Sprievodca výstavou Inverzná romantika alebo malý slovník dejín umenia

Typ publikácie: 
Detský sprievodca