22.11.2019 - 16.2.2020

Výstava

DEIDI VON SCHAEWEN: Zabalené mesto

Autorka sa vo svojej tvorbe venuje najmä fotografii architektúry a je jednou z najpresvedčivejších umelkýň pôsobiacich na medzinárodnej scéne. V Kunsthalle LAB predstaví monumentálnu nástennú fotografickú koláž s názvom Zabalené mesto.
27.9.2019 - 3.11.2019

Výstava

PLASTIQUE FANTASTIQUE: Správna pilulka

Plastic Fantastic sa dielom Správna pilulka otvorene hlásia k demokratickým hodnotám a len s nevôľou reflektujú vlnu populizmu a narastajúceho extrémizmu v spoločnosti. Extrémizmu, ktorý sa snaží oklieštiť slobodu aj v umeleckom vyjadrení. Farby objektu nie sú zvolené náhodne, odkazujú na materiál, ktorým sa v nepriaznivých teplotách chránia utečenci na svojej ceste – izotermickú fóliu. Ako sami hovoria, európske dejiny zažili mnoho období, v ktorých boli Európania vojnou alebo ťaživou biedou nútení opustiť svoju rodnú krajinu.
12.7.2019 - 6.10.2019

Výstava

ORIENT2

Výstava Orient2 rozjíma nad existenciou východoeurópskej identity. Za zjednocujúci aspekt tohto neurčitého regiónu považuje projekt jeho protirečivé, ale zároveň vzájomne sa doplňujúce sebapodceňovanie a aroganciu, ako dve vymedzujúce sa polohy jeho zranenej identity. Poukazujúc na potlačovaný komplex menejcennosti ako možný dôvod súčasného nárastu nacionalizmu a nedemokratických tendencií vo východnej Európe si kladie otázku, či by sa akceptovanie zlyhania pri formovaní a realizácii východoeurópskych identít nemohlo zmeniť na ich pozitívum.
5.7.2019 - 15.9.2019

Výstava

ŽILVINAS LANDZBERGAS: Hmla

V Kunsthalle LAB predstavuje autor site-specific inštaláciu pozostávajúcu z rôznorodých prírodných i umelých prvkov. Využíva rozličné materiály, čo odkazujú na mnohovrstvové kontexty, vytvárajúc tak diela, ktoré nazýva sociálnymi portrétmi.
26.4.2019 - 23.6.2019

Výstava

ZORKA LEDNÁROVÁ: Perspektíva

Výstava Zorky Lednárovej vizuálne prepája rôzne písma a znakové sústavy. S využitím kartografického jazyka ukazuje svet ako jediný živý organizmus neustále pretváraný mentálnou aktivitou svojich obyvateľov, ktorá sa rozvíja slobodne mimo štátnych hraníc a často napriek politickému usporiadaniu krajín.
5.4.2019 - 16.6.2019

Výstava

INVERZNÁ ROMANTKA

Výstava predstavuje tvorbu piatich popredných umelcov súčasnej scény (Ivan Pinkava, Josef Bolf, Martin Gerboc, Jiří Petrbok, Richard Štipl). Prostredníctvom médií fotografie, maľby, kresby a sochy autori spracúvajú tému „inverznosti“, ktorá je v ich dielach zásadným spôsobom prítomná a plní kritickú úlohu vo vzťahu k súčasnosti.
15.2.2019 - 14.4.2019

Výstava

POLYGON CREATIVE EMPIRE: Sissi Quartier

Projekt Sissi Quartier, ktorého autorkami sú členky skupiny Polygon Creative Empire, kriticky reflektuje to, akým spôsobom budovanie značky posilňuje investície do nehnuteľností a "ne-miest", dokonca aj v oblasti kultúry. Sissi Quartier je pokračovaním projektu Stopover – Ways of Temporary Exchange, ktorý mal v roku 2017 premiéru vo výstavnom priestore frei_raum Q21, MuseumQuartier vo Viedni. Projekt vznikol v kurátorskej koncepcii: Judit Angel, Christiane Erharter, Dóra Hegyi, Michaela Geboltsberger a Heide Wihrheim.
30.11.2018 - 24.2.2019

Výstava

OBJEKTívne

Hlavnou ambíciou výstavy je konfrontovať a podporiť súčasnú podobu objektu (objektov či inštalácií) ako osobitého spôsobu myslenia v priestore, ako aj výstavným celkom preferovať nefiguratívny jazyk foriem, tvarov a ich významových kontextov.
30.11.2018 - 27.1.2019

Výstava

MILAN HOUSER: Miesto pripojenia

Kunsthalle Bratislava predstavuje samostatnú výstavu českého umelca Milana Housera s názvom Miesto pripojenia, ktorá je sprievodnou akciou k rozsiahlej kolektívnej výstave OBJEKTívne. Individuálna výstava sa príslovečne koná v Kunsthalle LAB, lebo prináša laboratórne prostredie priestoru maľby či maľby v priestore. Kurátorom oboch projektov je Vladimír Beskid.
28.9.2018 - 30.10.2018

Výstava

KARINA SMIGLA-BOBINSKI: Ada

ADA je názov pre interaktívnu inštaláciu v podobe kinetického objektu – héliom naplneného rozmerného balónu, ktorého povrch tvorí niekoľko desiatok hrotov z dreveného uhlia.
17.8.2018 - 28.10.2018

Výstava

ORLY & HOLUBICE

Aká je podoba národnej identity v súčasnosti a ako na ňu vplývajú rôzne symboly? Dokážeme sa pozitívne identifikovať s národom bez nacionalistických a xenofóbnych nánosov? Výstava Orly a holubice, ktorá predstavuje výber diel slovenských a nemeckých umelcov a umelkýň, reaguje na tieto témy kriticky, no aj s humorom, hravou a otvorenou formou. Súčasné umenie totiž vie byť prostriedkom medzikultúrnej komunikácie – nie stretu, ale stretnutia kultúr. Výstavný projekt vznikol v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave pri príležitosti jeho 25. výročia pôsobenia na Slovensku.
5.7.2018 - 2.9.2018

Výstava

DAVID BÖHM A JIŘÍ FRANTA: Nikto sa nebude smiať!

Tvorbu Jiřího Frantu a Davida Böhma charakterizuje najmä snaha o hľadanie nových kontextov a významových presahov klasického média kresby, skúmanie jeho fyzických limitov, alebo napríklad reflexia širšieho vzťahu medzi obrazom a textovou štruktúrou.

Stránky