Marwa Arsanios, Who Is Afraid of Ideology?, Part 4: Reverse Shot, 2022, video installation, 35' Courtesy of the artist and mor charpentier

Marwa Arsanios: Micro Resistances

15.12. 2023 - 14.02. 2024
Kurátor: Jen Kratochvil
Vernisáž:
14.12. 2023 19h

Aká je najmenšia sila odporu a ako prispieva k širšiemu boju proti útlaku? Ako formujeme a definujeme odpor a nakoľko dobre by sme mali poznať svojich protivníkov? Prvá samostatná výstava Marwy Arsanios na Slovensku sa nesnaží odpovedať na tieto veľké otázky. Namiesto toho otvára dve konkrétne hĺbkové výskumné trajektórie mikroodporu, ktoré prebiehajú v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste na pozadí širších aktuálnych spoločenských bojov. Prostredníctvom dvoch naratívnych videoesejí a série textov a textilných diel hovorí Marwa Arsanios o ekofeminizme, možnostiach alternatívnych sociálnych organizácií a ekonomikách založených na kolektívnosti, príbuzenstve a obnove nášho vzťahu k pôde.


„Pôda sa nemá dediť.“
„Pôda sa má len odovzdávať do užívania.“
„Pôdu majú užívať len ľudia, ktorí ju nevlastnia.“
„Pôdu má obrábať združenie ľudí, ktorí žijú v jej okolí, po vzájomnej dohode.
Úroda sa má rovnomerne rozdeliť medzi komunitu, ktorá pôdu obrába.“

Toto sú príklady zásad, ktoré si vypracovali ľudia zainteresovaní do transformácie pozemku, predtým využívanom ako kameňolom, na sociálny Waqf alebo Mashaa. Existujúci štatút pozemku, odvodený z osmanského pozemkového zákona. Arsanios spolu so skupinou kamarátov využila toto staré majetkové právo, aby vybudovala fungujúcu súčasnú komunitu ľudí, ktorí by žili mimo obmedzení modernej mestskej infraštruktúry, jej vnútorného napätia z rozloženia sociálnych vrstiev a nerovnosti. Ponúknuť formu spolužitia v priamom vzťahu k pôde ako alternatívu k extraktivistickému vzťahu neskorého kapitalizmu k vlastníctvu a ako modelový príklad riešenia prebiehajúcej klimatickej katastrofy.

Žiadne gesto odporu nie je také malé, aby nemalo význam. Žiadny politický čin sa nesmie stratiť v rámci širšieho sociálneho boja. Bez ohľadu na to, nakoľko závisí myšlienka alebo semienko odporu od kontextu a miesta, nájde si pôdu, na ktorej sa jej bude dariť.

Mohli by sme sa čudovať, ako súvisí nevyužívaný kameňolom na severe Libanonu s politickou naliehavosťou a problémami rozdelenej spoločnosti na povolebnom Slovensku. Prečo by nás malo zaujímať niečo také vzdialené a odtrhnuté od aktuálnej miestnej situácie? Potenciál umenia veľmi často spočíva v schopnosti prinášať analógie a reflexie, prizmy rozkladajúce informácie na jednotlivé prvky, rámce a metodológie použiteľné niekde inde. Ako môžeme abstrahovať a využiť domorodé poznatky bez toho, aby sme si ich privlastňovali? Ako môže súčasná interpretácia starých dokumentov alebo náboženských textov pomôcť pri riešení problému v súčasnom a plne sekulárnom prostredí? Ako sa učíme od rastlín, baktérií a iných mikroorganizmov s ohľadom naše spoločenské štruktúry?

Keďže sme sa v poslednom čase dostali tak trochu do slepej uličky, pri každých voľbách si vyberáme to menšie zlo, mali by sme sa začať obzerať mimo vlastného chaosu a hľadať prospešné podnety inde. Nielen v rámci súčasnej geopolitickej mapy, ale aj v rôznych érach a histórii. Takmer vôbec nie sme oddelení, pôda v podstate nerozpoznáva štátne hranice a myšlienky sa stále môžu voľne šíriť (napriek mnohým pokusom na celom svete, ktoré sa to snažia skomplikovať).

Micro Resistances možno skutočne chápať ako prípadovú štúdiu špecifickú pre daný kontext. Prípadové štúdie poskytujú lepšie pochopenie určitého fenoménu. Ide o výskumný materiál zabalený a odprezentovaný ako výstava súčasného umenia. Úplne jednoduché.

room