RASTISLAV WEIDLING

Ing. Rastislav Weidling

 

Vyštudoval odbor Hospodárska informatika a účtovníctvo (špecializácia Účtovníctvo a audítorstvo) na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Štátnu skúšku absolvoval v akademickom roku 1998/99 a diplomovú prácu obhájil na tému Osobitosti účtovania nepriamych daní v kapitálových spoločnostiach. Oblasti účtovníctva sa následne venoval počas celej svojej profesionálnej kariéry. V rokoch 2000 – 2004 bol zapísaný ako asistent audítora v Slovenskej komore audítorov a činnosť vykonával v Dunajskej audítorskej spoločnosti, spol. s r.o. V rokoch 2002 – 2005 bol členom Slovenského zväzu účtovníkov a zapojil sa do Projektu certifikácie profesie účtovník v Slovenskej republike. Od roku 2014 pracuje v oblasti kultúry. Najskôr ako námestník pre ekonomiku a technickú realizáciu v BIBIANE, a neskôr ako riaditeľ pre ekonomiku a vnútornú prevádzku v SĽUK. Po ročnej prestávke z dôvodu dočasnej práceneschopnosti od februára 2020 pracuje v Kunsthalle Bratislava na pozícii hlavný ekonóm.

 

Kontakt: +421 2 20 476 261, rastislav.weidling@kunsthallebratislava.sk