5.11.2015 - 6.12.2015

Výstava

NIKA OBLAK & PRIMOŽ NOVAK: A teraz o niečom úplne inom 5

Nika Oblak a Primož Novak umelecky spolupracujú od roku 2003. Vo svojej práci sa zameriavajú na kritické skúmanie súčasných médií a kapitalistickej spoločnosti prostredníctvom rozkrývania jej vizuálnych, ako aj jazykových štruktúr. Umelci vystavovali namedzinárodnej pôde vrátane Bienále v Sharjah v Spojených arabských emirátoch, Japonského festivalu mediálnych umení v Tokiu, Bienále umenia v Istanbule či na Biennale Cuvee v Linzi, ako aj na Transmediale v Berlíne alebo na medzinárodnom festivale elektronického jazyka FILE v brazílskom Sao Paolo.
18.9.2015 - 25.10.2015

Výstava

PSYCHOGEOGRAFICKÁ KRIŽOVATKA

Výstava s názvom Psychogeografická križovatka prechádzajúc rôznymi súčasnými psychogeografickými cestami, otvorí nové vnímanie Bratislavy pomocou rôznych trás a šošoviek, cez ktoré štyria zúčastnení umelci (všetci z nemeckého Hamburgu) vstúpia do dialógu s mestom a jeho obyvateľmi. 
17.7.2015 - 6.9.2015

Výstava

FEM(INIST) FATALE

Feminizmus je stále aktuálnou a citlivou témou aj na poli súčasného umenia. Zásadné diela a otázky feminizmu budú predstavené formou multigeneračného výberu autoriek a autorov. Výstava je organizovaná v rámci nultého ročníka festivalu FestFEM.
29.5.2015 - 5.7.2015

Výstava

PREMENY ENERGIE

Diela piatich medzinárodne pôsobiacich umelkýň žijúcich v Rakúsku, vo Francúzsku, v Taliansku a na Slovensku a cestujúcich naprieč týmito krajinami sa zameriavajú na rôzne zdroje energie a premeny, ktorými prechádza.
27.2.2015 - 28.6.2015

Výstava

UMENIE NA HLAVE: Poľské súčasné umenie

UMENIE NA HLAVE / Poľské súčasné umenie je pokračovaním výstavy Čo vidieť* prezentovanej v Múzeu moderného umenia vo Varšave (2014). Bola to prvá rozsiahlejšia prezentácia poľského umenia za posledné desaťročie, zúčastnilo sa jej viac ako 80 umelcov zastupujúcich rôzne generácie, médiá a umelecké centrá. Zamerala sa na najdôležitejšie práce, prístupy a témy výtvarných umelcov v Poľsku. Kurátori výstavy – Sebastian Cichocki a Łukasz Ronduda si zámerne vybrali konzervatívny formát umeleckého salónu, pričom ťažisko presunuli z výstavných experimentov na samotné umelecké diela.
20.4.2015 - 17.5.2015

Výstava

JEAUK KANG: Thinguniverse

Predmety na bielej stene sú stvorené prostredníctvom kresby a koexistujú vo vzájomnom vzťahu s predmetmi nakreslenými nad nimi, pod nimi i vedľa nich. V procese ich tvorby a využívania vznikajú medzi všetkými týmto vecami isté vzťahy. Samotné objekty, zachytené v rámci Thinguniverse, nie sú výsledkom autorovej selekcie – sú len zobrazením toho, čo videl.
13.3.2015 - 16.4.2015

Výstava

MILAN MIKULA: DIELO (PREDOBRAZ) Latentná rekapitulácia štýlov

Výstavný projekt vzniká ako site specific interaktívna inštalácia pre priestor Kunsthalle LAB. Je inšpirovaný jednak pôvodnou funkciou priestoru (predajňa umeleckých diel) a zároveň predchádzajúcimi prácami autora, zaoberajúcimi sa témou Predobrazu. Výklady galérie, smerujúce do ulice, sú riešené ako komerčný obchodný priestor, navodzujúci dojem otvárania novej predajne.
11.12.2014 - 26.2.2015

Výstava

ERWIN WURM: Všetko je inak / Alles ist anders / Everything Is Different

Erwin Wurm je svetoznámy rakúsky výtvarník, ktorý dekonštruoval sochárstvo, aby ho mohol nanovo zadefinovať ako oblasť, ktorá môže súvisieť s každodennou realitou a všedným životom človeka. V rámci kurátorskej koncepcie Juraja Čarného predstavuje výstava Všetko je inak / Alles ist anders / Everything Is Different Wurmovu tvorbu objektom Renault 25/1991 (2008) a videom Tell (2007/2008).
19.9.2014 - 1.2.2015

Výstava

PARADOX 90: Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 – 1998)

Prvý projekt novozaloženej bratislavskej Kunsthalle: PARADOX 90. Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993 - 1998) ponúka pohľad na umenie 90. rokov prostredníctvom ôsmich čiastočných reinštalácií vybraných výstav sledovaného obdobia, vo výbere ôsmych kurátorov a kurátoriek.
19.9.2014 - 23.10.2014

Výstava

KARL SALZMANN: Vlnové štúdie

Karl Salzmann je rakúsky sound-artista, ktorého tvorba osciluje na pomedzí vizuálneho umenia a zvukovo-kinetických experimentov.

Stránky