VZDELÁVANIE

VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE RODINY, ŠKOLY, MLADÝCH ĽUDÍ A DOSPELÝCH 

Chcete sa dozvedieť viac o svete súčasného umenia? Vzdelávacie programy k výstavám KHB približujú nevšedný svet umenia rôznym skupinám detských (Kunsthalle KIDS) aj dospelých návštevníkov (Experiment Umenie). Ich cieľom je spoločné uvažovanie o vybraných témach a vystavených dielach a ich tvorivá interpretácia, ktorá vytvára priestor pre osobný postoj, rozvoj tvorivého myslenia a zážitok každého návštevníka. Sú otvorené pre rodiny, materské, základné, stredné a vysoké školy, mladých ľudí, dospelých a seniorov, ktorým ponúkame rôzne typy programov, prednášok, diskusií, komentovaných prehliadok a workshopov.

Ak chcete dostávať informácie o našich vzdelávacích  programoch, kliknite sem.

_____________________________________________________________________________________________

KUNSTHALLE KIDS z domu

Dúfame, že čoskoro sa budeme môcť pri umení stretnúť aj "naživo", zatiaľ Vám budeme prinášať tvorivé aktivity inšpirované umením na tejto stránke a našom FB profile https://www.facebook.com/KunsthalleBratislava. Budeme vďační za vaše reakcie, podnety a nápady, ktoré privítame na adrese vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk!

ONLINE AKTIVITY SLOVENSKÝCH GALÉRIÍ PRE RODINY NÁJDETE tu.

Naše publikácie:

Čarná, Daniela - Kotvanová Lucia: NAKRESLI SI OVEČKU. O kresbe, ako ju nepoznáte! SCVU, Kunsthalle Bratislava a Slovart, 2019
Čarná, Daniela - Tribulová, Barbora, eds: OTVORENÁ GALÉRIA. Zborník z konferencie galerijnej pedagogiky. SCVU, Kunsthalle 2018 (voľne na stiahnutie)
Detský sprievodcovia výstavami KHB (voľne na stiahnutie)

Náš projekt DETSKÝ MEDIÁTOR (pozrite si videá, v ktorých výstavami sprevádzajú deti):
Projekt získal cenu Rady galérií Slovneka v kategórii edukačný projekt za rok 2017
Detskí mediátori sprevádzajú na výstave Štefana Papča, 2017
Detské mediátorky sprevádzajú na výstave OBJEKTívne, 2018
Detskí mediátori sprevádzajú na výstave Ilony Németh: Eastern Sugar počas konferencie Otvorená galéria , 2018
Denný tábor Umelec ako repa, 2018


Vzdelávacie programy pre vás pripravujú galerijné pedagogičky KHB:
Mgr. Daniela Čarná, PhD.
Mgr. Art Lucia Kotvanová

Prehľad realizovaných vzdelávacích programov nájdete v archíve.
Kunsthalle Bratislava je členom Medzinárodnej asociácie detí v múzeách HANDS ON!