30.11.2018 - 27.1.2019

Výstava

MILAN HOUSER: Miesto pripojenia

Kunsthalle Bratislava predstavuje samostatnú výstavu českého umelca Milana Housera s názvom Miesto pripojenia, ktorá je sprievodnou akciou k rozsiahlej kolektívnej výstave OBJEKTívne. Individuálna výstava sa príslovečne koná v Kunsthalle LAB, lebo prináša laboratórne prostredie priestoru maľby či maľby v priestore. Kurátorom oboch projektov je Vladimír Beskid.
28.9.2018 - 30.10.2018

Výstava

KARINA SMIGLA-BOBINSKI: Ada

ADA je názov pre interaktívnu inštaláciu v podobe kinetického objektu – héliom naplneného rozmerného balónu, ktorého povrch tvorí niekoľko desiatok hrotov z dreveného uhlia.
17.8.2018 - 28.10.2018

Výstava

ORLY & HOLUBICE

Aká je podoba národnej identity v súčasnosti a ako na ňu vplývajú rôzne symboly? Dokážeme sa pozitívne identifikovať s národom bez nacionalistických a xenofóbnych nánosov? Výstava Orly a holubice, ktorá predstavuje výber diel slovenských a nemeckých umelcov a umelkýň, reaguje na tieto témy kriticky, no aj s humorom, hravou a otvorenou formou. Súčasné umenie totiž vie byť prostriedkom medzikultúrnej komunikácie – nie stretu, ale stretnutia kultúr. Výstavný projekt vznikol v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave pri príležitosti jeho 25. výročia pôsobenia na Slovensku.
5.7.2018 - 2.9.2018

Výstava

DAVID BÖHM A JIŘÍ FRANTA: Nikto sa nebude smiať!

Tvorbu Jiřího Frantu a Davida Böhma charakterizuje najmä snaha o hľadanie nových kontextov a významových presahov klasického média kresby, skúmanie jeho fyzických limitov, alebo napríklad reflexia širšieho vzťahu medzi obrazom a textovou štruktúrou.
12.4.2018 - 15.7.2018

Výstava

ILONA NÉMETH: Eastern sugar

Názov Eastern Sugar získal najväčší slovenský cukrovar Juhocukor, sídliaci v Dunajskej Strede, po vstupe majoritného zahraničného akcionára v roku 2002. V tomto redizajne, ktorý sľuboval investície, revitalizáciu, medzinárodné zapojenie a celkový rozmach produkcie cukru na Slovensku, fabrika vydržala len do roku 2007, kedy bolo ohlásené jej definitívne zatvorenie, ukončenie výroby a formulovaná potreba kompenzácie dopytu dovozom.
17.5.2018 - 24.6.2018

Výstava

MICHEL HOUELLEBECQ

Michel Houellebecq (Michel Thomas) je od devätdesiatych rokov 20. storočia jedným z najprekladanejších a najčítanejších francúzskych autorov. Ako priaznivec fotografie, ktorú študoval na École Nationale Louis Lumièrev Paríži – ešte skôr ako zahájil svoju literárnu kariéru – svoje snímky predstavil po prvýkrát v Pavillon Carré de Baudoin v Paríži (Before Landing, 2014), neskôr v Palais de Tokyo v Paríži (Rester Vivant, 2016), na Manifeste 11 v Zürichu (2016) a v galérii Venus over Manhattan v New Yorku (French Bashing, 2017).
15.2.2018 - 6.5.2018

Výstava

TOMÁŠ RAFA: Paradox tolerancie

Samostatná výstava slovenského vizuálneho umelca Tomáša Rafu, ktorého práce mohli priaznivci umenia vidieť už aj v prestížnom Múzeu moderného umenia (MoMA PS1) v New Yorku.
7.12.2017 - 25.2.2018

Výstava

ŠTEFAN PAPČO: Psycho-vertical

Vysoké Tatry slúžia Papčovi aj ako výstavný priestor. Realizuje vysokohorské výstupy a umiestňuje svoje diela do hornatého terénu, kde sú vystavené vplyvu každodenných zmien počasia. Vyrezávané drevené plastiky tam žijú vlastným životom a vpisujú do seba extrémne poveternostné podmienky. Papčov prístup programovo odporuje akejkoľvek „extrakcii“. Pracuje priamo s horskou hmotou a zisťuje, čo znamená čítať Zem ako telesnú matériu.
7.12.2017 - 5.2.2018

Výstava

SZILÁRD CSEKE: Pád z krajnice

Samostatná výstava maďarského vizuálneho umelca Szilárda Csekeho, ktorého diela boli prezentované na Bienále v Benátkach v roku 2015.
13.9.2017 - 26.11.2017

Výstava

CARMELA GROSS: Fotograf

V texte z roku 1993, ktorý analyzuje prácu Carmely Grossovej, jedna z najpresnejších a najpriamejších brazílskych kritičiek Aracy Amaralová tvrdí, že „umelec stojí za svojou trajektóriou“. Ak je toto uvažovanie všeobecne platné pre každého umelca, platí to ešte nepochybne omnoho viac pre niekoho, ako je Grossová. Ešte viac to musí byť zdôraznené dnes, takmer dvadsaťpäť rokov po vystúpení všetkého (čo vyprodukovala, naučila a vytvorila počas všetkých tých rokov) na svetlo sveta.
13.7.2017 - 29.10.2017

Výstava

ERIK ŠILLE: error

Výstava predstavuje prierez tvorbou Erika Šilleho (*1978, Rožňava), ktorý patrí k najúspešnejším maliarom strednej generácie. Vyhranený autorský rukopis čerpá z animovaného sveta komixových postáv, reklamy a každodennej banality, ktoré v jeho obrazoch získavajú existenciálny, až apokaliptický výraz. Dialógom dejín umenia so svetom pop-kultúry vytvára nové súčasné pseuodomýty a hybridné rozprávky.
30.3.2017 - 29.10.2017

Výstava

AKO DOMA: Modelová situácia slovenského sochárstva 20. a 21. storočia

Výstavu ako „modelovú situáciu“ môžeme chápať ako jednu z možností, ako (v relatívne krátkom čase) naplniť inštitucionálnu potrebu zrealizovať výstavu, či expozíciu reflektujúcu zásadné vývinové obraty domáceho sochárskeho umenia 20. a 21. storočia – prechod od klasickej sochy až po aktuálne dianie, pre edukatívne ciele a prispieť k jeho poznaniu v radoch širokej verejnosti.

Stránky