na prednášku, ktorá poskytne iný, napr. vedecký a historický pohľad na techniky a médium použité v inštalácii Anetty Mony Chişa a Aleksandry Vajd. Križanová predstavila prednášku o vývoji fotografie, vývojkách, chémii súvisiacej s fotografiou sprevádzanú archívnymi fyzikálnymi príkladmi a obohatenú o anekdotické fakty, s ktorými sa stretla počas svojej kariéry v tejto oblasti. Táto, svojím charakterom veľmi exaktná prednáška, slúžila ako komplementárna komparácia ku konceptuálnym umeleckým snahám a (ne)využitiu fotografickej techniky oboch umelkýň.

Mgr. art. Janka Blaško Križanová, Art.D.
je odborná asistentka Katedry reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vedie Laboratórium reštaurovania fotografie a vyučuje históriu, technológiu a identifikáciu fotografických techník. Na tejto škole získala bakalársky (2005), magisterský (2008) a doktorský (2013) titul v reštaurovaní maľby, papiera a fotografie. Niekoľko rokov pracovala ako stážistka v Getty Conservation Institute a v The Metropolitan Museum of Art (USA).

room