Umenie pre verejný priestor (Martin Piaček, Bruno Jakubec), 19. 10. 2016