NINA VRBANOVÁ

Hlavná kurátorka

Mgr. Nina Vrbanová, PhD.

 

Kurátorka a kritička súčasného vizuálneho umenia. Študovala v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V rokoch 2009 – 2013 pracovala ako projektová manažérka a kurátorka Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave. Do roku 2014 pôsobila ako editorka časopisu Jazdec – Print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí. Je členkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov AICA. Od roku 2014 pracuje v Kunsthalle Bratislava, kde kurátorsky pripravila viacero výstav (Krištof Kintera: Prirodzená nervozita / 2016, Stano Filko: 2037 / 2017, Ilona Németh: Eastern Sugar, 2018 / Emília Rigová: Čohani z Koni Ajlend / 2020 a i.). Pôsobila tu na pozícii kurátorky, šéfkurátorky a od leta 2017 zároveň poverenej riaditeľky. Je zakladajúcou riaditeľkou Kunsthalle Bratislava ako samostatnej štátnej príspevkovej organizácie MK SR (dočasne menovaná od 01.01.2020 do 31.12.2020). V rokoch 2010 – 2016 absolvovala doktorandské štúdium v odbore estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (dizertačná práca "Verejné súkromie. Semiotika vizuálnych fenoménov"). Venuje sa najmä koncepcii a realizácii kurátorských výstav, ako aj kritickej reflexii aktuálnych tendencií vizuálneho umenia nielen na Slovensku. Príležitostne publikuje v domácich aj zahraničných odborných periodikách, píše posudky na diplomové a dizertačné práce umelcov. 

 

Kontakt:   nina.vrbanova@kunsthallebratislava.sk