17.8.2020 - 17.1.2021

Výstava

FRANCISCO KLINGER CARVALHO

Ďalším dielom vysunutého výstavného priestoru Kunsthalle Bratislava — Kunsthalle EXT — je objekt od brazílskeho umelca Francisca Klingera Carvalha, ktorý je súčasťou výstavy NA HRANE / AT THE LIMIT / AM LIMIT. Skratka "EXT" ako exteriér, extenzia či exit zastrešuje objekty a inštalácie, ale aj iné umelecké diela určené do verejného priestoru na Treskoňovej ulici.
16.11.2019 - 5.7.2020

Výstava

RUDOLF SIKORA: Výkričník (1974 - 2020)

Kunsthalle Bratislava sa teší z premeny okolitého verejného priestoru v jej tesnom susedstve, kde plánuje realizovať vysunuté výstavné aktivity pod novou značkou "Kunsthalle EXT". Skratka "EXT" ako exteriér, extenzia či exit, bude zastrešovať najmä objekty a inštalácie, ale aj iné umelecké diela určené do verejného priestoru na Treskoňovej ulici. Pilotným dielom, ktoré uvedie novú dramaturgiu vysunutého výstavného priestoru Kunsthalle Bratislava, je "signálny" objekt Rudolfa Sikoru - Výkričník.
5.3.2020 - 3.7.2020

Výstava

EMÍLIA RIGOVÁ: Čohaňi z Koni Ajlend. Podľa Bári Raklóri

Sociálny a personálny odkaz výstavy je jasne čitateľný. Emília Rigová pracuje s rekonštrukciou kultúrnej histórie a aktualitou vlastného JA. S rozmazanými dejinami diaspórnych Rómov a vlastnou identitou mladej ženy - intelektuálky, umelkyne, feministky. Formát múzea umenia, aký preberá jej paradoxná “expozícia” obrazov, zahŕňa kritickú revíziu západných dejín umenia a kultúry.
22.11.2019 - 3.7.2020

Výstava

MOC BEZMOCNÝCH

November '89 je významným politickým medzníkom našich novodobých dejín, ktorý zásadne ovplyvnil aj postavenie umenia v spoločnosti. Nadobudnutá sloboda prejavu umožnila umelcom a umelkyniam nielen verejne prezentovať ich diela, ale aj otvorene vyjadrovať kritické názory. Pri príležitosti tridsiateho výročia novembrových udalostí pripravila Kunsthalle Bratislava výstavu Moc bezmocných zameranú na umenie, ktoré kriticky reflektuje spoločenské problémy v slovenskom a českom kontexte.
22.11.2019 - 16.2.2020

Výstava

DEIDI VON SCHAEWEN: Zabalené mesto

Autorka sa vo svojej tvorbe venuje najmä fotografii architektúry a je jednou z najpresvedčivejších umelkýň pôsobiacich na medzinárodnej scéne. V Kunsthalle LAB predstaví monumentálnu nástennú fotografickú koláž s názvom Zabalené mesto.
27.9.2019 - 3.11.2019

Výstava

PLASTIQUE FANTASTIQUE: Správna pilulka

Plastic Fantastic sa dielom Správna pilulka otvorene hlásia k demokratickým hodnotám a len s nevôľou reflektujú vlnu populizmu a narastajúceho extrémizmu v spoločnosti. Extrémizmu, ktorý sa snaží oklieštiť slobodu aj v umeleckom vyjadrení. Farby objektu nie sú zvolené náhodne, odkazujú na materiál, ktorým sa v nepriaznivých teplotách chránia utečenci na svojej ceste – izotermickú fóliu. Ako sami hovoria, európske dejiny zažili mnoho období, v ktorých boli Európania vojnou alebo ťaživou biedou nútení opustiť svoju rodnú krajinu.
12.7.2019 - 6.10.2019

Výstava

ORIENT2

Výstava Orient2 rozjíma nad existenciou východoeurópskej identity. Za zjednocujúci aspekt tohto neurčitého regiónu považuje projekt jeho protirečivé, ale zároveň vzájomne sa doplňujúce sebapodceňovanie a aroganciu, ako dve vymedzujúce sa polohy jeho zranenej identity. Poukazujúc na potlačovaný komplex menejcennosti ako možný dôvod súčasného nárastu nacionalizmu a nedemokratických tendencií vo východnej Európe si kladie otázku, či by sa akceptovanie zlyhania pri formovaní a realizácii východoeurópskych identít nemohlo zmeniť na ich pozitívum.
5.7.2019 - 15.9.2019

Výstava

ŽILVINAS LANDZBERGAS: Hmla

V Kunsthalle LAB predstavuje autor site-specific inštaláciu pozostávajúcu z rôznorodých prírodných i umelých prvkov. Využíva rozličné materiály, čo odkazujú na mnohovrstvové kontexty, vytvárajúc tak diela, ktoré nazýva sociálnymi portrétmi.
26.4.2019 - 23.6.2019

Výstava

ZORKA LEDNÁROVÁ: Perspektíva

Výstava Zorky Lednárovej vizuálne prepája rôzne písma a znakové sústavy. S využitím kartografického jazyka ukazuje svet ako jediný živý organizmus neustále pretváraný mentálnou aktivitou svojich obyvateľov, ktorá sa rozvíja slobodne mimo štátnych hraníc a často napriek politickému usporiadaniu krajín.
5.4.2019 - 16.6.2019

Výstava

INVERZNÁ ROMANTKA

Výstava predstavuje tvorbu piatich popredných umelcov súčasnej scény (Ivan Pinkava, Josef Bolf, Martin Gerboc, Jiří Petrbok, Richard Štipl). Prostredníctvom médií fotografie, maľby, kresby a sochy autori spracúvajú tému „inverznosti“, ktorá je v ich dielach zásadným spôsobom prítomná a plní kritickú úlohu vo vzťahu k súčasnosti.
15.2.2019 - 14.4.2019

Výstava

POLYGON CREATIVE EMPIRE: Sissi Quartier

Projekt Sissi Quartier, ktorého autorkami sú členky skupiny Polygon Creative Empire, kriticky reflektuje to, akým spôsobom budovanie značky posilňuje investície do nehnuteľností a "ne-miest", dokonca aj v oblasti kultúry. Sissi Quartier je pokračovaním projektu Stopover – Ways of Temporary Exchange, ktorý mal v roku 2017 premiéru vo výstavnom priestore frei_raum Q21, MuseumQuartier vo Viedni. Projekt vznikol v kurátorskej koncepcii: Judit Angel, Christiane Erharter, Dóra Hegyi, Michaela Geboltsberger a Heide Wihrheim.
30.11.2018 - 24.2.2019

Výstava

OBJEKTívne

Hlavnou ambíciou výstavy je konfrontovať a podporiť súčasnú podobu objektu (objektov či inštalácií) ako osobitého spôsobu myslenia v priestore, ako aj výstavným celkom preferovať nefiguratívny jazyk foriem, tvarov a ich významových kontextov.

Stránky