Umenie pre verejný priestor (Jaroslav Kyša, Ateliér 2021)